Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dönel G., Doğan S., "Two new mite species of the genus Raphignathus Duges (Acari: Raphignathidae) from Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.37, pp.179-183, 2013
Dönel G., Seeman O.D., Doğan S., "The first Paratydeidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) in Turkey: Scolotydaeus anatolicus sp nov.", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY, vol.38, pp.436-444, 2012
Dönel G., Doğan S., "Three new mite species of the genus Mediolata Canestrini (Acari, Stigmaeidae) from Turkey and re-description of Mediolata granaria Gonzalez-Rodriguez", JOURNAL OF NATURAL HISTORY, vol.46, pp.683-699, 2012
Dönel G., Doğan S., Sevsay S., Bal D.A., "Two new mite species of the genus Stigmaeus (Acari: Stigmaeidae) from Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.36, pp.585-591, 2012
Doğan S., Rahmdeli A., Jalaeian M., Dönel G., Sevsay S., "Three new records of raphignathoid mites (Acari: Raphignathoidea) from Iran", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.36, pp.719-720, 2012
Dönel G., Doğan S., "The stigmaeid mites (Acari: Stigmaeidae) of Kelkit Valley (Turkey)", ZOOTAXA, pp.1-56, 2011
Dönel G., Doğan S., "A NEW SPECIES OF RAPHIGNATHUS DUGES (ACARI, RAPHIGNATHIDAE) AND NEWLY DISCOVERED MALE OF R. FANI DOGAN AND AYYILDIZ FROM TURKEY", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY, vol.37, pp.27-33, 2011
Dönel G., Doğan S., "A systematic investigation on cryptognathid mites (Acari: Cryptognathidae) of Kelkit Valley (Turkey)", TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, pp.361-380, 2011
Doğan S., Dönel G., Ozcelik S., "A new eyeless mite species of the genus Eustigmaeus Berlese (Acari: Stigmaeidae) from Turkey", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.35, pp.175-181, 2011
Doğan S., Dönel G., "Cryptofavognathus, a new genus of the family Cryptognathidae Oudemans (Acari: Raphignathoidea), with the description of a new species from Turkey", ZOOTAXA, pp.36-42, 2010
Doğan S., Dönel G., Bal D.A., Sezek F., "THE FIRST OCCURRENCE OF THE MITE FAMILY LINOTETRANIDAE (ACARI: TETRANYCHOIDEA) IN TURKEY: LINOTETRANUS ANATOLICUS N. SP.", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY, vol.36, pp.27-34, 2010
Doğan S., Dönel G., "The First Occurrence of the Uncommon Family Barbutiidae (Acari: Actinedida) in Turkey: Barbutia anguineus (Berlese)", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.33, pp.231-235, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik O., Geçikli E., Dönel Akgül G., "A Scientific Learning Environment with Educational Games", Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.9, pp.89-106, 2019 (Link)
Dönel Akgül G., Geçikli E., "Öğretmen Adaylarının Yeni Bir Deney Tasarlayabilme ve Uygulayabilme Hakkındaki Görüşleri*", Baybıurt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.349-364, 2018 (Link)
Dönel Akgül G., Geçikli E. , Şurgun S. , "ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ", Kesit Akademi, cilt.4, no.2149 - 9225 , ss.243-262, 2018 (Link)
Dönel Akgül G., Geçikli E. , Konan E., Konan F., "FEN EĞİTİMİNDE SANAL LABORATUVAR KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ", KESİT AKADEMİ, cilt.25, ss.61-74, 2018 (Link)
Dönel Akgül G., Geçikli E. , Doğan L., "AN EXAMPLE OF ACTION FOR TEACHING OF CONCEPTS THROUGH NARRATIVE TECHNIQUE IN SCIENCE TEACHING ", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL EDUCATION SCIENCE, pp.246-274, 2017 (Link)
Özelçi D. , Dönel Akgül G., Örtücü S., Sevsay S., "Determination of external and internal microfungi of Trombidioid mites", Turkish Bulletin of Entomology, no.1, ss.55-63, 2017 (Link)
Geçikli E., Dönel Akgül G., Kılıçaslan S., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı", INESJOURNAL, pp.58-78, 2016 (Link)
Dönel Akgül G., "A newly recorded of the deutonimf specimens of Barbutia iranensis (Acari:Raphignathoidea) from Turkey", Munis Entomology and Zoology, vol.1, pp.709-711, 2016 (Link)
Dönel G., Doğan S., "Predatör bir akar olan Zetzellia mali (Ewing) (Acari: Stigmaeidae)’nin Kelkit Vadisi’nden ilk kaydı",", EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.157-163, 2013
Dönel G., Algur Ö.F., Doğan S., "Rafignatoyid akarların vücut yüzeyi ve vücut içi mikrofunguslarının belirlenmesi", EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.25-42, 2012
Dönel G., Sezgin Ö., Doğan S., "Eustigmaeus rhodomela’nın (Koch) (Acari: Raphignathoidea: Stigmaeidae) gelişim evreleri ve yapısal özelliklerinin incelenmesi"", EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.47-58, 2011
Dönel G., Örtücü S. , Doğan S., "Bazı akarların (Arachnida: Acari) vücut yüzeyinden izole edilen mikrofungusların entomopatojen bir fungus türü olan Baeuveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, 1912 (Deuteromycota: Hyphomycetes) ile antagonistik etkileşimlerinin laboratuar şartlarında araştırılması", Türkiye Biyolojik Mücadele Derneğe, cilt.1, ss.119-128, 2010
Sezek F., Doğan S., Bal D.A., Örtücü S., Dönel G., "Bazı yalancıakreplerden (Arachnida: Pseudoscorpionida) izole edilen mikrofunguslar” Erzincan", EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.211-221, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keçeci E.E. , Dönel Akgül G., "I·LKÖĞRETI·M ÖĞRENCI·LERI·NI·N MI·KROSKOP ÜZERI·NE OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR", ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Aralık 2019, pp.111-111
Kara E., Dönel Akgül G., "6. Sınıf Öğrencileriyle Yaşam Temelli Öğrenmeye Bir Aksiyon Örneği ", SCHEDULE OF 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKISH COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2019, pp.23-23 (Link)
Baran G. , Uzunoğlu F., Taşçi Y., Kiliç M., Dönel Akgül G., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kodu Eğitsel Dijital Oyun Geliştirilmesine İlişkin Görüşleri", SCHEDULE OF 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKISH COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2019, pp.31-31 (Link)
Çolak N., Dönel Akgül G., "Evaluation of Analytics of Teachers of Science Teachers for Some Anatomical Structures from Visual Images", International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education,, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.83-84
Aydan B., Dönel Akgül G., "The Evaluation of the Graphics of the Science Teachers Candidates for the Transportation of the Substance in the Cell", International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education,, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.79-80
Kiliç M., Keçeci E.E. , Dönel Akgül G., "EĞITSEL DIJITAL OYUN GELIŞTIRME SÜRECINI· DENEYIMLEYEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ", ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Aralık 2019, pp.111-112
Yılmaz H., Dönel Akgül G., İsmailoğlu M., "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HÜCRE ORGANELLERİ İÇİN BELİRLEDİKLERİ ANALOJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ", The Twelfth International Congress of Educational Research, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.133-133
İsmailoğlu M., Dönel Akgül G., "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL İMAJLAR ÜZERİNDEN BAZI GENETİK KAVRAMALARA AİT BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", The Twelfth International Congress of Educational Research, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.132-132
Aydan B., Dönel Akgül G., "Science Teachers' Views on the Development Process of Biology Games", International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education,, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.310-311
Çolak N., Dönel Akgül G., "Teaching Behavior of the Science Teachers Effect the Teachers' Attitudes Against the Biology Course through Learning Life", International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education,, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.299-300
Meral M., Dönel Akgül G., "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİR BİLİM İNSANI-BİR ÖĞRETMEN ADAYI’’ ETKİNLİĞİNE AİT GÖRÜŞLERİ", The Twelfth International Congress of Educational Research, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, pp.135-135
Dönel Akgül G., Geçikli E., Ateş E., "Öğretmen Adaylarının Yazdıkları Bilimsel Öykülerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", EAB 2018, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.112-112
Kazan K. , Dönel Akgül G., Kenan A., "LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOCOĞRAFYA BİLGİ DÜZEYİ FORMU GELİŞTİRME ÇALIŞMASI"", 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-1 (Link)
Dönel Akgül G., Kenan A., Karakaş E., "8.sınıf Öğrencilerinin Gözünden Anne ve Babalarının Çevresel Farkındalıklarının Belirlenmesi", EAB 2018, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.113-113
Dönel Akgül G., Özbek C., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kalıtım İle İlgili İmajları", ULEAD 2018, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.181-181 (Link)
Dönel Akgül G., Kenan A., Karakaş E., Arı C., "Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", ULEAD 2018, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.137-137 (Link)
Dönel Akgül G., Karakaş E., "Öğretmen Adaylarının Gözünden Çevresel Duyarlılık Ve Ahlak İlişkisi", ULEAD 2018, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.4-4 (Link)
Geçikli E., Yusuf İ., Dönel Akgül G., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Metinleri Anlama Düzeylerine Çeşitli Değişkenlerin Etkisi’’ ", EJER 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.778-790 (Link)
Dönel Akgül G., Ağırgöl M., "’Fen Öğretiminde Eğitsel Dijital Oyunların Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri", USEAS 2018, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.390-390 (Link)
Dönel Akgül G., Güllü U., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tarımsal Farkındalıklarının Belirlenmesi", USEAS 2018, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.391-391 (Link)
Dönel Akgül G., Kenan A., Aksakal F., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çizimler Yolu İle Bitki Kısımları Hakkındaki Ön İmajlarının Belirlenmesi", ULEAD 2018, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.134-134 (Link)
Dönel Akgül G., Aksakal F., Kenan A., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitliliğe İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", ULEAD 2018, MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2018, pp.5-5 (Link)
Dönel Akgül G., Ateş E., "Fen Öğretiminde Çizgi Film Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesi", EAB 2018, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.111-111
Dönel Akgül G., Kenan A., Özbek C., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Laboratuvarı İçin Tasarladıkları Deneylerin Değerlendirilmesi", EAB , ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Dönel Akgül G., Canibek H., Geçikli E. , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel Çizgi Roman Hakkındaki Görüşleri", ICES-UEBK 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Geçikli E., Dönel Akgül G., Aksakal F., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Öğretmenlik Algı ve Tutumları", EJER, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Dönel Akgül G., Karakaş E., Şengül S., Aksakal F., "FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PISA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", II. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.1-111 (Link)
Dönel Akgül G., Konan F., Konan E., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sanal Laboratuvar Kullanımı Hakkındaki Görüşleri ", EAB, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Dönel Akgül G., Doğan L., Geçikli E., Aksakal F., "6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME", II. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.121-135 (Link)
Dönel Akgül G., Doğan L., Özbek C., "Fen Eğitiminde Hikayelendirme Tekniği İle Kavram Öğretimi. ", UBEK, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2016, ss.111-111
Dönel Akgül G., Çelik O., Kenan A., "Eğitsel Oyunlarla Desteklenmiş Bir Fen Eğitimi: Fotoman.", 12. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2016, ss.121-121
Geçikli E., Dönel Akgül G., Kılıçaslan S., "Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının Eğitsel Amaçlı İnternet Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi", ICITS, RİZE, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2016, pp.122-122
Dönel G., Adil S., Sevsay S., "Allotrombidium Cinsi Akarların Vücut Yüzeyi ve Vücut İçinden İzole Edilen Mikrofunguslar", I. Ulusal Mikoloji Günleri, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2014, ss.65-65
Dönel G., "Ekşisu ve Ergan Dağın’dan (Erzincan) Kaydedilen Rafignathoid Akarlar (Acari: Raphıgnathoıdea). ", Doğa Turizmi ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.177-177
Özelçi D., Örtücü S., Dönel G., Sevsay S., "Determinational of External and Internal Microfungi of Trombidioid Mites", İnternational Conference on Biopesticed, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-25 Ekim 2014, pp.16-16
Dönel G., Doğan S., "Türkiye’den Neognathus terrestris’in (Acari, Caligonellidae) erkeğinin ilk kaydı", ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, , İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.977-977
Dönel G., Doğan S., "Erzurum ve Erzincan illerinden kaydedilen rafignathoid akarlar (Acari: Raphignathoidea)", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, , İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.976-977
Örtücü S. , Dönel G., Doğan S., "Bazı toprak funguslarının entomopatojen fungus Beauveria bassiana (Balsamo)’nın miselyal gelişimi üzerine etkileri"", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2011, ss.135-135
Dönel G., Doğan S., "Türkiye’den Eupalopsellus rostridius’un (Acari, Eupalopsellidae) erkeğinin ilk kaydı"", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2010, ss.833-834
Özçelik S., Dönel G., Doğan S., "Bazı illerimizden kaydedilen rafignathoid akarlar (Acari: Raphignathoidea)", ", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Mayıs 2010, ss.834-835
Dönel G., Örtücü S. , Doğan S., " "Bazı akarların (Acari) vücut yüzeyinden izole edilen mikrofungusların entomopatojen bir fungus olan Beauveria bassiana (Balsamo) (Hyphomycetes) ile antagonistik etkileşimlerinin laboratuar şartlarında araştırılması"", 2. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu,, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, ss.74-75
Doğan S., Aydoğan M.N., Hasenekoğlu İ. , Dönel G., Örtücü S. , ""Erzincan, Erzurum ve Trabzon’dan Yakalanan Bazı Cryptognathid ve Stigmaeid Akarların (Acari: Cryptognathidae, Stigmaeidae) Vücut Yüzeyinden İzole Edilen Funguslar",", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.318-318
Sezek F., Doğan S., Aydoğan M.N., Kılıç E., Dönel G., Örtücü S. , "Bazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) Vücut Yüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.251-251
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Dönel Akgül G., Eds., "BİYOLOJİ II", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2019 (Link)
Dönel Akgül G., "MUTASYONLAR VE DNA TAMİRİ", GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ, Filik, işcen, C. ve Aktan, B. , Ed., LİSANS YAYINCILIK , İSTANBUL, ss.1-327, 2017 (Link)
Dönel Akgül G., "BİYOLOJİDE NANOTEKNOLOJİNİN KULLANIMI", BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, Filik, işcen, C. ve iİhan, S. , Ed., Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, ss.1-367, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi