Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baygin C., "DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI İLE KATILMA ALACAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.I, ss.111-127, 2019
Baygin C., "TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE AİLE HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, PROF. DR. CEVDET YAVUZ'A ARMAĞAN, cilt.22, no.1, ss.453-463, 2016
Baygin C., "21.01.2010 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVASINDA DAVALININ ÖLÜMÜNÜN SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, ss.30-48, 2011
Baygin C., "YENİ BORÇLAR KANUNU'NUN SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR KONUSUNDA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, ss.7-30, 2011
Baygin C., "TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ - BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ KONULARINDA GETİRDİĞİ BAZI YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XIV, ss.119-144, 2010
Baygin C., "TENKİS DAVALARINDA MİRASBIRAKANIN TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASI", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XII, ss.137-179, 2008
Baygin C., "ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI VE SARFI (ORTAK ÇALIŞMA/BİRİNCİ YAZAR)", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IX, ss.379-427, 2005
Baygin C., "EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CUMHURİYETİMİZİN 80. KURULUŞ YILINA ARMAĞAN, cilt.VII, ss.627-650, 2003
Baygin C., "EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CUMHURİYETİMİZİN 80. KURULUŞ YILINA ARMAĞAN, cilt.VII, ss.591-626, 2003
Baygin C., "KAN BAĞIN DAYANAN SOYBAĞI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.VI, ss.255-284, 2002
Baygin C., "FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLAR", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.V, ss.297-329, 2001
Baygin C., "ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YORUM", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IV, ss.567-594, 2000
Baygin C., "CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU VE AMERİKAN HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IV, ss.345-377, 2000
Baygin C., "VASİYETNAMELERLE İLGİLİ İHTİYAT TEDBİRLERİ VE ÖZELLİKLE VASİYETNAMENİN TENFİZİ MESELESİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.III, ss.235-262, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Baygin C., "EVLİLİK BİRLİĞİNDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ", TÜRK MEDENİ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU'NUN 90. YILI SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Şubat 2016, vol.2, pp.750-770
Baygin C., "YABANCI PARA BORÇLARINDA TEMERRÜT FAİZİ", TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU XXII, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2006, ss.45-65
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Baygin C., "HUKUK VE TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN DİĞER KURALLAR", HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Hüsnü Sefa ERYILDIZ, Ed., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, ERZURUM, ss.1-25, 2018
Baygin C., "SOYBAĞI HUKUKU", ONİKİ LEVHA, İSTANBUL, 2010
Baygin C., "TÜRK MİRAS HUKUKUNDA ALACAKLILARIN KORUNMASI", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2005
Baygin C., "TÜRK HUKUKUNA GÖRE İSTİSNA SÖZLEŞMESİNDE ÜCRET VE TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 1999
Baygin C., "YABANCI PARA ÜZERİNDEN BORÇLANMALAR VE HUKUKİ SONUÇLARI", Kazancı Kitap, İSTANBUL, 1997
DİĞER YAYINLAR
Baygin C., "ATATÜRK'ÜN HUKUK DEVRİMİ, ATATÜRK'ÜN 125. DOĞUM YILINA ARMAĞAN, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ YAYINI", Diger, ss.17-33, 2007
Baygin C., "TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISINDA KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, HUKUKİ PERSPEKTİFLER DERGİSİ (HPD), S.4, (ORTAK ÇALIŞMA / İKİNCİ YAZAR). ", Diger, ss.116-131, 2005
Baygin C., "4721 SAYILI YENİ MEDENİ KANUNUN EVLENME, BOŞANMA VE EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER, BİLGİ TOPLUMUNDA HUKUK PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP'E ARMAĞAN, C.II, İSTANBUL", Diger, ss.437-461, 2003
Baygin C., "EDİM DIŞI SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN İADE TALEBİNİN HAKSIZ FİİL VE VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN TALEPLER KARŞISINDAKİ DURUMU, PROF. DR. FAHİMAN TEKİL'E ARMAĞAN, C.II, İSTANBUL", Diger, ss.571-602, 2003
Baygin C., "FİKRİ HUKUKUTA YARATICI ESER SAHİBİ VE ESER ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARI KULLANMAYA KANUNEN YETKİLİ SAYILAN KİŞİLER ,PROF. DR. ÖMER TEOMAN'A 55. YAŞ GÜNÜ ARMAĞANI, C.I, İstanbul", Diger, ss.145-174, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi