Yilmaz H., Çam Ö., Yilmaz İ., "Yüksek H2/CO Oranına Sahip Sentetik Gaz Yakıtların Yanma Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi", 1. Uluslararası GAP Matematik - Mühendislik - Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2018, pp.42-49