Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Cimin Üzümü Yaprağı Kullanılarak Yeşil Sentez Yöntemiyle Elde Edilen Gümüş Nanopartiküllerin Genotoksik Etkisinin Kanat Benek Testi ile Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2019-613, Yönetici, Devam Ediyor
"Isganın (Urtica dioica L.) kullanılarak sentezlenen AgNP’lerinin insan meme adenokarsinom (MCF-7) hücre hattında sitotoksik ve genotoksik aktivitelerinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, A-1833, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Drosophila melanogasterde Sisplatin ve Valproik Asitin İndüklediği Genotoksisiteye Karşı Kudret Narının Antigenotoksik Etkisi ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-560, Yönetici, Devam Ediyor
"İn vitro Beyin Tümörü Modelinde Cimin Üzümü Ekstrelerinin Antikanser Aktivitesinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-505, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üç Farklı Siyanobakteri Toksininin Insan Lenfosit Kültürü Üzerine Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FMB-BAP 16-0205, Araştırmacı, 2017
"Beyaz Çay’ın (Camellia Sinensis) Drosophila melanogaster’de Larval Mortalite Ve Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FMB-BAP 15-0113, Araştırmacı, 2017
"Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarının Kurulumu ve Modernizasyonu", BAP Alt Yapı, FEN-E-300614-0111, Araştırmacı, 2015
"ZnOTiO2 Nanokompozitinin Drosophila melanogaster’in Gelişimi Üzerine Olası Toksik Etkilerine Karşı Oleuropein'in Koruyucu Rolünün Belirlenmesi", BAP Diğer, FEN-A-090614-0088, Yönetici, 2016
"Biyoloji Bölümü Laboratuvarının Kurulumu ve Modernizasyonu", BAP Diğer, FEN-E-140613-0018, Araştırmacı, 2013
"Bazı İnsektisitlerin Genotoksik Etkileri ve Portulaca oleracea Bitkisine Ait Ekstraktların Antigenotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, AÜBAP/2011-112, Araştırmacı, 2015
"Çeşitli Parabenlerin Drosophila melanogaster’de Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi", BAP Alt Yapı, AÜBAP/2015-45, Araştırmacı, 2013
"Çeşitli Dioksinlerin Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri ve Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi", BAP Diğer, AÜBAP/2009-79, Araştırmacı, 2013
"Çeşitli Mikotoksinlerin Drosophila melanogaster Üzerine Mutajenik Etkilerinin SMART (Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi)Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Diğer, AÜBAP/2006-42, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi