Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doker A.C., Keleş Ş., Doker A.C., "AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü Ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi", The International New Issues in Social Sciences, vol.5, pp.205-230, 2017
Doker A.C., Türkmen A., Emsen Ö.S., "What are the Demographic Determinants of Savings An Analysis on Transition Economies 1993 2013", Procedia Economics and Finance, vol.39, pp.275-283, 2016 (Link)
Yavuz S., Kabadayi B., Savaş N., Doker A.C., "Türkiye Turizm Talebi Bir Çekim Modeli Uygulaması", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.133-142, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doker A.C., Doker A.C., Gerni G.M., "Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Profilleri Üzerine Bir İnceleme", International Conference On Eurasian Economies 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, , pp.556-562
Akan Y., Doker A.C., "Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatiom Games Experiments", 8. International Conference of Euroasian Economies, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.33-38
Doker A.C., "Understanding Capital Flight Causality: A Comparative Analysis between Turkey and Indonesia (1980-2016)", 11. International Conference Bulletin of Monetary Economics and Banking, Jakarta, ENDONEZYA,
Doker A.C., Elverdi S., Gerni G.M., Emsen Ö.S., "Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Profilleri Üzerine Bir İnceleme", International Conference On Eurasian Economies 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.556-562
Doker A.C., Elverdi S., Gerni C., Doker A.C., "Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Profilleri Üzerine Bir İnceleme", International Conference on Economics Finance and Banking, ,
Rizai I., Özdemir D., Doker A.C., Doker A.C., "Hollanda Hastalığı ve İran Ekonomisi: Zorunlu Otarşiye Yönelim Hastalığı Baskıladı mı?", International Conference on Economics Finance and Banking, ,
Soyyiğit Kaya S., Keleş Ş., Nişanci M., Doker A.C., Doker A.C., "Lojistik Altyapısı ve İktisadi Kalkınma Arasındaki Bağlantı: Türkiye’de İller Bazında İnceleme", III. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, ,
Avci Ü.E., Doker A.C., "İkincil Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: TRA Üzerine Araştırma", 8. International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.582-586
Nişanci M., Sari S., Doker A.C., Çelik A.A., Doker A.C., "Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?,", International Conference on Economics Finance and Banking, ,
Nişanci M., Doker A.C., Türkmen A., "Emek Verimliliğini Belirleyen Demografik Unsurlar Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler 1960 2010", International Conference on Eurasian Economies, , , pp.412-420
Nişanci M., Yurttançikmaz Z.Ç., Doker A.C., "Petrol Gelirlerine Bağımlılığın Yüksek Olduğu Geçiş Ekonomilerinde Petrol Fiyatları İhracat İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri", International Conference on Eurasian Economies, , , pp.752-759
Bilici N., Doker A.C., "The Effects Of Growth Indicators On Tourism Sector On Management s Financial Performance An Analysis On Turkey", the Second International Conference in Economics (EconWorld 2015), ,
Yaprakli S., Temurlenk M.S., Türkmen A., Doker A.C., "Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerine Etkileri 2000 2010", International Conference on Eurasian Economies, ,
Doker A.C., "Analysis on Energy Import Strategies in Turkey A Game Theoretical Approach", The International Coference in Economics(EconWorld2014), ,
Doğan E.M., Doker A.C., "Will Syrian Case End With Conflict A Game Theory Approach", The Internatonal Conference in Economics(EconWorld2014), ,
Ersungur Ş.M., Doker A.C., Türkmen A., "Beta Convergence Analysis on Transition Economies 1991 2011", International Conference on Eurasian Economies, ,
Özer A., Doker A.C., Türkmen A., "Analysis of Capital Flight in Developing Countries: A Study onTurkeybetween 1980 and 2010", International Conference On Eurasian Economies, St. Petersburg, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.2-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doker A.C., Doker A.C., Türkmen A., "Beta Convergence Analysis On Transition Economies: 1991-2011", in: Eurasian Economies in Transition, Gencer Ayşen Hiç, Sözen İlyas, Sarı Selahattin, Eds., Cambridge Scholars Publishing, UK, Newcastle, pp.122-135, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi