Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güney C., Bektaş B., "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ", the Journal of Academic Social Sciences, pp.612-639, 2018 (Link)
Güney C., Bektaş B., "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ", the Journal of Academic Social Sciences, pp.400-427, 2018 (Link)
Güney C., Bektaş B., "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ", the Journal of Academic Social Sciences, pp.351-374, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bektaş B., Güney C., "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İŞ DOYUM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", ISCER 2017 International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ,
Bektaş B., Güney C., "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", ISCER 2017 International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ,
Bektaş B., Güney C., "VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN KURUMSAL AİDİYET ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", :ISCER 2017 International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ,
Bektaş B., Güney C., "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE KURUMSAL AİDİYET İLİŞKİSİ", ISMS 2017 III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ,
Bektaş B., Güney C., "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE İŞ DOYUMU VE KURUMSAL AİDİYET (ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) İLİŞKİSİ", ISMS 2017 III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ,
Bektaş B., Güney C., "VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ", ISMS 2017 III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güney C., Bektaş B., "Vergi Müfettişliği Mesleğinde İş Doyumu ve KurumsalAidiyet (Örgütsel Bağlılık) İlişkisi", in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-3 (SOSYAL BİLİMLER), Babacan, Hasan -Duymaz, A. Şevki - Temizer , Abidin, Eds., Gece Kitaplığı, pp.333-343, 2018
Güney C., Bektaş B., "Vergi Müfettişliği Mesleğinde Mesleki Tükenmişlik ve Kurumsal Aidiyet İlişkisi", in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-3 (SOSYAL BİLİMLER), Babacan, Hasan -Duymaz , A. Şevki -Temizer, Abidin, Eds., Gece Kitaplığı, pp.319-333, 2018
Güney C., Bektaş B., "Vergi Müfettişliği Mesleğinde Mesleki Tükenmişlik ve İşDoyumu İlişkisi", in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-3 (SOSYAL BİLİMLER), Babacan, Hasan -Duymaz, A. Şevki -Temizer, Abidin, Eds., Gece Kitaplığı, pp.309-318, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi