Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özcan M., Firat M., "Ergenlerde Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Özgüven Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 2nd International Congress on Nursing, 13-15 April 2018, Marmara University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2018, pp.71-71 (Link)
Özcan M., Alkan Polat B., Polat T. , "Ahiskalı Olan ve Olmayan Ortaöğretim Öğrencilerinde Şiddet Eğilimin Belirlenmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, pp.411-416
Kaya Bağdaş Ç., Özcan M., "Okul Öncesi Öğretmelerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hakkında Bilgilerinin İncelenmesi( Erzincan Örneği)", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.2, pp.375-383
Özcan M., Çelebioğlu A., "İstismar ve İhmalin Çocuklar Üzerindeki Fiziksel ve Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi", 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, vol.0, no.0, pp.1-1 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi