Akpinar D., Birol N., "Osmanlı’dan Cumhuriyete Sivas Vilâyeti’nde Dokuma Sektörü ve Gelişimi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.215-238, 2015