Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Drosophila melanogasterde Sisplatin ve Valproik Asitin İndüklediği Genotoksisiteye Karşı Kudret Narının Antigenotoksik Etkisi ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-560, Yönetici, Devam Ediyor
"İn vitro Beyin Tümörü Modelinde Cimin Üzümü Ekstrelerinin Antikanser Aktivitesinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-505, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üç Farklı Siyanobakteri Toksininin Insan Lenfosit Kültürü Üzerine Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FMB-BAP 16-0205, Araştırmacı, 2017
"Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarının Kurulumu ve Modernizasyonu", BAP Alt Yapı, FEN-E-300614-0111, Araştırmacı, 2015
"Beyaz Çay’ın (Camellia Sinensis) Drosophila melanogaster’de Larval Mortalite Ve Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FMB-BAP 15-0113, Araştırmacı, 2017
"ZnOTiO2 Nanokompozitinin Drosophila melanogaster’in Gelişimi Üzerine Olası Toksik Etkilerine Karşı Oleuropein'in Koruyucu Rolünün Belirlenmesi", BAP Diğer, FEN-A-090614-0088, Yönetici, 2016
"Biyoloji Bölümü Laboratuvarının Kurulumu ve Modernizasyonu", BAP Diğer, FEN-E-140613-0018, Araştırmacı, 2013
"Bazı İnsektisitlerin Genotoksik Etkileri ve Portulaca oleracea Bitkisine Ait Ekstraktların Antigenotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, AÜBAP/2011-112, Araştırmacı, 2015
"Çeşitli Parabenlerin Drosophila melanogaster’de Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi", BAP Alt Yapı, AÜBAP/2015-45, Araştırmacı, 2013
"Çeşitli Dioksinlerin Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri ve Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi", BAP Diğer, AÜBAP/2009-79, Araştırmacı, 2013
"Çeşitli Mikotoksinlerin Drosophila melanogaster Üzerine Mutajenik Etkilerinin SMART (Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi)Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Diğer, AÜBAP/2006-42, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi