Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları, Antalya, Nisan 2017
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, Eskişehir, Nisan 2016
Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları, Ankara, Mayıs 2016
Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları, Kayseri, Nisan 2015
Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği, Konya, Ekim 2015
Psikiyatri Polikliğine Başvuran Hastalarda Tedavi Uyumu, İzmir, Ekim 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi