Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ALPER AKAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : HARİTA VE KADASTRO PR.
Sabit Telefon : +90 446 2266602 | Dahili : 43310
+90 446 2266602 | Dahili : 43260
Faks : +90 446 2266601
E Posta Adresi : alperakarerzincan.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : C4-Z17
Posta Adresi : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, Harita Mühendisliği, 2009-2014
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, Jeodezi ve Fotogrametri, 2006-2009
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Mimarlık, Jeodezi ve Fotogrametri, 1999-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "Mera ve Yayla Alanlarındaki Değişimin Tespiti ve Yeni Bir Mera Yönetim Modeli Yaklaşımı: Trabzon İli Akçaabat İlçesi Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, "Karadeniz Sahil Yolunun Yapımı İle Değirmendere’nin Trabzon Limanına Olan Etkisinin Hidrografik Ölçmeler Ve Uydu Görüntüleri İle İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ekim, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
GPS-GNSS
Yersel Ölçmeler
Yükseklik Ölçmeleri
Havai Fotogrametri
Görüntü İşleme
Web Of Science Araştırma Alanları
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Meslek Yüksek Okulu, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Meslek Yüksek Okulu, 2015 - 2018
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2014
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Meslek Yüksek Okulu, 2005 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
MYO Müdür Yardımcısı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , , 15.08.2019 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
HARİTA YAPIMI, Ön Lisans, 2018-2019
ARAZİ ÖLÇMELERİ 3, Ön Lisans, 2018-2019
APLİKASYON, Ön Lisans, 2018-2019
MESLEKİ TRİGONOMETRİ, Ön Lisans, 2018-2019
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, Ön Lisans, 2018-2019
FOTOGRAMETRİ, Ön Lisans, 2018-2019
ARAZİ ÖLÇMELERİ-4, Ön Lisans, 2018-2019
YOL BİLGİSİ, Ön Lisans, 2018-2019
APLİKASYON, Ön Lisans, 2018-2019
HARİTA YAPIMI, Ön Lisans, 2018-2019
ARAZİ ÖLÇMELERİ-3, Ön Lisans, 2018-2019
MESLEKİ TRİGONOMETRİ, Ön Lisans, 2018-2019
GNSS KULLANIM ALANLARI, Ön Lisans, 2018-2019
HARİTA YAPIMI, Ön Lisans, 2017-2018
MESLEKİ TRİGONOMETRİ, Ön Lisans, 2017-2018
ARAZİ ÖLÇMELERİ 3, Ön Lisans, 2017-2018
APLİKASYON, Ön Lisans, 2017-2018
ARAZİ ÖLÇMELERİ 4, Ön Lisans, 2017-2018
GNSS KULLANIM ALANLARI, Ön Lisans, 2017-2018
MESLEKİ HESAPLAMALAR, Ön Lisans, 2017-2018
MESLEKİ HESAPLAMALAR, Ön Lisans, 2016-2017
HARİTA YAPIMI, Ön Lisans, 2015-2016
GNSS KULLANIM ALANLARI, Ön Lisans, 2015-2016
HARİTA PROJEKSİYONLARI, Ön Lisans, 2014-2015
YOL BİLGİSİ, Ön Lisans, 2014-2015
ARAZİ ÖLÇMELERİ 4, Ön Lisans, 2014-2015
ARAZİ ÖLÇMELERİ 3, Ön Lisans, 2014-2015
APLİKASYON, Ön Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Akar A., Gökalp E., Akar Ö., Yilmaz V., "Improving classification accuracy of spectrally similar land covers in the rangeland and plateau areas with a combination of WorldView-2 and UAV images", GEOCARTO INTERNATIONAL, vol.32, pp.990-1003, 2017 (Link)
Akar A., Gökalp E., Bayata H.F., Akar Ö., "Determining the effects of Degirmendere River on Trabzon Harbor after construction of Black Sea highway on Black Sea coast", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.2965-2974, 2010 (Özet) (Abstract)
Güngör O., Boz Y., Gökalp E., Cömert Ç., Akar A., "Fusion of low and high resolution satellite images to monitor changes on costal zones", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.654-662, 2010 (Özet)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akar A., Gökalp E., "DESIGNING A SUSTAINABLE RANGELAND INFORMATION SYSTEM FOR TURKEY", INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCE, vol.3, no.3, pp.87-97, 2018 (Link)
Akar A., "EVALUATION OF ACCURACY OF DEMS OBTAINED FROM UAV-POINT CLOUDS FOR DIFFERENT TOPOGRAPHICAL AREAS", International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG, vol.2, pp.110-117, 2017 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akar A., Gökalp E., "Yayla Alanlarındaki Değişimin Hava Fotoğrafları Ve Worldview-II Uydu Görüntüsü ile Tespiti: Trabzon ili Hıdırnebi Yaylası Örneği", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.1-10
Yilmaz V., Akar A., Güngör O., Karsli F., Gökalp E., "İnsansız Hava Aracı İle Üretilen Ortofoto Haritalarda Doğruluk Analizi", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, CD., TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.11-20
Akar Ö., Güngör O., Akar A., "Rastgele Orman Sınıflandırıcısı İle Arazi Kullanım Alanlarının Belirlenmesi", III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2010, ss.142-152
Akar A., Gökalp E., Güngör O., " Karadeniz Sahil Yolunun Yapımı ile Değirmendere’ nin Trabzon Limanı’ na olan Etkisinin Hidrografik Ölçmeler ve Uydu Görüntüleri ile İncelenmesi", IV. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, ss.281-291
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Doğu Karadeniz Bölgesindeki Mera ve Yayla Alanlarındaki Değişimin Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Tespiti ve Bilgi Sistemi Tasarımı: Trabzon İli Akçaabat İlçesi Örneği", BAP Arastırma Projesi, 1119, , 2014
"Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tarımsal Ürünlerin Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Tespiti ve Analizi", TÜBITAK Projesi, 111Y296, , 2015
"İmar Affı Kanununun Kaçak Yapılaşmaya Olan Etkisinin Uydu Görüntüleri Yardımıyla İleri Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Otomatik Olarak Tespiti", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-637, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, Editör, 29.11.2019 - Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
netcadkampüs sertifika programı, Organizatör, , TÜRKIYE, Nisan 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi