Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi CEMALETTİN ALP
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.
Sabit Telefon : +90 446 3113515 | Dahili : 29012
Faks : +90 446 3113525
E Posta Adresi : calperzincan.edu.tr
Web Adresi :
Posta Adresi : Erzincan Üniversitesi Çayırlı Meslek Yüksekokulu Çayırlı/ERZİNCAN
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Kimya, 2006-2012
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Kimya, 2002-2006
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, Kimya, 1998-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "EPİBATİDİN VE TÜREVLERİ İÇİN UYGUN ANAHTAR MOLEKÜLLERİN SENTEZİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enst. Kimya Kasım, 2012.
Yüksek Lisans, "BAZI OLEFİNLERİN PIFA [FENİLİYODO-BİS(TRİFLORASETAT)] İLE OKSİDASYONLARININ İNCELENMESİ ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enst. Kimya Ağustos, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Organik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Organic
Chemistry, Multidisciplinary
Chemistry, Medicinal
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Çayırlı Meslek Yüksekokulu, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Çayırlı Meslek Yüksekokulu, 2012 - 2018
Ögr.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Çayırlı Meslek Yüksekokulu, 2009 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
MYO Müdürü, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU, , 25.07.2016 - 15.10.2018
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, 02.12.2012 - 01.01.2016
MYO Müdür Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÇAYIRLI MESLEK YÜKSEKOKULU, , 03.04.2011 - 25.07.2016
Verdiği Dersler
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Ön Lisans, 2017-2018
TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU, Ön Lisans, 2017-2018
ORGANİK KİMYA, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, Ön Lisans, 2017-2018
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUVAR KİMYASI, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUVAR ALETLERİ, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUVAR ALETLERİ, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUVAR KİMYASI, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUAR TEKNİKLERİ, Ön Lisans, 2017-2018
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, Ön Lisans, 2016-2017
ORGANİK KİMYA, Ön Lisans, 2016-2017
ORGANİK KİMYA, Ön Lisans, 2016-2017
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER, Ön Lisans, 2016-2017
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, Ön Lisans, 2016-2017
LABORATUAR TEKNİKLERİ, Ön Lisans, 2016-2017
LABORATUVAR KİMYASI, Ön Lisans, 2016-2017
LABORATUVAR KİMYASI, Ön Lisans, 2016-2017
LABORATUVAR ALETLERİ, Ön Lisans, 2016-2017
LABORATUVAR ALETLERİ, Ön Lisans, 2016-2017
KİMYA-I, Ön Lisans, 2016-2017
KİMYA-II, Ön Lisans, 2015-2016
TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU, Ön Lisans, 2015-2016
TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU, Ön Lisans, 2015-2016
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, Ön Lisans, 2015-2016
ORGANİK KİMYA, Ön Lisans, 2015-2016
ORGANİK KİMYA, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ, Ön Lisans, 2015-2016
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUVAR KİMYASI, Ön Lisans, 2015-2016
KİMYA-I, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUAR TEKNİKLERİ, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUVAR ALETLERİ, Ön Lisans, 2015-2016
İLK YARDIM, Ön Lisans, 2015-2016
BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER, Ön Lisans, 2015-2016
BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUVAR KİMYASI, Ön Lisans, 2015-2016
LABORATUVAR ALETLERİ, Ön Lisans, 2015-2016
İLK YARDIM, Ön Lisans, 2015-2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Metin O., Ho S.F., Alp C., Can H., Mankin M.N., Gultekin M.S., et al., "Ni/Pd core/shell nanoparticles supported on graphene as a highly active and reusable catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction", NANO RESEARCH, vol.6, pp.10-18, 2013
Alp C., Maresca A., Alp N.A., Gultekin M.S., Ekinci D., Scozzafava A., et al., "Secondary/tertiary benzenesulfonamides with inhibitory action against the cytosolic human carbonic anhydrase isoforms I and II", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.28, pp.294-298, 2013
Alp C., Ozsoy S., Alp N.A., Erdem D., Gultekin M.S., Kufrevioglu O.I., et al., "Sulfapyridine-like benzenesulfonamide derivatives as inhibitors of carbonic anhydrase isoenzymes I, II and VI", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.27, pp.818-824, 2012
Alp C., Ekinci D., Gultekin M.S., Senturk M., Sahin E., Kufrevioglu O.I., "A novel and one-pot synthesis of new 1-tosyl pyrrol-2-one derivatives and analysis of carbonic anhydrase inhibitory potencies", BIOORGANIC CHEMISTRY, vol.18, pp.4468-4474, 2010
Kurbanoglu N.I., Celik M., Kilic H., Alp C., Sahin E., Balci M., "Stereospecific synthesis of a DL-gala-aminoquercitol derivative", TETRAHEDRON, vol.66, pp.3485-3489, 2010
Alp C., Atmaca U., Celik M., Gultekin M.S., "One-Pot Synthesis of 1,2,3-Triols from Allylic Hydroperoxides and a Catalytic Amount of OsO4 in Aqueous Acetone", SYNLETT, pp.2765-2768, 2009
Celik M., Alp C., Coskun B., Gultekin M.S., Balci M., "Synthesis of diols using the hypervalent iodine(III) reagent, phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate)", TETRAHEDRON LETTERS, vol.47, pp.3659-3663, 2006
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Kapsamında Laboratuvar Kurulumu", BAP Diğer, FEN-E-300614-0110, Yönetici, 2015
"Olefinlerin PIFA [Feniliyot(III) Bis(triflorasetat)] ve TMSBr (Bromtrimetilsilan) ile Oksidasyonları", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-170913-0042, Yönetici, 2014
" Çayırlı Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Modernizasyonu", BAP Alt Yapı, FAP-2018-559, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
The one-pot synthesis of 1,2/3-triols from corresponding allylic hydroperoxides with KMnO4 or Na2MoO4, Aydın, Mart 2016
Investigation of halogenation reaction of n tosyl pyrrole with tmsx pifa bromination and chlorination, Antalya, Kasım 2015
Asymmetric Synthesis of Proto and Amino-Proto Quercitol Via Enzymatic Resolution, Irbid, Nisan 2011
One-Pot Synthesis of 1,2/3 Triols from Allylic Hydroperoxides, Irbid, Nisan 2011
Sülfapiridin Benzeri Benzensülfonamid Türevleri,nin Sentezi ve Karbonik Anhidraz I, II ve VI İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Erzurum, Ağustos 2011
Hipervalent İyot Bileşikleri ile Olefinlerin Oksidasyonu, Zonguldak, Eylül 2010
Yeni Sentezlenen Benzensülfonamidlerin Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Zonguldak, Haziran 2010
Sentetik Olarak Sentezlenen Siklitollerin Kuraklık Stresi Altındaki Cicer Arietinum'un Üzerindeki Etkisi, Denizli, Nisan 2010
Bazı Aromatik Yapılı Bileşiklerin İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Trabzon, Kasım 2009
Enantioselective ?-Hydroxylation of Ketones, Al-Madinah, Haziran 2009
A Novel Synthesis of 5-chloro and 5,5’-dichloro, 1,5-dihydropyrrole-2-one Derivatives, Al-Madinah, Haziran 2009
Ketonların Enantiyoselektif Hidroksilasyon Reaksiyonları, Gazimagusa, Eylül 2008
Chiral hypervalent iodine compounds, Erzurum, Ağustos 2007
Hipervalent (III) iyodin reaktiflerinin çeşitli olefinlere katılma reaksiyonlarının incelenmesi, Aydın, Eylül 2005
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 296
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi