Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2008 - 2013
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2006 - 2007
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2001 - 2006
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1997 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 23.11.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, 15.08.2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi, , 04.11.2013 - 11.11.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 06.05.2013 - 09.05.2016
Akademik Kurul Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 15.04.2013 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 03.01.2011 - 06.01.2014
Etik Kurul Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi, , 06.12.2010 - 04.05.2015
MYO Müdürü, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi, Refahiye Meslek Yüksek Okulu, 06.08.2007 - 03.09.2010
ÖĞRETMENLİK, MEB , , 01.01.1989 - 01.03.1997
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Z.İneç, "Sosyal Bilgiler Dersinde Geo-Medya Destekli Otantik Öğrenme Ortamının Öğrenmeye Etkisi", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, C.Navruz, "Kırsal kesimde ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının incelenmesi (Erzincan-Çayırlı ilçesi örneği)", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, M.Düner, "Erzincan kentinin rekreasyon alanları", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, M.Şen, "Ortaokul öğrencilerinin serbest zaman okuma alışkanlıklarının sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisi", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, İ.Toy, "Storyline yönteminin 7. sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarının gerçekleşmesine ve kalıcı öğrenmeye etkisi", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Yildirim, "Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyi ile sosyal tutumlarının incelenmesi ", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Yüksek Lisans, M.İçen, "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının sınıf içi uyguladıkları öğretim stratejileri ile ilişkisi ", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, Z.İneç, "Sosyal bilgiler eğitiminde internet tabanlı CBS uygulaması ", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2012.
Yüksek Lisans, E.Güler, "Bazı sosyo-ekonomik ve coğrafi faktörlerin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin mekân algısına etkisi (Erzincan örneği)", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi