Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akpinar D., Nizamoğlu A., "OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KENEVİR ÜRETİMİ", Turkish Studies - Social Sciences, vol.14, pp.1223-1236, 2019 (Link)
Akpinar D., "Filistin Risalesi Transkripsiyonu", International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.4352-4369, 2018 (Link)
Akpinar D., "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Van’da Ve Sinop’ta Petrol Çalışmaları (1876-1950)", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.2358-2377, 2018 (Link)
Akpinar D., "Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi’nin Kuruluşu", International Journal of Social Science Research, cilt.7, ss.351-384, 2018 (Link)
Akpınar D., Nizamoğlu A., "OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KIRŞEHİR SANCAĞI’NIN İDARİ VE İKTİSADİ GELİŞİMİ", Tarih Okulu Dergisi, ss.493-528, 2018 (Link)
Akpinar D., " OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE AFYONKARAHİSAR MADEN SULARI", Journal Of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) , vol.4, pp.1047-1060, 2017 (Link)
Akpinar D., "Çitli Maden Suyu", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) Dergisi, vol.3, pp.843-858, 2017 (Link)
Akpinar D., "KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI", Tarih Okulu Dergisi, pp.203-233, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Akpinar D., Altinbilek M.S., "PULK-BALIKLI (ÇAYIRLI-ERZİNCAN) PETROL SAHASININ TARİHİ SÜRECİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.35-50, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Akpinar D., Karadeniz V., "ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASININ KURULUŞU, GELİŞİMİ VE GELECEĞİ ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.8, pp.233-243, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Akpinar D., Birol N., "XIX. YÜZYIL SONLARINDA MANASTIR VİLÂYETİ VE VALİ HALİL RIFAT PAŞA’NIN FAALİYETLERİ (1887-1889) (Bitola (Manastır)", SOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science), cilt.3, ss.139-156, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Akpinar D., Birol N., "Osmanlı’dan Cumhuriyete Sivas Vilâyeti’nde Dokuma Sektörü ve Gelişimi", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.215-238, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Akpinar D., Karadeniz V., "SİVAS-ERZURUM DEMİRYOLUNUN YAPIM SÜRECİ, SOSYO-İKTİSADİ ETKİLERİ VE GELECEĞİ", Atatürk Dergsi, cilt.3, ss.35-55, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Akpinar D., Kanalga R. , "KAYSERİ MİLLET MEKTEPLERİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.31-44, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akpinar D., "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Pınarbaşı (Aziziye) Kazası’nın İdari ve İktisadi Gelişimi", I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, Kayseri, TÜRKIYE,
Akpinar D., "SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE ADANA’DA SINAÎ ALANINDA GELİŞMELER", Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.394-396
Akpinar D., Abzhaparova L. , Kuranbek A. , "KAZAKİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TARİHİ BAĞLARI İLE GELİŞME TEMELLERİ ", The International scientific and practical conference «AL-FARABI IN THE KAZAKH AND WORLD OF PHILOSOPHY, CULTURE, CIVILIZATION» Devoted to the 70th anniversary of doctor of philosophy sciences, professor ZHAKYPBEK ALTAEV, Almata, KAZAKISTAN, 3-4 Nisan 2018, pp.261-265 (Link) (Özet)
Akpinar D., "20. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ERZİNCAN ŞEHRİNDE SAĞLIK ALANINDA GELİŞMELER ", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.13-34 (Link)
Akpinar D., "I. Dünya Savaşı Döneminde Erzincan’da Lojistik Faaliyetler", ULUSLARARASI I. DÜNYA SAVAŞI SEMPOZYUMU( Türk-Rus Penceresi ), İZMİR, TÜRKIYE, 12 Kasım - 15 Aralık 2015, pp.35-55
Akpinar D., "Anzak Hatıralarında Çanakkale Savaşları ve Hatıratların Günümüzdeki Yeri / The Gallipoli Battles in Anzac Memories and the Importance of Memoirs Today", ULUSLARARASI 4. GELIBOLU SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Mart 2015, pp.25-45 (Link) (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akpinar D., "Kûtü'l Amâre Zaferi", Arı Sanat Yayınevi , İSTANBUL, 2018 (Link)
Akpinar D., "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Maden Suları", Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Akpinar D., "Osmanlı'da Su Projeleri Hindiye Barajı", Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Akpinar D., "III. Çanakkale Savaşları Sonrası, Anzak Hatıralarında Çanakkale Savaşları ve Hatıratların Günümüzdeki Yeri.", Çanakkale 1915 : Tarih, ekonomi, edebiyat ve sanat = Gallipoli campaign : History, economy, literature and art , M. Mehdi İlhan, Mehmet Bulut, Ed., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.391-410, 2017 (Link)
Akpinar D., "KUTÜ’L AMARE ZAFERİ HATIRASINA MEHMED EMİN (YURDAKUL) TARAFINDAN YAZILAN “DİCLE ÖNÜNDE” ŞİİRİ TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ", Bizim Büro Basımevi, ANKARA, 2016 (Link) (Özet)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Akpinar D., Kanalga R. , "Millet Mektepleri", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyük Şehir Belediyesi,, cilt.4, ss.420-429, 2015 (Link)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Akpinar D, "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demiryolları", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi