Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
, " Sema Haliloglu, Bilge Ekinci, Hulya Uzkeser, Hakan Sevimli, Ayşe Carlioglu, Pinar Mazlum Macit, “Fibromyalgia in patients with thyroid autoimmunity: prevalence and relationship with disease activity”, Clin Rheumatol, 07 February 2017, DOI:10.1007/s10067-017-3556-2", CLINICAL RHEUMATOLOGY, vol.10.1007, no.017, pp.3556-3562, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekinci B., "Belenoğlu, Bilge, Uslu,T., Tosun M., Güler M., Miskioğlu, E., “Postmenapozal Osteoporoz Tedavisinde Egzersizin Etkinliği”, Fizik Tıp Rehabil.Derg.21,1,1997. ", Fizik Tıp Rehabil.Dergisi.21,1,1997. , cilt.XXI, ss.20-24, 1997
Ekinci B., ". Uslu, T., Tosun M., Belenoğlu, Bilge, Erem C., Örem, A., “Hiperlipidemilerde Kas-İskelet Sistemi Bulguları”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt:49,Sayı:3,137-139,1996.", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.49, no.3, ss.137-139, 1996
Ekinci B., "Uslu, T., Tosun, M., Madenci, E., Belenoğlu Bilge, Sağlam, F., Güler, M., “Postmenapozal osteoporozun Bedensel,Çevresel ve Yaşam Tarzı ile İlgili Risk Faktörleri” Romatizma Cilt:11,Sayı:2,1996. ", Romatizma, cilt.11, ss.90-94, 1996
Ekinci B., "Uslu, T, Tosun, M., Belenoğlu, Bilge, Madenci, E., Güler, M., “Postmenapozal Osteoporozda Jinekolojik Risk Faktörleri”, .J.Rheum.Med.Rehab.1996;7(3):141-144. ", J Rheum Med Rehab, cilt.7, ss.141-144, 1996
Ekinci B., ". Uslu, T., Tosun, M., Güler, M., Sağlam, F., Belenoğlu Bilge, “Travmatik Spinal Kord yaralanmalı hastaların Etiyolojik Değerlendirilmesi ve Rehabilitasyon Sonuçları”, Fizik Ted. Rehabil.Derg.19,4,1995. ", Fizik Ted. Rehabil. Derg., cilt.XIX, ss.177-181, 1995
Ekinci B., "Uslu, T., Tosun, M., Güler, M., Hansu, N., Belenoğlu Bilge, “Primer Fibromyalji Sendromunda Tiroid Hormon Seviyeleri”, J.Rheum.Med.Rehab.1995;6(3):141-143.", J Rheum Med Rehab, cilt.6, ss.141-143, 1995
Ekinci B., "Güler, M., Belenoğlu Bilge, Erem C., Miskioğlu, E., “Viral Artritler”, Eurasian J Med 1993 25,(3)609-618,1993.", Eurasian J Med 1993, cilt.25, ss.609-618, 1993 tip -dergisi-eajm target="_blank" class="linkp">(Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ekinci B., "Ankilozan Spondilitte Akciğer Hastalığı", 10. Solunum Zirvesi, AMASYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2019, ss.107-107
Ekinci B., "Oncology Rehabilitation for Head and Neck Cancer", 22. International Rhino Camp Meeting Proceedings, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 2019, pp.22-22
Ekinci B., "Obstrüktif Akciğer Hastalarında Pulmoner Rehabilitasyon", 8. SOLUNUM ZİRVESİ, ARTVİN, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2018, ss.29-29 (Link)
Ekinci B., "IS THERE A RELATIONSHIP WITH DISULPHIDE/THIOL LEVELS AND ANKYLOSING SPONDYLITIS?", WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, Krakow, POLONYA, 19-22 Nisan 2018, vol.29, no.1, pp.498-498
Ekinci B., "Haliloglu , C. bicer , M. Alisik , B. Ekinci, M. E. Budak, O. Volkan, H. Uzkeser and A. Carlioglu. “ Can Thiol/Disulphide Is a Novel Marker in Rheumatoid Arthritis?” Arthritis Rheumatol. 2016;68 (suppl 10).http://acrabstracts.org/abstract/can-thioldisulphide-is a novel- marker-in-rheumatoid-arthritis/. Accessed November 26, 2016.", 2016 ACR/ARHP Annual Meeting November 11-16, 2016 in Washington, DC, Washington, DC, A.B.D., 13-13 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekinci B., "B. Ekinci, C. Bicer, P. Baran, S. Haliloglu, H. Uzkeser, A. Carlioglu. “How Does Thiol/Disulphide Homeostasis Change in Fibromyalgia Patients?”. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl 10).http://acrabstracts.org/abstracts/how-does-thioldisulphide-homeostasis-change-in-fibromyalgia-patients/. Accessed November 11-16, 2016.", 2016 ACR/ARHP Annual Meeting November 11-16, 2016 in Washington, DC, Washington, DC, A.B.D., 11-16 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Ekinci B., "Uzkeser H., Çarlıoğlu, A., Haliloğlu, S., Ekinci, B., Karaaslan, Y., Koşar, A., “Mean platelet volume levels ın patients with synovitis associated with knee osteoarthritis”, Osteoporosis International, (2015), 26 (Suppl 1): S328- S329. ", Osteoporosis International, (2015), Milan, ITALYA, 26-29 Mart 2015, vol.26, no.1, pp.380-380
Ekinci B., "Haliloğlu, S., Ekinci, B., Uzkeser H., Sevimli, H, Çarlıoğlu, A., Macit, P., M., “Fibromyalgia in patients with thyroid dysfunction and relationship with disease activity”, Osteoporosis International, (2015), 26 (Suppl 1): S327. ", Osteoporosis International, (2015), Milan, ITALYA, 26-29 Mart 2015, vol.26, no.1, pp.327-327
Ekinci B., "Uzkeser H., Haliloğlu, S., Ekinci, B., Çarlıoğlu, A., “Fibromyalgia and Diabetes Mellitus”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya.", 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya., ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, cilt.1, ss.419-419
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi