Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akpinar D., Altinbilek M.S., "PULK-BALIKLI (ÇAYIRLI-ERZİNCAN) PETROL SAHASININ TARİHİ SÜRECİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.35-50, 2015 (Link)
Karadeniz V., Altinbilek M.S., "Turistik Özellikleri Yönünden İnkumu Rekreasyon Alanı ve Çakraz Tatil Köyü", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.165-185, 2010
Karadeniz V., Altinbilek M.S., "Çerkeş İlçesinde Yaylalar ve Yaylacılık Faaliyetleri", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.19-42, 2009
Bahar H.H., Demir B., Altinbilek M.S., "Kars ili Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Tutumlarının İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.233-245, 2008
Altinbilek M.S., Sanalan V.A., "COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI I; GENEL BAKIŞ", DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, ss.341-357, 2005
Hayli S. , Altinbilek M.S., "ERZİNCAN OVASI VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KÖYLERİN BAŞLICA COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ", ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.89-116, 2001
Yazici H., Başibüyük A., Altinbilek M.S., "Kemah (Erzincan) Tuzlaları", TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.53-78, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karadeniz V., Altinbilek M.S., "ERZİNCAN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ VE İDARİ SINIRLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR", ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.3, pp.89-100
Başibüyük A., Altinbilek M.S., "DEPREM SONRASI ŞEHİR PLANLAMASINA BİR ÖRNEK: ERZİNCAN", ULUSAL COĞRAFYA KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2005, ss.97-105
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi