Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sezer Şanli A., "KÜLTÜR ÇALIŞMALARI ve FEMİNİZM BAĞLAMINDA ERKEKLİK ÇALIŞMALARINA DAİR BİR LİTERATÜR ANALİZİ ", İmgelem, vol.3, pp.287-304, 2019
Sezer Şanli A., "ANTONIO GRAMSCI, MICHEL FOUCAULT ve PIERRE BOURDIEU DÜŞÜNCESİNDE ENTELEKTÜEL KAVRAMINA İLİŞKİN KURAMSAL BİR TARTIŞMA ", JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.5, no.21, pp.797-808, 2018
Sezer Şanli A., "Yasın Protestoya Dönüşümünü İncelemek: Cumartesi Anneleri Hareketi Örneği", International Journal of Human Studies, vol.1, no.2, pp.1-17, 2018 (Link)
Sezer Şanli A., "TOPLUMSAL HAREKETLER VE BİR TOPLUMSAL HAREKET AKTÖRÜ OLARAK AYDIN: UZMANLIĞIN SEFERBER EDİLMESİ", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, pp.2720-2731, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sezer Şanli A., "Türkiye’de İkinci ve Üçüncü Dalga Kadın Hareketlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: Feminizmin Olanaklarını Tartışmak", Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2019, pp.157-173
Sezer Şanli A., "Feminizme Akademiden Bakmak: Türkiye’de Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci", Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2019, pp.136-156
Sezer Şanli A., "Aydına Yönelik Kuramsal Bir Tartışma: Aydın Kavramının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2018, pp.31-45 (Link)
Sezer Şanli A., "Gündelik Hayatın Dönüşümünde Bir İmkan Olarak Toplumsal Muhalefetin Değerlendirimesi: Cumartesi Anneleri Üzerine Bir İnceleme", Doktora Tezleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2018, ss.1-1 (Link)
Sezer Şanli A., Yıldız Karakoç D., "Türkiye’de Özel ve Kamusal Alan İkiliğinden Hareketle Feminist Hareketlere Bakmak", TMMOB Şehir Plancıları Odası Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Mart 2017, ss.95-114
Sezer Şanli A., "Türkiye’de Siyasi Düşünce ve Feminist Hareketlerin Gelişimi", International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp.11-12 (Link)
Sezer Şanli A., "Bir Toplumsal Hareket Aktörü Olarak Entelektüel ve Toplumsal Hareketlerdeki Rolü", ODTÜ Sosyoloji Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mart 2015, ss.1-1
Sezer Şanli A., "Sosyal Hareketler ve Aydın Etkileşimi: Uzmanlığın Harekete Geçirilmesi”", I Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.1-1 (Link)
Sezer Şanli A., "Türkiye’de Kadın Mücadelesi ve Demokrasi", III. Uluslararası Felsefe Kongresi- Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, BURSA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, pp.97-105
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kemahli F., Sezer Şanli A., "Sosyal Dışlanmanın Etnisite ve Toplumsal Cinsiyete Bağlı Pratiklerini Birlikte Düşünmek: Erzincan Sancak Mahallesi'nde Lom/Poşa Kadın Olmak", Erzincan'da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, Efe, H., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.75-103, 2019
Sezer Şanli A., "CHP-MSP Koalisyonu ve Kıbrıs Barış Harekatı", Kuruluş Yıllarından 12 Eylül’xxe Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı, Öner Buçukçu, Ed., Bibliyotek, Ankara, ss.215-249, 2017
Sezer Şanli A., "Türkiye’de ”Alamancı” Almanya’da ”Türk”: Araftaki Gurbetçiler", Türkiye’nin 1960’lı Yılları, Bora, T., Ed., İletişim Yayınları, İstanbul, ss.667-687, 2017
Sezer Şanli A., "6-7 Eylül 1955: Türkiye’de Bir ”Pogrom” Yaşandı", Türkiye’nin 1950’li Yılları, Bora, T., Ed., İletişim Yayınları, İstanbul, ss.377-393, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi