Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildiz D., "Türkiye'de Çevre Politikasının Bütünleşmesi İlkesinin Değerlendirilmesi", International Journal of Social and Hmanties Research, vol.5, pp.2387-2400, 2018
Yildiz D., "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDEKİ ROLÜ", The Journal of Academic Social Science, pp.407-424, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kovancı E., Yildiz D., "Türkiye'de Yerel Yönetimlere Katılım Mekanizmasının Değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği", II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, - , pp.140-
Yildiz D., "Türkiye'de Sulak Alanlar", 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyumu- İnsanların Doğayla Kenetlenmesi, Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.100-
Yildiz D., Kovancı E., "Güneydoğu Anadolu Projesinde Sürdürülebilir Gelişme Politikaları", II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, - , pp.383-
Yildiz D., Sezer Şanli A., "Türkiye’de Özel ve Kamusal Alan İkiliğinden Hareketle Feminist Hareketlere Bakış", Toplumsal Cinsiyet, Kent ve Mekan Sempozyumu, TÜRKIYE,
Yildiz D., Fedai R., "Çevre Mültecileri ve Akdeniz’de Çevresel Güvenliğe Etkisi", Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2016, pp.95-113
Yildiz D., Fedai R., "Yerel Yönetimlerin Yeniden Ölçeklendirilmesi Sorunu: Yeni Bölgecilik Bağlamında 6360 Sayılı Kanun", 10. Kamu Yönetimi Sempozyumu, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kovancı E., Yildiz D., "İklim Değişikliği Rejiminde Çok Uluslu Şirketlerin Rolü", in: Current Academic Studies in Social sciences, Eryılmaz B., Özlü K. Keskin Y.B., Yücetürk C., Eds., IVPE, Cetinje, pp.667-682, 2019
Yildiz D., "Kentsel hizmet Yoksulluğuna Bölgesel Adalet Bağlamında Bakabilmek: Erzincan'da Yaşayan Lomlar", Erzincan'da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, Efe H., Ed., Siyasal Kitabevi, ankara, ss.163-184, 2019
Yildiz D., Kovancı E., "Sürdürülebilir Kent Formları Üzerine bir Tartışma", in: Current Academic Studies in Social Sciences , Özer, S., Özkan M.S., Eds., IVPE, Cetinje, pp.101-122, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi