Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dilek E., Çağlar S., Seda Ç., Karakoç B., Çağlar B., Şahin O., "Synthesis, characterization, and in vitro effect of the Cu(II) complex with niflumic acid and 3-picoline on paraoxanase-I", ARCHIV DER PHARMAZIE, vol.352, pp.1900007-1900007, 2019 (Link)
Yılmaz A., Dilek E., "Antibiotics Used in Patients after Surgery and Effects of Human Serum Paraoxonase-I (PON1) Enzyme Activity", PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS, vol.26, pp.215-220, 2019 (Link)
Dilek E., Çağlar S., Erdoğan K., Çağlar B., Şahin O., "Synthesis and characterization of four novel palladium(II) and platinum(II) complexes with 1-(2-aminoethyl)pyrrolidine, diclofenac and mefenamic acid: In vitro effect of these complexes on human serum paraoxanase1 activity", JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.32, pp.22043-22043, 2018 (Link)
Bozkurt I., Dilek E., Erol H.S., Çakır A., Hamzaoğlu E., Koç M., et al., "Investigation on the effects of pomiferin from Maclura pomifera on indomethacin-induced gastric ulcer: An experimental study in rats", MEDİCİNAL CHEMİSTRY RESEARCH, vol.26, pp.2048-2056, 2017
Dilek E., Çağlar S., Doğançay N. , Çağlar B., Şahin O. , Tabak A., "Synthesis, crystal structure, spectroscopy, thermal properties and carbonic anhydrase activities of new metal(II) complexes with mefenamic acid and picoline derivatives", JOURNAL OF COORDİNATİON CHEMİSTRY, no.16, pp.2833-2852, 2017
Dilek E., Erol H.S., Çakir A., Koç M., Halici M.B., "Natural product inhibitors of carbonic anhydrase I and II isoenzymes: osajin and pomiferin", ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, vol.123, pp.219-224, 2017
Dilek E., Polat M.F., "In Vitro Inhibition of Three Different Drugs Used in Rheumatoid Arthritis Treatment on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity", PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS, vol.23, pp.3-8, 2016
Burmaoğlu S., Dilek E., Yılmaz A.O., Supuran C.T. , "Synthesis of two phloroglucinol derivatives with cinnamyl moieties as inhibitors of the carbonic anhydrase isozymes I and II: an in vitro study.", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.13, pp.1-5, 2016 (Link)
Çağlar S., Dilek E., Çağlar B., Adigüzel E., Temel E., Buyukgungor O., et al., "New metal complexes with diclofenac containing 2-pyridineethanol or 2-pyridinepropanol: synthesis, structural, spectroscopic, thermalproperties, catechol oxidase and carbonic anhydrase activities", JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, vol.69, pp.3321-3335, 2016
Çağlar S., Dilek E., Hamamci Alisir S., Çağlar B., "New copper(II) complexes including pyridine-2,5-dicarboxylic acid: synthesis, spectroscopic, thermal properties, crystal structure and how these complexes interact with purified PON 1 enzyme", JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, vol.69, pp.2482-2492, 2016
Dilek E., Kufrevioglu O.I., Beydemir S., "Impacts of some antibiotics on human serum paraoxonase 1 activity", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.28, pp.758-764, 2013
Dilek E., Senturk M., Kufrevioglu O.I., Supuran C.T., "In vitro inhibition of salicylic acid derivatives on human cytosolic carbonic anhydrase isozymes I and II", BIOORGANIC CHEMISTRY, vol.16, pp.9101-9105, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçelik M.B., Serhat Y., Dilek E., "Antibiyotik Olarak Kullanılan Sultamisilin, Sefdinir, Vankomisin Hidroklorür ve Kolistin Etken Maddelerinin İnsan Serum Paraoksonaz1 Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.349-357, 2019 (Link)
Dilek E., Çankaya M., Ezmeci T., Sunar M., Çoban T.A., "Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Rivastigmin ve Galantamin İlaç Etken Maddelerinin CA I ve II İzoenzimleri Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1-10, 2017
Dilek E., "Activation of Two Different Drugs Used in Alzheimer’s Disease Treatment on Human Carbonic Anhydrase Isozymes I and II Activity: an In Vitro Study", Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, no.2, ss.164-168, 2017
Tuğral Kaplan S. , Kuzucu M., Aktaş N., Dilek E., Çankaya M., Çoban T.A., "Investigation Effects of Some Heart Disorder Drugs on Human Carbonic Anhydrase I", Hacettepe J. Biol. & Chem., vol.45, pp.231-236, 2017 (Link)
Dilek E., Çağlar S., "Effects of mono and dinuclear copper(II) complexes derived from non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen on human serum paraoxanase1 (PON1) activity"", International Journal of Pharmaceutical Chemistry, vol.5, no.6, pp.189-195, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilek E., "Famotidin Etken Maddesinin İnsan Serum Paraoksonaz-I Enzimi Üzerine İn Vitro Etkisi", Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Özçelik M.B., Akin S.M., Dilek E., "In Vitro Inhibition of Vancomycin and Colistin Used as Anti-infective Drug on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity", International Congress on Engineering and Life Sciences, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.10-10
Dilek E., "Impact of Niflumic acid on Human Serum Paraoxonase-I Enzyme", INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Yildirim S., Akin S.M., Yüzgülü E., Dilek E., "In Vitro Inhibition of Sultamicilin and Ceftinex Used as Anti-infective Drug on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity", International Congress on Engineering and Life Sciences, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.6-6
Akin S.M., Dilek E., "In Vitro Inhibition of Azithromycin and Amikacin Sulphate Used as Anti-infective Drug on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity", International Congress on Engineering and Life Sciences, KASTAMONU, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.1-1
Dilek E., Oğuzhan E., "MİDE BULANTISINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN DİMENHİDRİNAT İLAÇ ETKEN MADDESİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.1-1
Yılmaz A., Dilek E., "Ameliyat sonrası hastalara verilen bazı antibiyotiklerin insan serumundan saflaştırılan paraoksonaz1 enziminin aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi", INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Yumrutepe E. , Dilek E., "ANTİKOLİNERJİK OLAN HİYOSİN N-BUTİL BROMÜR ETKEN MADDESİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİSİ", II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.1-1 (Link)
Karakoç B., Dilek E., "NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [CU2(NİF)2(3-PIC)4CL2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2018, pp.1-1
Dilek E., Oğuzhan E., "PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE BALGAM SÖKTÜRÜCÜ OLARAK KULLANILAN ASETİLSİSTEİN İLAÇ ETKEN MADDESİNİN ETKİSİ", UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.1-1
Tuna Yildirim S., Shirinzadeh H., Polat M.F., Dilek E., Çetin G., Sunar S., et al.,"Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim Programının EczÇEP-2015 ve Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, vol.P-0700, pp.932 -932
Erol H.S., Dilek E., Koç M., Hamzaoğlu E., Çakir A., Halici M.B., "THE EFFECTS OF OSAJIN ON OLEIC ACID INDUCED ACUTE LUNG INJURY IN RATS", 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, pp.186-186
Erol H.S., Dilek E., Koç M., Hamzaoğlu E., Çakir A., Halici M.B., "A NOVEL GASTROPROTECTIVE AGENT: OSAJIN", 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, pp.179-179
Erol H.S., Dilek E., Aktaş M.S., Halici M.B. , "EFFECT OF SOME ANTIOXIDANT VITAMINS ON OLEIC ACID INDUCED KIDNEY DAMAGE", 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 17-20 Mayıs 2016, pp.185-185
Bozkurt İ. , Dilek E., Erol H.S., Çakır A., Hamzaoğlu E. , Koç M. , et al., "Maclura Pomifera Bitkisinden İzole Edilen Pomiferin Maddesinin Ratlarda İndometazin ile Oluşturulan Gastrik Hasar Üzerine Etkilerinin Araştırılması", 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 17-20 Mart 2016, ss.14-14
Tuğral Kaplan S., Kuzucu M., Taşkin Kafa A.H., Dilek E., Çankaya M., Çoban T.A., "İnsan Kanından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz-I İzoenziminin Esteraz Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", 3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Mart 2015, ss.216-216
Dilek E., "İnsan Serumundan Paraoksonaz 1 Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı Antiinflamatuar İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.P4-8
Dilek E., Çağlar S., "[Cu(2,5-Hpydc)(2-ampy)(H2O)].H2O ve [Cu(2,5-Hpydc)(2-aepy)(H2O)].H2O Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Serum PON1 Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", 2. İlaç Kimyası Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2014, ss.151-151
Dilek E., Çağlar S., "İnsan Serumundan PON1 Enziminin Saflaştırılması ve Naproksen Türevi Bakır Komplekslerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", 2. İlaç Kimyası Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2014, ss.150-150
Dilek E., Kufrevioglu O.I., Beydemir S., Halici M.B. , "EIA Yöntemi ile Bazı Antiinflamatuar İlaçların COX (ovine) Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", 25.Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.73-73
Dilek E., Kufrevioglu O.I., Beydemir S., Halici M.B. , "İnsan Trombositlerinden Siklooksigenaz (COX) Enziminin Saflaştırılması, Bazı Antiinflamatuar İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", Kromatografi 2011, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.43-43
Dilek E., Beydemir S., Kufrevioglu O.I., "İnsan Serumundan Paraoksonaz-1 Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Kromatografi 2009, TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2009, ss.44-44
Dilek E., Senturk M., Kufrevioglu O.I., "İnsan eritrositlerinden karbonik anhidraz I ve II izoenzimlerinin saflaştırılması, bazı salisilik asit türevlerinin enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi", Kromatografi 2008, ISPARTA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2008, ss.40-41
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi