Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt A., Çolak N., Bengü A.Ş., Gündoğdu A., Akpinar E., Ayaz S., et al., "A nutritional evaluation of the berry of a new grape: Karaerik (Vitis vinifera L.)", International Journal of Food Studies, vol.7, pp.98-116, 2018 (Link)
Nevruz C., Akpinar E., "KIRSAL KESİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININEBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÇAYIRLI ÖRNEĞİ)", SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.4, pp.2475-2482, 2018 (Link)
İneç Z.F., Akpinar E., "Authentic Social Studies Teaching: The Effect of Semantic Geo-media Material on Learning", Review of International Geographical Education Online, 2018
Kaya F., Akpinar E., "Kutadgu Biligde Türk Yemek Adabı ve Kültürü", Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.335-348, 2017 (Link)
İneç Z.F., Akpinar E., "Sosyal Bilgilerin Otantik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar", International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.46-65, 2017 (Link)
Koca M.K., Ekiz E., Akpinar E., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afyonkarahisar Turizmi Hakkındaki Algıları", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.7, pp.458-485, 2017 (Link)
Yıldırım Y., Akpinar E., "Cinsiyet Faktörünün Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Olgunluk Düzeyine Etkisi", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.20-32, 2016
Akpinar E., "Otlukbeli Gölü'nün Rekreasyon Potansiyeli", Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, pp.127-134, 2016
Şen M., Akpinar E., "SERBEST ZAMAN OKUMALARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARIYI YORDAMAYA ETKİSİ", Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.176-201, 2016
Akpinar E., Mustafa İ., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıflarda Uyguladıkları Öğretim Stratejilerine Etkisi", e-Turkish Studies (elektronik), no.19, pp.443-460, 2016
Akpinar E., "Seyahatnamelere Göre Erzincan'da Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayat", Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, pp.59-71, 2015
Akpinar E., "Taşrada bir vakıf", Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.345-351, 2014
Akpinar E., "A New Approach to Layer Models at Web based Geographical Information Systems ", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.120, pp.308-317, 2014
Akpinar E., "Siyasallaşan mekan, mekanlaşan siyaset", Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.107-115, 2013
İçen M., Akpinar E., "Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.5, ss.277-289, 2012
İneç Z.F., Akpinar E., "İnternet Tabanlı Bir Coğrafî Bilgi Sistemi Uygulaması: Seyyah", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.111-130, 2012
Akpinar E., "Eğin Türkülerinin Coğrafî Analizi", e-Turkish Studies (elektronik), vol.7, pp.253-274, 2012
İneç Z.F., Akpinar E., "Web Haritalama Hizmetleri (WMS) uygulamalarının teknik ve performans bakımından incelenmesi", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.403-432, 2011
Akpinar E., "Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı : Doğalgaz", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.6, ss.119-136, 2011
Karadeniz V., Akpinar E., "Türkiye'de Lojistik Köy Uygulamaları ve Yeni Bir Lojistik Köy Önerisi", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.49-71, 2011
Ünlü İ., Sever R., Akpinar E., "Türkiye'de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.39-54, 2011
Akpinar E., Akbulut G., "Sivas İlinin Eğitim Özellikleri", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.1-20, 2011
Birol N., Akpinar E., "XIII. ve XIV. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Deşt-i Kıpçak ve Türkistan'da Mutfak Kültürü", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.2, ss.307-318, 2009
Akpinar E., "Gökgöl Mağarası ve Turizm Potansiyeli", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.4, ss.1621-1641, 2009
Akpinar E., "Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.4, ss.253-274, 2009
Akpinar E., "Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.81-106, 2007
Akpinar E., Akbulut G., "Hafik Gölü ve Yakın Çevresinin Turizm Olanakları", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.1-24, 2007
Akpinar E., Yigit D., "Ekolojik Faktörlerin Karaerik Üzüm Çeşidi Yetiştiriciliğine Etkileri", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.2, ss.39-62, 2006
Yazıcı H., Akpinar E., Şahin İ.F., "Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hızla Nüfus Kaybeden Tipik Bir İlçe Merkezi: Pülümür", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.10, ss.7-30, 2005
Akpinar E., "Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ve Türkiye Jeopolitiğine Etkileri", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.229-248, 2005
Akpinar E., "2000 Genel Nüfus Sayımına Eleştirel Bir Bakış: Erzincan Örneği", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.10, ss.31-46, 2005
Karadeniz V., Akpinar E., Başibüyük A., "Nehir Tipi Santrallerin Türkiye`nin Hidroelektrik Üretimindeki Yeri", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-25, 2005
Akpinar E., "Doğu Anadolu Bölgesi’nde Alternatif Turizm Merkezi Olmaya Aday Bir İlçe: Kemaliye", Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.207-236, 2004
Akpinar E., "Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.13-21, 2003
Akpinar E., "Kelkit İlçesinde Coğrafî Faktörlerin Örgün Eğitim Üzerindeki Etkileri", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.169-188, 2003
Akpinar E., "Kelkit ve Çevresinde Yaylacılık", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.117-134, 2001
Akpinar E., Yazici H., "Kelkit`in (Gümüşhane) Fonksiyonel Özellikleri", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.203-231, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akpinar E., "Pınarbaşı İlçesinde Arazi Kullanımı", I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU10-12 MAYIS 2018 / KAYSERİ, KAYSERİ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.30-31 (Link)
Orhan F., Akpinar E., "Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği", Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE,
Akpinar E., "Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi’nin Jeopolitik Analizi", ”2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)”, Kudüs, ISRAIL, 23-25 Mart 2018, pp.328-329 (Link)
Ayaz S., Akpinar E., "Sugars and organic acids in berries of Erzincan black grape (Vitis vinifera ’xxKaraerik’xx)", International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, , , pp.1348-1348
Akpinar E., "AHISKA SORUNUYLA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR DERGİ: BİZİM AHISKA", ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, , vol.1, pp.567-574
İneç Z.F., Akpinar E., "SOSYAL BİLGİLERDE OTANTİK ÖĞRENME: YÖNTEM, TEKNİK VE YENİ YAKLAŞIMLAR", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, ,
İneç Z.F., Akpinar E., "SOSYAL BİLGİLERDE GEO-MEDYA", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, ,
Akpinar E., "YENİ AVRASYACILIK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ", I. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, TÜRKIYE, , vol.1, pp.213-214
Akpinar E., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afyonkarahisar Turizmi Hakkındaki Algıları", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, TÜRKIYE,
Kurt A., Akpinar E., Hermosingutierrez I., Sergio G., "First Evidence of the Occurrence of Feruloyl Derivatives of Anthocyaninsin Vitis vinifera Black Grape Cultivar: the Turkish ‘Karaerik’ grape", In Vino Analytica Scientia IVAS 2017, ,
Kağan M., Akpinar E., Yilmaz N., Aydoğdu F., "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.367-380 (Link)
Akpinar E., "Kutadgu Bilig de Türk Yemek Adabı ve Kültürü", İCRES, ,
Akpinar E., Çelikoğlu Ş., "Karaerik (Cimin) Üzümünün Erzincan Ekonomisine ve Tanıtımına Katkıları", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.0-0
Akpinar E., "The Place and Importance of Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) and Yunus Emre Institute in Turkey’s Use of Soft Power", GeoMed'16, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2016, pp.109-109
Akpinar E., "Ocak Köyünün (Kemaliye) İnanç Turizmi Bakımından Yeri ve Önemi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.0-0
Çolak N., Kurt A., Ayaz F.A., Akpinar E., "Phenolics and Antioxidant Capacity of Erzincan Black Grape (Vitis vinifera'Karaerik'", Symposium on Euroasian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.265-265
Akpinar E., "Donetsk'ten Erzincan'a: Ahıska sürgünlerinin son göçü ", TÜCAUM ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, pp.327-343
Akpinar E., "Yeni Bölgesel Gelişmelerin Türkiye'nin Enerji Jeopolitiğine Etkileri", COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.0-0
Akpinar E., İneç Z.F., "İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Farklı Bir Katman Modeli Önerisi: DIV Katman", GeoMed'13, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, pp.0-0
İneç Z.F., Akpinar E., "Erzincan Kent Turizm Bilgi Sistemi", Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, pp.0-0
İçen M., Akpinar E., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıf İçi Uyguladıkları Öğretim Stratejileri İle İlişkisi", II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, ss.0-0
İçen M., Akpinar E., "Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2012, pp.0-0
Başibüyük A., Akpinar E., "Erzincan Ovası'nda Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Fonksiyonel Özellikleri", 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2012, ss.1089-1099
İneç Z.F., Akpinar E., "Kemaliye İlçesi Web Tabanlı Turizm Bilgi Sistemi", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, pp.275-286
Akpinar E., Yazıcı H., "Tarım İstatistiklerinin Derlenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Ulusal Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2005, ss.441-446
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akpinar E., "Karaerik Cimin Üzümünün Erzincan Ekonomisine ve Tanıtımına Katkıları", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ,
Akpinar E., "BİTKİ COĞRAFYASI, TOPRAK COĞRAFYASI, HİDROGRAFYA", in: Genel Coğrafya, HAKKI YAZICI, M. KÜRŞAT KOCA, Eds., PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.144-175, 2017
Akpinar E., "Hocam Prof. Dr. Hayati Doğanay", Coğrafya'ya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati DOĞANAY, Prof. Dr. Serhat ZAMAN, Doç. Dr. Ogün COŞKUN, Ed., Atatürk Üniversitesi Yayınları, ANKARA, ss.27-30, 2015
Akpinar E., "Toprak Coğrafyası", Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.151-158, 2012
Akpinar E., "Hidrografya", Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.138-150, 2012
Akpinar E., "Bitki Coğrafyası", Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.159-169, 2012
Akpinar E., "Şiran İlçesinin Coğrafyası", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2007
Akpinar E., "Üzümlü İlçesinin Coğrafyası", Üzümlü (Cimin), Erdal AKPINAR, Fevzi SARIÇİÇEK, Yusuf AKSUN, Ed., Doğu Yayınları, Erzincan, ss.70-110, 2004
Akpinar E., "Üzümlü'ye Genel Bakış", Üzümü (Cimin), Erdal AKPINAR, Fevzi SARIÇİÇEK, Yusuf AKSUN, Ed., Doğu Yayınları, Erzincan, ss.281-334, 2004
Akpinar E., "Kalkınma Yolunda İki İlçe Kelkit ve Köse (Doktora tezi-tıpkı basım)", Köse ve Kelkit Kaymakamlığı, İSTANBUL, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi