Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2018
Arş.Gör.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2013 - 2013
Arş.Gör., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Nas, "Nikel Demir Oksit’in (NiFe2O4) Genotoksisitesinin Drosophila melanogaster’de Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Araştırılması", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, T.Atici, "ZnOTiO2Nanokompozitinin Drosophila melanogaster’ in Ömür Uzunluğu, Yaşama Yüzdesi ve Yavru Birey Sayısı Üzerine Etkilerinin Araştırılması", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi