Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"EDXRF Sistemi ile Atom Numarası 13?Z?79 Arasında Olan Bazı Elementlerin Albedo Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016148, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Atom Numarası 70?Z?92 Arasında Olan Bazı Element ve Bileşiklerin L X-Işınlarının Azimuthal ve Polar Açısal Dağılımlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016173, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Bor Nanotellerin Üretimi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-370, Araştırmacı, 2017
"BAZI GAZLARIN ELEKTRON MOMENTUM DAĞILIMLARININ ve ONLARA BASINCIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2015090, Araştırmacı, 2017
"BAZI METALİK NUMUNELERİN ALIGNMENT PARAMETRELERİ, POLARİZASYON KATSAYILARI VE COMPTON İLE KOHERENT SAÇILMA DİFERANSİYEL TESİR KESİTİ ORANLARININ BELİRLENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2014188, Araştırmacı, 2016
"BAZI TERMOLÜMİNESANS DOZİMETRİK BİLEŞİKLERİN 8,04-662 keV ENERJİ ARALIĞINDA KÜTLE VE ENERJİ SOĞURMA KATSAYILARI, ETKİN ATOM NUMARALARI İLE ATOMİK VE ELEKTRONİK TESİR KESİTLERİNİN HESAPLANMASI", BAP Arastırma Projesi, 2014174, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi