Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkeş C., "Investigation of Potential Paraoxonase-I Inhibitors by Kinetic and Molecular Docking Studies: Chemotherapeutic Drugs", PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS, vol.26, pp.1-11, 2019
Beydemir Ş., Türkeş C., Yalçin A. , "Gadolinium-based contrast agents: in vitro paraoxonase 1 inhibition, in silico studies", DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.42, pp.1-10, 2019
Türkeş C., Söyüt H., Beydemir Ş., "In vitro inhibitory effects of palonosetron hydrochloride, bevacizumab and cyclophosphamide on purified paraoxonase-I (hPON1) from human serum", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.42, pp.252-257, 2016
Türkeş C., Söyüt H., Beydemir Ş., "Human serum paraoxonase-1 (hPON1): In vitro inhibition effects of moxifloxacin hydrochloride, levofloxacin hemihidrate, cefepime hydrochloride, cefotaxime sodium and ceftizoxime sodium", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.30, pp.622-628, 2015
Türkeş C., Söyüt H., Beydemir Ş., "Effect of calcium channel blockers on paraoxonase-1 (PON1) activity and oxidative stress", PHARMACOLOGICAL REPORTS, vol.66, pp.74-80, 2014
Akbaba Y., Türkeş C., Polat L., Söyüt H., Şahin E., Menzek A., et al., "Synthesis and paroxonase activities of novel bromophenols", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.28, pp.1073-1079, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Türkeş C., "Inhibition Effects of Phenolic Compounds on Human Serum Paraoxonase-1 Enzyme", Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.9, ss.1013-1022, 2019
Türkeş C., Söyüt H., Beydemir Ş., "Inhibition Effects of Gemcitabine Hydrochloride, Acyclovir, and 5-Fluorouracil on Human Serum Paraoxonase-1 (hPON1): In Vitro", Open Journal of Biochemistry, vol.1, pp.15-24, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Beydemir Ş., Büyükemir O., Nezir D., Türkeş C., "In vitro Effects and In silico Studies on Paraoxonase 1 (PON1) of Some Plant Extracts from Mavrovo (Macedonia) Region", 2nd European Chemistry Conference, Amsterdam, HOLLANDA, 15-16 Mayıs 2019, pp.33-33
Türkeş C., Beydemir Ş., "5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Morin hydrate and Valeric acid Inhibit Human Serum Paraoxonase-I", IV. International Congress for Applied Biological Sciences - ICABS 2018, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.165-165
Türkeş C., Beydemir Ş., "The effects of calcium-channel blockers on the activity of cyclooxygenase", International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology - EurasianSciEnTech 2018, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, pp.1899-1904
Tuna Yildirim S., Shirinzadeh H., Eroğlu Y., Sunar S., Polat M.F., Dilek E., et al., "Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programı ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’na Uyumu İçin Yapılan Çalışmalar", II. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, ss.14-14
Türkeş C., "Topotecan Inhibit Human Serum Paraoxonase-I (hPON1)", II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies - IMASES 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.96-96
Shirinzadeh H., Tuna Yildirim S., Dilek E., Eroğlu Y., Sunar S., Polat M.F., et al., "Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi ve Staj Uygulama İlke ve Esasları Güncelleme Çalışmaları", II. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2018, ss.19-19
Türkeş C., Işik M., Demir Y., Beydemir Ş., "In Vıtro Inhibition of Acetylcholinesterase Enzyme with Local Anesthetics", International Technological Sciences and Design Symposium - ITESDES 2018, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.63-63
Türkeş C., Beydemir Ş., "The Effects of Antimycotic Drugs on Human Serum Paraoxonase-I", IV. International Congress for Applied Biological Sciences - ICABS 2018, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.57-57
Türkeş C., Beydemir Ş., "Human Serum Paraoxonase-I (hPON1): In Vitro Effects of Some Antibacterial Drugs", 3. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi - UBBK 2018, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, ss.33-33
Türkeş C., Demir Y., Beydemir Ş., "Inhibition Impacts of Some Anesthetics on Human Carbonic Anhydrase Isoenzymes (hCA I - II) Activities", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences - EurasianBioChem 2018, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.1158-1158
Türkeş C., "Phenolic Compounds: Inhibition of Human Serum Paraoxonase (hPON1)", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences - EurasianBioChem 2018, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.394-394
Türkeş C., Demir Y., Beydemir Ş., "Influence of Calcium Channel Blockers on Sheep Kidney Aldose Reductase Enzyme", 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.59-59
Türkeş C., Demir Y., Beydemir Ş., "Calcium Channel Blockers Inhibit Human Paraoxonase-I", International Congress on Fundamental and Applied Sciences - ICFAS 2017, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 21-25 Ağustos 2017, pp.44-44
Türkeş C., Demir Y., Beydemir Ş., "In Vitro Inhibitory Effects of Some Calcium Channel Blockers (CCBs) on Human CA I and CA II Activities", 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.58-58
Demir Y., Türkeş C., Beydemir Ş., "Inhibition Effects Of Chemotherapy Drugs On Human PON1", International Congress on Fundamental and Applied Sciences - ICFAS 2017, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 21-25 Ağustos 2017, pp.45-45
Türkeş C., Söyüt H., Beydemir Ş., "In Vitro Inhibitory Effects of Palonosetron Hydrochloride, Bevacizumab and Cyclophosphamide on Purified Paraoxonase-1 (hPON1) from Human Serum", Fourth African Conference on Scientific and Cultural Innovations, ABUJA, NIJERYA, 11-12 Şubat 2014, pp.0-0
Türkeş C., Söyüt H., Beydemir Ş., "Inhibition Effects of Gemcitabine Hydrochloride, Acyclovir, and 5-Fluorouracil on Human Serum Paraoxonase-1 (hPON1): In Vitro", 3rd ScienceOne Conference on Drug Discovery and Development, DUBAI, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 21-23 Ocak 2014, pp.0-0
Söyüt H., Türkeş C., Beydemir Ş., "Effect of Calcium Channel Blockers on Paraoxonase-I (PON1) Activity and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.", 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, ISPARTA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2012, pp.0-0
Türkeş C., Beydemir Ş., "İnsan Serumundan Paraoksonaz-I Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Kromatografi 2010 Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 16-19 Haziran 2010, ss.0-0
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi