Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aka S., "Modelling and improvements of production processes using OptQuest and process analyser", International Journal of Internet Manufacturing and Services, vol.6, no.1, pp.32-47, 2019 (Link)
Akyüz G., Tosun Ö., Aka S., "Multi criteria decision-making approach for evaluation of supplier performance with MACBETH method", International Journal of Information and Decision Sciences, vol.10, pp.249-262, 2018 (Link)
Aka S., Akyüz G., "Fuzzy goal programming approach on location-routing model for waste containers", International Journal of Industrial and Systems Engineering , vol.29, pp.413-427, 2018 (Link)
Aka S., Akyüz G., "Yapay Sinir Ağları Analizi İle İmalat Süreçlerinin İyileştirilmesi", Ege Akademik Bakış, vol.18, no.2, pp.261-271, 2018 (Link)
Akyüz G., Aka S., "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Tedarikçi Performansı Değerlendirmede Toplamsal Bir Yaklaşım", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.15, ss.28-46, 2017 (Link)
Aka S., Akyüz G., "The Effect of Production Management Course on the Self-Efficacy of Employees", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.197, pp.108-112, 2015 (Link)
Akyüz G., Aka S., "İmalat Performansı Ölçümü İçin Alternatif Bir Yaklaşım: Tercih İndeksi (PSI) Yöntemi ", Business and Economics Research Journal, vol.6, no.1, pp.63-77, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aka S., Öz Y., "Performances of Turkish Non-Life Insurance Companies: Efficiency Analysis with DEA", 7th International Conference of Strategic Research in Social Science an Education (ICoSReSSE), ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, vol.1, pp.291-300
Akyüz G., Aka S., "Preference Selection Index (PSI) Method on Evaluation of Supplier Performance", AGP Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, ISPANYA, 4-7 Şubat 2016, cilt.1, ss.31-31
Aka S., Akyüz G., "Üretim Yönetimi Dersinin İşletme Bölümü Öğrencileri Özyeterlilikleri Üzerine Etkisi", 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.315-321
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi