Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin A., "Avrupa Birliği Üyesi Olarak Güney Kıbrıs’taSu Kıtlığı ile Mücadele", E R Z İ N C A N Ü N İ V E R S İ T E S İS O S Y A L B İ L İ M L E RE N S T İ T Ü S ÜD E R G İ S İ, pp.25-34, 2017
Aydin A., "AVRUPA BİRLİĞİNİN ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARIBAĞLAMINDA ALMANYA VE ALMANYA’DAKİ MÜLTECİLER", Belgi Dergisi, vol.2, pp.538-551, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydin A., Kemahli F., "AHISKA TÜRKLERİNDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ; ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ ÖRNEĞİ", ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.2, pp.285-298
Güncü A., Uzuner Yurt S., Aydin A., "Okul Öncesi Dönem (5-6) Yaş Çocuklarının Deprem Bilinç Düzeyleri Üzerinde Tiyatronun Etkisi: Erzincan Örneği ", V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.1340-1349 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi