Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İndol Türevi Schiff Bazı Bileşiklerinin İnsan Karbonik Anhidraz, Asetilkolinesteraz ve Bütirilkolinesteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2020-663, Yönetici, Devam Ediyor
"Ameliyat Sonrası Hastalara Verilen Bazı Antibiyotiklerin İnsan Serumundan Saflaştırılan Paraoksonaz1 Enziminin Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-564, Yönetici, 2019
"N-Grubu içeren Ligantlarla Mefenamik Asit Metal Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik Termik Yapısal ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-446, Araştırmacı, 2018
"Maclura Pomifera Bitki Ekstreleri ile Bu Bitkiden İzole Edilen Pomiferin Maddesinin Ratlarda İndometazin ile Oluşturulan Gastrik Hasar Üzerine Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 213S114, Yönetici, 2016
"Deneysel Olarak Ülser Oluşturulan Ratlarda Maclura pomifera Bitkisinden Saflaştırılan Maddenin Anti-ülser ve Antiinflammatuvar Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, SAG-A-300614-0100, Yönetici, 2016
"N2O2 Tipi Yeni Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bu Ligandların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-200314-0067, Araştırmacı, 2016
"Toprak kökenli Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu, Tanısı ve Biyopestisit Olma Potansiyellerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-300614-0104, Araştırmacı, 2016
"İnsan Serumundan Paraoksanaz-1 Enziminin Saflaştırılması, Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Bazı İlaç Ve Kimyasal Maddelerin Enzim Aktiviteleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SAG-A-140613-0037, Yönetici, 2014
"İnsan trombositlerinden COX-1 enzimi ve insan serumundan Paraoksanaz-1 enziminin saflaştırılması, kinetik özelliklerinin belirlenmesi ve bazı anestezik ilaçların enzim aktivitesi üzerine in vitro ve in vivo etkilerinin incelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2009/81, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi