Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tercan B., Saritaş S., "Knowledge and Practice Situations of Nurses on Non-pharmacological Methods and in Pain Management", New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, vol.8, pp.98-105, 2017 (Link)
Tercan B., Saka Y. , Kasap S., Gün S., "Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.98-105, 2017 (Link)
Yiğitbaş Ç. , Oğuzha H., Tercan B., Bulut A., Bulut A., "Hemşirelerin Malpraktis ile İlgili Algı, Tutum ve Davranışları", Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri, cilt.21, ss.207-214, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tercan B., Akbaba Ö., Tarsuslu S., "Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, pp.657-657 (Link)
Tercan B., Sarıtaş S., "Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları", 4th World Conference on Health Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2017, pp.100-100
Tercan B., Akbaba Ö., Tarsuslu S., "Personal Innovatıveness Levels Of 112 Staf", 5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.24-25 (Link)
Tarsuslu S., Tercan B., Akbaba Ö., "Glass Ceılıng Syndrome Perceptıons Of 112 Staff", 5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.22-23 (Link)
Tercan B., "Ülkemizde Öncelikli Bir Alan: Acil Hemşireliği", 5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.44-44 (Link)
Tercan B., Şahinöz S., "Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları", Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, pp.100-100
Tercan B., Cıdırlı Ş. , Çakır M., Arslan Y., "Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.58-58
Yiğitbaş Ç. , Oğuzhan H. , Tercan B., Bulut A. , Bulut A., "Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, ss.244-245
Tercan B., Saka Y., Kasap S., Gün S., "Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları", 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.332-332
Tercan B., Çoşkun S., "Psikiyatri Polikliğine Başvuran Hastalarda Tedavi Uyumu", 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2010, ss.100-100
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi