Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ağaoğlu F.O., Çadirci B.D., "İLLER BAZINDA HASTANELERDE VERİ ZARFLAMA VE MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ANALİZİ: 2012-2017 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.36-51, 2019
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ ALGILAMASI VE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Sosyal Bilimler Dergisi, pp.332-351, 2017 (Link)
Çadirci B.D., Şimşek M., "THE APPLICABILITY OF THE OPTION EXCHANGE MARKETS IN THE CENTRAL BANK FOREIGN EXCHANGE POLICIES: THE COLOMBIA APPLICATION ", Journal of Academic Research in Economics, vol.6, pp.119-149, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Mükelleflerin Vergi Algılaması ve Vergi Psikolojisi Üzerine Bir Analiz: Erzurum İli Örneği", 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Aralık 2019, pp.21-39 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Ayrangöl Z., Çadirci B.D., Tekdere M., "Vergi Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2014 Arası Türkiye Örneği", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Özer A., Türkmen A., Çadirci B.D., "An Analysis of the Effects of 2008 Global Crises on Transition Economies using Cluster Analysis", International Conference On Eurasian Economies, St. Petersburg, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Doğu Anadolu Bölgesi Mükelleflerinin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Araştırma", Ekin Yayınevi, Bursa, 2019
Tekdere M., Çadirci B.D., "Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Güneş Enerjisinin Önemi", in: Enerji ve Çevre Ekonomisi, Manga M., Ballı E., Eds., Ekin Yayınevi, Bursa, pp.35-50, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi