Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. AHMET GÜNEŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : KEMAH MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.
Sabit Telefon : +90 446 5112524
Faks : +90 446 5112523
E Posta Adresi : aguneserzincan.edu.tr | ahmetgunes24gmail.com
Web Adresi : http://aves.erzincan.edu.tr/agunes/
Posta Adresi : Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kemah/Erzincan
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, 2010-
Lisans, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2003-2008
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Genel Muhasebe, İstanbul İşletme Enstitüsü, 2016
Finansal Yönetim, İstanbul İşletme Enstitüsü, 2016
Araştırma Alanları
Diğer
Hukuk
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Muhasebe
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Kemah Meslek Yüksekokulu, 2010 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Kemah Meslek Yüksekokulu, , 01.01.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Kemah Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 01.11.2011 - 01.06.2017
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Kemah Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Vergi, 01.11.2010 - 01.12.2012
Uzman, ERZİNCAN BELEDİYESİ İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü, , 01.08.2009 - 01.10.2010
Verdiği Dersler
Yönetim Muhasebesi, Ön Lisans, 2017-2018
Temel Hukuk, Ön Lisans, 2017-2018
Mali Tablolar ve Analiz, Ön Lisans, 2016-2017
Vergi Hukuku, Ön Lisans, 2015-2016
Türk Vergi Sistemi, Ön Lisans, 2014-2015
Maliyet Muhasebesi, Ön Lisans, 2014-2015
Şirketler Muhasebesi, Ön Lisans, 2014-2015
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ön Lisans, 2013-2014
Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Ön Lisans, 2011-2012
Sermaye Piyasası ve İşlemleri, Ön Lisans, 2011-2012
Ticaret Hukuku, Ön Lisans, 2011-2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Narbay Ş., Güneş A., "Sermaye Piyasalarında Tahvil ve Payların Vergilendirilmesi", Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science (SOBİDER), pp.375-390, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Narbay Ş., Güneş A., "Sermaye Piyasalarında Tahvil ve Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi", 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.526-526
Korkmaz A.Ş., Zencir Ö., Güneş A., Güler Y., Oğuz A., Sümer S., et al., "Erzincan İli'ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi", 18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, ss.1-1
Satir S., Sümer E., Güneş A., Sümer S., Bulut H., "Meslek Yüksekokullarında Staj Analizi: Kemah MYO Örneği", 2.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.187-194
Güneş A., Sümer S., Zencir Ö., Bulut H., "Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi", 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2014, ss.34-41
Sümer S., Zencir Ö., Güneş A., Bulut H., "Erzincan Üniversitesi Kemah Myo Öğrenci Profili", 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2014, ss.418-427
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Erzincan İli Gökkuşağı Alabalığı işletmelerinin Sosyo-kültürel ve Ekonomik Analizi", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-090614-0081, Araştırmacı, 2015
"Kemah Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Uygulama Birimi Altyapısının Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, EGT-E-140613-0039, Araştırmacı, 2013
"Uzaktan Öğretimde Derslerin Akıllı Tahta İle İşlenmesinin Öğrenci Memnuniyeti ve Başarı Düzeyi Üzerine Etkileri:Kemah MYO Örneği", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-569, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Ekim 2017
II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler KongresiI, Erzincan, Mayıs 2015
I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Zonguldak, Mayıs 2014
Etkinlik Organizasyonu
II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi