Akpinar D., "Anzak Hatıralarında Çanakkale Savaşları ve Hatıratların Günümüzdeki Yeri / The Gallipoli Battles in Anzac Memories and the Importance of Memoirs Today", ULUSLARARASI 4. GELIBOLU SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Mart 2015, pp.25-45