Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ateş B., Çelik O., "Öğretmen Adaylarında Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcısı OlarakAlgılanan Sosyal Yetkinlik ve Güvengenlik", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.444-460, 2018
Ateş B., Kaya A., Tunç E., "The Investigation of Predictors of Cyberbullying and Cyber Victimization in Adolescents", International Journal of Progressive Education, vol.14, pp.103-118, 2018
Ateş B., Gençdoğan B., "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi ile Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.188-203, 2017
Ateş B., "Üniversite Öğrencilerinde Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Yetkinlik", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.1203-1214, 2016
Ateş B., "Social Phobia as a Predictor of Social Competence Perceived by Teenagers", International Education Studies, vol.9, pp.77-86, 2016 (Link)
Ateş B., "Perceived Social Support and Assertiveness as a Predictor of Candidates Psychological Counselors Psychological Well Being", International Education Studies, vol.9, pp.28-39, 2016 (Link)
Ateş B., "Effect of Solution Focused Group Counseling for High School Students in Order to Struggle with School Burnout", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.27-34, 2016 (Link)
Ateş B., "The Effect of Solution focused Brief Group Counseling upon the Perceived Social Competences of Teenagers", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.28-36, 2016 (Link)
Ateş B., "Lise Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yetkinlik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.185-194, 2016
Ateş B., Güler M., "Ergenlerde Siber Zorbalığın Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Yetkinlik ve Toplumsal Kaygı", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.391-408, 2016
Ateş B., "Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Becerileri Üzerinde Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.832-841, 2015
Ateş B., "Üniversite Öğrencilerinde Güvengenliğin Yordayıcısı Olarak Sosyal Destek Algıları", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), ss.70-86, 2015
Ateş B., "Öğretmen Adaylarının Sosyal Kaygı Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.2, ss.61-70, 2015
Ateş B., "Üniversite Öğrencilerinde Güvengenliğin Yordayıcısı Olarak Sosyal Destek Algıları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.70-86, 2015
Ateş B., "Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Becerileri Üzerinde Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.832-841, 2015 (Link)
Ateş B., "Öğretmen Adaylarının Sosyal Kaygı Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.61-61, 2015 (Link)
Ateş B., "İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.50-66, 2013
Seçer İ., Halmatov S., Veyis F., Ateş B., "Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması", Turkish Journal of Education, cilt.2, ss.13-24, 2013
Ateş B., "Benlik Saygısını Geliştirme Programının İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi", Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ss.1-13, 2013
Seçer İ., Gülbahçe A., Ateş B., "Mesleki Grup Rehberlik Etkinliğinin İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerine Etkisi", Turkish Journal of Education, cilt.2, ss.29-38, 2013
Ateş B., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Destek Algılarının BazıDeğişkenlere Göre İncelenmesi", Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ss.1-16, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ateş B., "", , ,
Ateş B., Kaya A., "Ergenlerin Siber Zorbalık Durumlarının İncelenmesi", 1.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, , pp.38-39
Ateş B., Yalçin S., Özpolat A.R., "Okul Müdürlerinin Liderlik Sitilleri ile Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Psikolojik Dayanıklıklarınınİncelenmesi", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, , pp.1041-1043
Ateş B., Yalçin S., Ateş Y., "Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", International Conference on STEM and Educational Sciences, MUŞ, TÜRKIYE, , pp.60-60
Ateş B., Yalçin S., Ateş Y., "Öğretmen Adaylarının Öğretim Üyesi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", International Conference on STEM and Educational Sciences, MUŞ, TÜRKIYE, , pp.58-58
Ateş B., Kaya A., "Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Destek", 1.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, , pp.40-40
Ateş B., "Ergenlerde Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Yetkinlik", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, , , pp.271-271
Ateş B., Çelik O., "Öğretmen Adaylarında Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Yetkinlik ve Güvengenlik", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, , , pp.271-271
Kağan M., Ağirkan M., Haspolat N.K., Ateş B., "Üniversite Öğrencilerinde Mükemmelliyetçiliğin Yordayıcısı Olarak Değerler", III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, , , pp.130-131
Ateş B., Kağan M., "Öğretmen Adaylarında Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Sosyal Öz Yeterlilik Algısı", 1. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.79-79
Ateş B., "Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Sosyal Kaygı", VIII. International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , ss.189-189
Ateş B., "Psikolojik Danışman Adaylarında Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik İyi Oluş", 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.50-50
Ateş B., Gençdoğan B., "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Fobi İle Başa Çıkmalarında Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisinin İncelenmesi", 1. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.211-211
Ateş B., "Lise Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yetkinlik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.611-612
Ateş B., "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Yaklaşımının Okul Danışmanlığı Alanında Uygulanabilirliği", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, , ss.42-44
Ateş B., "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Yaklaşımının Okul danışmanlığı Alanında Uygulanabilirliği", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.42-44
Gülbahçe A., Ateş B., Seçer İ., "Mesleki Grup Rehberlik Etkinliginin Ilkögretim 8 Sınıf Ögrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerine Etkisi", 21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ateş B., "ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA (Kuram ve Uygulama)", Vizetek Yayıncılık, Ankara, 2018
Ateş B., "ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA (Kuram ve Uygulama)", Vize, ANKARA, 2017
Ateş B., "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma ( Kuram ve Uygulama)", Vize Yayıncılık, Ankara, 2017
Ateş B., "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma (Kuram ve Uygulama)", Vize Yayıncılık, Ankara, 2017
Ateş B., Haspolat N.K., "Eğitimin Amaçları ve İşlevleri", in: Eğitim Bilimine Giriş, Doç. Dr. Mücahit Kağan, Yrd. Doç Dr. Sinan Yalçın, Eds., Pegem Akademi, ANKARA, pp.173-189, 2017
Ateş B., "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma ( Kuram ve Uygulama)", Vize Yayıncılık, Ankara, 2015
Ateş B., "Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma (Kuram ve Uygulama)", Vize, ANKARA, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi