Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altun Çolak D., Uysal H., "Protective effects of coenzyme Q10 and resveratrol on oxidative stress induced by various dioxins on transheterozigot larvae of Drosophila melanogaster", TOXİCOLOGY RESEARCH, vol.6, pp.521-525, 2017
Atici T., Altun Çolak D., "The Healing Effect of Cimin Grape Against Toxic Effects of ZnOTiO2 Nanocomposite", ACTA PHYSİCA POLONİCA A, vol.132, no.2, pp.919-921, 2017
Ayar A., Altun Çolak D., Uysal H., "Evaluation of maternal and embryotoxic effects following the treatment of chloral hydrate in Drosophila melanogaster", CYTOTECHNOLOGY, vol.68, pp.261-266, 2016
Uysal H., Semerdöken S., Altun Çolak D., Ayar A., "The hazardous effects of three natural food dyes on developmental stages and longevity of Drosophila melanogaster", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.31, pp.624-629, 2015
Uysal H., Kizilet H., Ayar A., Altun Çolak D., Semerdöken S., "Induced toxicity with intake chronic zearalenone on the life span of adult drosophila", TOXICOLOGY LETTERS, vol.211, pp.S82-S82, 2012
Altun Çolak D., Uysal H., Askin H., Ayar A., "Determination of the Effects of Genistein on the Longevity of Drosophila melanogaster Meigen (Diptera; Drosophilidae)", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.86, pp.120-123, 2011
Altun Çolak D., Uysal H., Ayar A., Askin H., "Removal of the toxic effects of chlormadinon acetate on the development of Drosophila melanogaster via the use of nordihydroguaiaretic acid", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.27, pp.29-33, 2011
Askin H., Uysal H., Altun Çolak D., Ayar A., "The Determination of the Genotoxic Effects of Genistein that an Environmental Pollutant on Drosophila Melanogaster", EKOLOJI, vol.19, pp.82-87, 2010
Altun Çolak D., Ayar A., Uysal H., Kara A.A., Unal E.L., "Extended longevity of Drosophila melanogaster by water and ethanol extracts of Stachys lavandulifolia", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.48, pp.1291-1296, 2010
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., "The effects of cold shock on the longevity in Oregon R wild and Vestigial mutant of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)", EKOLOJI, vol.19, pp.38-44, 2010
Uysal H., Altun Çolak D., Askin H., Aslan A., "EFFECTS OF WATER EXTRACT OF Usnea longissima Ach. ON SOME DEVELOPMENT STAGES OF Drosophila melanogaster", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.450-455, 2009
Uysal H., Altun Çolak D., Askin H., Aslan A., "EFFECTS OF WATER EXTRACT OF Usnea longissima Ach. ON THE LONGEVITY OF Drosophila melanogaster (DIPTERA: DROSOPHILIDAE)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.699-703, 2009
Askin H., Uysal H., Altun Çolak D., "Preventive role of folic acid on the developmental toxicity of phenol in Drosophila melanogaster", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.23, pp.591-598, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ayar A., Altun Çolak D., Uysal H., Konar V., "GENOTOXIC AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF CYANOBACTERIAL (BLUE-GREEN ALGAL) TOXIN BMAA IN HUMAN LYMPHOCYTE CELLS", Sabuncuoglu Serefeddin Health Science, cilt.1, no.1, ss.8-14, 2019
Altun Çolak D., Uysal H., "Evaluation of the Lifespan of Fruit Fly Drosophila melanogaster Exposed to Dioxins", KSU Journal of Agriculture and Nature,, vol.21, pp.715-724, 2018
Ersöz Ç., Altun Çolak D., "Investigation of SiO2 Nanoparticles Induced Toxicity in Larvae of Fruit Flies", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11 , ss.255-262, 2018
Altun Çolak D., Atici T., Uysal H., "Role of Oleuropein on Drosophila Induced ZnOTiO2 Nanocomposite", International Journal of Biological and Medical Science, vol.1, pp.12-15, 2016
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., "Anabolik Steroidlerin Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin İnsan Periferal Lenfosit Kültüründe Mikronükleus Test Tekniğiyle Araştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.37, no.4, ss.229-338, 2016
Nas B., Altun Çolak D., "NiFe2O4 Nanokompozitinin Olası Toksik Etkisine Karşı Olueropein’in Koruyucu Rolü", Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.172-183, 2016
Altun Çolak D., Ayar A., Handan U., "The effects of Punica granatum L. ethanol extract including the antioxidant flavonoids on Drosophila melanogaster lifespan", Journal of Applied Biological Sciences, vol.8, pp.6-9, 2014
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., Semerdöken S., "Bir çeşit adjuvan olan Potasyum Alumun Drosophila melanogaster (Meyve Sineği)’in yumurta verimi ve çeşitli gelişimsel özellikleri üzerine etkisi", Tübav Bilim Dergisi, cilt.5, ss.1-8, 2012
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., Askin H., "The effects of heat shock on the longevity in some strains of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)", Journal of Applied Biological Sciences, vol.6, pp.45-49, 2012
Aksakal Ö., Uysal H., Altun Çolak D., Mete E., Kaya Y., "Inhibition effects of essential oil of Cymbocarpum erythraeum (Dc.) Boiss., on percentage of survival from larvae to adult in Drosophila melanogaster and its chemical composition", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, cilt.3, ss.32-36, 2012
Altun Çolak D., Aslan A., Uysal H., "Determination of Protective Activity ofCetraria islandica (L.) Ach. on Drosophila melanogaster", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.26-33, 2010
Uysal H., Altun Çolak D., Aslan A., "Drosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. likeninin ömür uzunluğu üzerine etkisi", Tübav Bilim Dergisi, cilt.2, ss.271-276, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atici T., Altun Çolak D., Çolak S., "Assessment of the protective activity of Nigella sativa against Oxaliplatin in fruit flies", 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOOD, VETERINARY AND PHARMACY SCIENCES, TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2019, pp.1655-1660
Altun Çolak D., Dağlioğlu Y., "Green Synthesis Of Silver Nanoparticles Using Momordica Charantia Fruit And Seed Extracts: Evaluation Of Antimicrobial And Antioxidant Activity", 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOOD, VETERINARY AND PHARMACY SCIENCES, TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2019, pp.1618-1624
Ersöz Ç., Altun Çolak D., "Meyve sineklerinde sisplatin ve valproik asitin indüklediği toksisiteye karşı kudret narının etkisi", EurasianBioChem 2019, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Haziran 2019, pp.482-482
Altun Çolak D., Atici T., Çolak S., "Preventive effects of Oleuropein on SiO2 nanoparticles induced oxidative stress on D. melanogaster ", International Molecular Biology and Biotechnology Congress, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.180-180
Dağlioğlu Y., Altun Çolak D., "EFFECT OF TİO2 NANOPARTİCLES APPLİCATİON ON LEVEL SOD, CAT, MDA VE H2O2 CONTENTS OF LEMNA MİNOR L.", UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.629-633
Altun Çolak D., Ersöz Ç., Atici T., "Toxicity Assessment of Oleuropein against Larvae of Fruit Flies Exposed to Carboplatin", INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.993-993
Ersöz Ç., Altun Çolak D., "Protective effect of Osage Orange on Cisplatin-Induced Toxicity in Drosophila melanogaster", INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.469-469
Atici T., Altun Çolak D., "Investigation healing effects of Isgın and Dandelion against of Doxorubicin induced toxicity in D. melanogaster", International Molecular Biology and Biotechnology Congress, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.30-30
Atici T., Ersöz Ç., Altun Çolak D., İlbay Z., "Protective Effects of Berberis crataegina Extract on Antineoplastic Agents–Induced Toxicity in Fruit Flies", Ecology 2017 International Symposium, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.736-736
Ayar A., Say A., Altun Çolak D., Uysal H., "Determination of Genotoxic Effects of Two Different Cyanobacterial Toxins on Human Lymphocytes Cells by Micronucleus Test T", 4th International Multidisciplinary Congress of Eurasia , Roma, ITALYA, 23-25 Ağustos 2017, pp.89-90
Ayar A., Say A., Altun Çolak D., Uysal H., "Investigation of the Genotoxic Activity of Cyanobacterial Toxin Beta-N-Methyl-Amino-L Alanine (BMAA) in Human Lymphocyte Cells by Micronucleus Assay", 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2017, pp.761-761
Ersöz Ç., Altun Çolak D., "Drosophila melanogaster’in Yavru Döl Sayısı Üzerine Yalancı Portakal’ın Etkisi/ Effect of Osage Orange on Drosophila melanogaster’s Offspring Number", XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.497-497
Ersöz Ç., Altun Çolak D., "Meyve Sineği Larvalarında SiO2 Nanopartikülünün Toksisite Değerlendirmesi/ Toxicity Assessment of SiO2 Nanoparticles Against Larvae of Fruit Flies", XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.496-496
Ersöz Ç., Altun Çolak D., Atici T., "CuO Nanopartikülünün Olası Toksisitesine Karşı Maclura pomifera’nın Koruyucu Rolü/ Protective Role of Maclura pomifera Against Possible Toxicity of CuO Nanoparticle", XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.534-534
Atici T., Altun Çolak D., Ersöz Ç., "Drosophila melanogaster’de Bleomisin’in İndüklediği Toksisiteye Karşı Eremurus spectabilis ve Berberis crataegina Ekstrelerinin İyileştirici Etkileri/ Curative Effects of Eremurus spectabilis and Berberis crataegina Ekstracts Against Bleomycin- Induced Toxicity in Drosophila melanogaster", XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.535-535
Çolak S., Şengül E., Çobanoğlu L. , Altun Çolak D., Sevsay S., "Assessment of Obesity and Its Related Metabolic Risk Factors in Meskhetian Turks Aged 20-60 living in Üzümlü District of Erzincan", International Meskhetian Turks Symposium, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.123-130
Şengül E., Çolak S., Çobanoğlu L. , Altun Çolak D., Sevsay S., "Evaluation of Reasons for Visit and The Satisfaction Levels of Outpatients Meskhetian Turks: Üzümlü State Hospital, Erzincan", International Meskhetian Turks Symposium, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.249-254
Ersöz Ç., Atici T., Altun Çolak D., İlbay Z., "Preventive Role of Cimin Grape against Antineoplastic Drugs on Drosophila melanogaster", Ecology 2017 International Symposium, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.276-276
Atici T., Altun Çolak D., "The Healing Effect of Cimin Grape Against Toxic Effects of ZnOTiO2 Nanocomposite", 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering , ANTALYA, TÜRKIYE, 19 Ekim - 24 Kasım 2016, pp.616-616
Altun Çolak D., Atici T., Uysal H., "Role of Oleuropein on Drosophila Induced ZnOTiO2 Nanocomposite", 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, ANTALYA, TÜRKIYE, 19 Ekim - 24 Kasım 2016, pp.642-642
Nas B., Altun Çolak D., "NiFe2O4 Nanokompozitinin Olası Toksik Etkisine Karşı Olueropein’in Koruyucu Rolü", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKIYE, 26 Ekim - 28 Kasım 2016, pp.1745-1745
Atici T., Altun Çolak D., "Drosophila melanogaster’in Yaşama Yüzdesi ve Yavru Döl Sayısı Üzerine Cimin Üzümünün Etkisi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.745-752
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., "Genotoxic Effects of Anabolic Doping Steroid Nandrolone Decanoate in Human Peripheral Lymphocyte", 1th International Conferenceon Engineering and Natural Sciences, Skopje, MAKEDONYA, 15-19 Mayıs 2015, pp.102-102
Altun Çolak D., Uysal H., "Protective Effects of Coenzyme Q10 and Resveratrol on ZnTiO2 Induced Oxidative Stress on D. melanogaster", 1th International Conferenceon Engineering and Natural Sciences, Skopje, MAKEDONYA, 15-19 Mayıs 2015, pp.25-25
Atici T., Altun Çolak D., "Protective Role of Oleuropein on ZnOTiO2 Nanocomposite- Induced Some Developmental Toxicity on Drosophila melanogaster", International Eurasia Pharmacy Congress, Faculty of Pharmacy, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2015, pp.35-35
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., "Doping Maddesi Olarak Kullanılan Anabolik Steroidlerden Stanozolol’un Genotoksik Etkilerinin Araştırılması", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.221-221
Atici T., Altun Çolak D., "Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğu Üzerine ZnOTiO2 Nanokompozitinin Olası Toksik Etkilerine Karşı Oleuropein’in Koruyucu Rolü", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2015, ss.91-91
Altun Çolak D., Uysal H., "2,3,7,8-TCDD'nin Larval Toksisitesine Karşı Koenzim Q10 ve Resveratrol'ün Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.686-686
Altun Çolak D., Uysal H., "Protective Effects of Coenzyme Q10 and Resveratrol on PeCDD Induced Oxidative Stress on Transheterozigot Larvae of Drosophila melanogaster", 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, ISPARTA, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2014, pp.331-331
Altun Çolak D., Uysal H., "Protective effects of Coenzyme Q10 and Resveratrol on transheterozigot larvae of Drosophila melanogaster induced various dioxins", Internatıonal Conference on Environmental Science and Technolog, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.575-576
Altun Çolak D., Uysal H., "Determination of the genotoxic effects of various dioxins via Drosophila Wing Spot Test (SMART)", Internatıonal Conference on Environmental Science and Technology, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.12-13
Altun Çolak D., Uysal H., "Drosophila melanogaster’in Dişi ve Erkek Populasyonlarının Ömür Uzunluğu Üzerine Dioksinlerin Etkileri", Ekoloji Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.262-262
Altun Çolak D., Uysal H., "Çeşitli Dioksinlerin Drosophila melanogaster’in Transheterozigot Larvaları Üzerine Toksik Etkileri", Ekoloji Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.133-133
Altun Çolak D., Uysal H., Toktay E. , "Drosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl soyuna ait dişi ve erkek populasyonlarında bazı Dioksinlerin ömür uzunluğu üzerine etkileri", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.871-872
Semerdöken S., Uysal H., Altun Çolak D., Ayar A., Kizilet H., "Drosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl soyunda Azo Gıda Boyaları ile kronik beslenmenin toksik etkileri", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.876-876
Kizilet H., Uysal H., Ayar A., Semerdöken S., Altun Çolak D., "Ergin Drosophila’nın ömür uzunluğunda kronik Zearelenon alımına bağlı olarak toksisitenin uyarılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.873-873
Yazici Z., Uysal H., Semerdöken S., Ayar A., Altun Çolak D., "Bazı sentetik gıda boyalarının Drosophila melanogaster‘de larval gelişim üzerine toksik etkileri", Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 22-22 Ekim 2010, ss.21-21
Ayar A., Altun Çolak D., Uysal H., "Drosophila melanogaster’in çeşitli gelişim evrelerinde Kloral Hidratın maternal ve embriyotoksik etkilerinin belirlenmesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.1008-1009
Ayar A., Altun Çolak D., Uysal H., Semerdöken S., Algur Ö.F. , "Drosophila melanogaster’in yumurta verimi ve gelişim evreleri üzerine Potasyum Alumun etkisi", 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, ss.94-95
Altun Çolak D., Ayar A., Uysal H., Semerdöken S., "Punica granatum L. bitkisinin etanol ekstresi ile akut olarak beslenen Drosophila melanogaster’de ömür uzunluğunun belirlenmesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.1009-1010
Askin H., Uysal H., Altun Çolak D., "Çeşitli Mikotoksinlerin Drosophila melanogaster üzerine genotoksik aktivitesinin somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile belirlenmesi", Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 22-22 Ekim 2010, ss.13-14
Semerdöken S., Uysal H., Yazici Z., Altun Çolak D., Ayar A., "Doğal gıda boyalarından Carmine, Turmeric ve Annatto’nun Drosophila melanogaster’de yaşama yüzdesi üzerine etkileri", Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 22-22 Ekim 2010, ss.20-20
Altun Çolak D., Ayar A., Uysal H., Kara A.A., Unal E.L., "Drosophila melanogaster’de Stachys lavandulifolia’nın ömür uzunluğu üzerine etkisinin araştırılması", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.176-176
Askin H., Uysal H., Ayar A., Altun Çolak D., "Drosophila melanogaster’de gelişimsel düzensizliklere neden olan Sterigmatocystin’in toksik etkilerinin sulu Sodyum Kalsiyum Aluminosilikat ile giderilmesi.", 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2009, ss.113-113
Askin H., Aşkin S., Ayar A., Altun Çolak D., Uysal H., "Drosophila melanogaster’de Glistein ve Komestrolün genotoksik etkilerinin somatik mutasyon ve rekombinasyon testi ile belirlenmesi", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.141-141
Altun Çolak D., Uysal H., Ayar A., Askin H., "Klormadinon Asetat’ın Drosophila melanogaster’in gelişimi üzerine toksik etkilerinin Nordihidroguaiaretik Asit kullanılarak giderilmesi", 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği , ANKARA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2009, ss.112-112
Askin H., Uysal H., Altun Çolak D., Ayar A., "Kuersetin’in Drosophila melanogaster üzerine genotoksik aktivitesinin somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile belirlenmesi", 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği , ANKARA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2009, ss.70-70
Ayar A., Uysal H., Altun Çolak D., Askin H., "Soğuk şokunun ergin Drosophila melanogaster’ in Yabanıl ve mutant soylarında ömür uzunluğu üzerine etkilerinin karşılaştırılması", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.140-140
Uysal H., Altun Çolak D., Askin H., Aslan A., "Drosophila melanogaster'de Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. likeninin ömür uzunluğu üzerine etkisinin araştırılması", 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.554-554
Askin H., Uysal H., Altun Çolak D., "Kronik Genistein uygulamasının Drosophila melanogaster'de fertilite ve ömür uzunluğu üzerine etkileri", 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.626-626
Uysal H., Ayar A., Altun Çolak D., Askin H., "Drosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl ve Vestigial mutant soylarında ekstrem sıcaklık şartlarının ömür uzunluğu üzerine etkileri", 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2008, ss.78-78
Askin H., Uysal H., Altun Çolak D., "Drosophila melanogaster'de Zearalenone’nin toksik etkilerine karşı folik asidin iyileştirici etkilerinin araştırılması", Türkiye 10.Gıda Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2008, ss.1049-1052
Uysal H., Altun Çolak D., Askin H., Akgül Ü., Aslan A., "Drosophila melanogaster’in bazı gelişim parametreleri üzerine Usnea longissima'nın etkisi", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.287-287
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi