Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yiğiter Ş.Y., Akkaynak B., "Modern Portföy Teorisi: Alternatif Yatırım Araçları İle Bir Uygulama", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.285-300, 2017 (Link)
Akkaynak B., "Gayrimenkul Değerlemesi ve Gayrimenkul Değerlemesi Üzerine Bir Uygulama", Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.695-717, 2017 (Link)
Sari S.S., Akkaynak B., Karabulut T., "BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE KONVENSİYONEL VE KATILIM BANKALARINDA KREDİLENDİRME RİSK ANALİZİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.549-557, 2017 (Link)
Akkaynak B., "Yasalarda Gayrimenkul Değerleme", mali ufuklar, cilt.7, ss.35-52, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akkaynak B., Karabulut T., Sari S.S., Gürbüz A.Ş., "Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ve CDS’leri Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi", International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.545-545 (Link)
Yildirim S., Akkaynak B., "Optimal Sermaye Yapısının Saptanmasında Kullanılan Yöntemler: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Bulanık TOPSIS ile Bir Uygulama", International Congress on Political, Economic and Social Studies, venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.115-115 (Link)
Yildirim S., Akkaynak B., "Türev Ürünlerde Dayanak Varlık ve Kullanım Yoğunluğu İlişkisi: BIST'de Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerine Bir Uygulama", International Congress on Political, Economic and Social Studies, venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, pp.116-116 (Link)
Sari S.S., Karabulut T., Akkaynak B., Şirin M.S., "Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama", International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.130-130 (Link)
Sari S.S., Akkaynak B., Karabulut T., "Credit Facility Risk Analysis İn Conventional and Participation Banks: An Application with Fuzzy Logic", International Congress on Management Economics and Business (ICMEB'2017), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.1-1
Yildirim S., Akkaynak B., "Firmaların Büyüme stratejileri ve Erzincan ili Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama", Erzincan Uluslararası Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.2, pp.761-768 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi