Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ERDAL KARAVAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2122222 | Dahili : 1077
Faks : +90 446 2122211
E Posta Adresi : ekaravaserzincan.edu.tr | erdalkaravashotmail.com
Mobil Telefon : +90 +905327335754
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D., 2004-2009
Tıpta Uzmanlık, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi A.D., 2002-2003
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, , 1992-1999
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "BT Ürografi Tetkikinde Pron ve Süpin Pozisyonlarının Tetkike tanısal açıdan etkileri ", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Ocak, 2009.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Radyasyon Güvenliği Kursu, Türk Radyoloji Derneği, 2018
6. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, 2018
Eğitimcilerin Eğitimi, KEYPS, 2015
Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Proje Hazırlama Teknikleri, TÜBİTAK, 2014
Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı Eğitimci Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013
Araştırma Alanları
Radyodiagnostik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Radyodiagnostik
Web Of Science Araştırma Alanları
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2013 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Başhekim Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH Başhekim Yardımcısı, , 01.02.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, , 01.01.2014 - 01.02.2018
Verdiği Dersler
Meme radyolojisi, Lisans, 2015-2016
Pediatrik akciğer radyolojisi, Lisans, 2015-2016
Pediatrik abdomen radyolojisi, Lisans, 2015-2016
Obstetrik radyoloji, Lisans, 2015-2016
Kadın genital sistem radyolojisi, Lisans, 2015-2016
Temel radyoloji fiziği, Lisans, 2015-2016
Acil radyolojik yaklaşım ve acil batın radyolojisi , Lisans, 2015-2016
Genitoüriner sistem radyolojisi , Lisans, 2015-2016
Direk grafi raporlama, Yüksek Lisans, 2014-2015
Manyetik rezonans fiziği, Yüksek Lisans, 2014-2015
Ultrason ve Doppler fiziği, Yüksek Lisans, 2014-2015
Gastrointestinal sistem radyolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Solunum sistem radyolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Genitoüriner sistem radyolojisi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Nöroradyoloji, Lisans, 2014-2015
Solunum sistem radyolojisi, Lisans, 2014-2015
Genitoüriner sistem radyolojisi , Lisans, 2014-2015
Kadın genital sistem radyolojisi, Lisans, 2014-2015
Obstetrik radyoloji, Lisans, 2014-2015
Acil radyolojik yaklaşım ve acil batın radyolojisi, Lisans, 2014-2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özdamar M.Y., Karavaş E., "Acute mesenteric lymphadenitis in children: findings related to differential diagnosis and hospitalization", ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE,
Pehlivanoğlu K., Özkan S., Gazi Ş.A., Yasli G., Karavaş E., Aydin C., "Prognostic Value of The Ratio Between Positive Lymph Nodes And Total Excised Lymph Nodes In Colorectal Cancer", Acta Medica Mediterranea, vol.35, pp.843-848, 2019
Karavaş E., Gurel S., Kiyan A., Halicioğlu S., Dağistan E., "Effect of Prone and Supine Positioning on Computed Tomography Urography Examination", Urologia Internationalis, no.2, pp.167-174, 2018 (Link)
Işik A., Karavaş E., Firat Y.D., "Spontaneous milk fistula from an axillary accessory breast", Breast Journal, 2018 (Link)
Kanmaz L., Karavaş E., "The Role of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in the Differentiation of Head and Neck Masses", JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, vol.7, pp.130-130, 2018 (Link)
Işik A., Karavaş E., Peker K., Soytürk M., Yilmaz İ., "Male Mondor's Disease is a Rare Entity", BREAST JOURNAL, vol.22, pp.700-701, 2016
Gurel K., Gurel S., Karavaş E., Buharalioglu Y., Daglar B., "Direct contrast-enhanced MR venography in the diagnosis of May-Thurner Syndrome", EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, vol.80, pp.533-536, 2011
Serin E., Gurel K., Kiyan A., Caglayan M., Karavaş E., "Does diagnostic sonography alter thyroid and parathyroid hormone levels?", JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND, vol.36, pp.12-15, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ünver E., Çikman A., Karakeçili F., Koç A., Binay U.D., Karavaş E., "Microorganisms Causing Ventilator-Associated Pneumonia And Their Antibiotic Susceptibility", Eurasian Journal of Medical Investigation, (Link)
Karavaş E., Hirik E., "The Importance of Residual Urine Measured After the Second Miction in The Evaluation of Benign Prostatic Hyperplasia Patients with Lower Urinary Tract Symptoms", Eurasian Journal of Medical Investigation, (Link)
Karavaş E., Hirik E., "Diagnostic errors in computed tomography outsourcing: Analysis of a single center", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), 2019 (Link)
Karavaş E., Karakeçili F., Balci M.G., "A Comparison of Needle Types and Biopsy Techniques used in Liver Biopsies of Chronic Hepatitis B Patients", Viral Hepatitis Journal, 2019 (Link)
Taydaş O., Gümüş B., Karavaş E., "Computed tomography features of traumatic pulmonary pseudocysts", The European Research Journal, 2018 (Link)
Karavaş E., Karakeçili F., "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Arteria Carotis Communis, A. Carotis Interna ve A. Vertebralis Doppler Ultrasonografisi Bulguları", KLIMIK JOURNAL, vol.31, pp.195-199, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Eken H., Karagul S., Topgül K., Yoruker S., Ozen N., Gun S., et al., "Giant cutaneous leiomyosarcoma originating from the abdominal wall: A case report", American Journal of Case Reports, vol.17, pp.35-38, 2016
Kanmaz L., Karakeçili F., Çikman A., Özçiçek F., Karavaş E., "A case of brucellosis presenting with suppurative parotitis involvement", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.26, pp.234-237, 2016
Çimen O., Ağaoglu N., Peker K., Kerim Aslan M., Soytürk M., Eken H., et al., "MRCP in the prognosis of acute pancreatitis", Medical Science Technology, vol.56, pp.156-160, 2015
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karavaş E., Taydaş O., Koçak M., "Dalak boyutu ile egzersiz arasında ilişki var mı?", 17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Karavaş E., "Acil Servis Yoğunluğunun Radyolojik Çekim Sayılarına Etkisi", 2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, ERZURUM, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2018, ss.41-41
Karavaş E., Karakeçili F., "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Portal Ven Doppler Bulguları", 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-13 Mayıs 2018, vol.8, pp.37-37
Karavaş E., "Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri", 18. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamali Karaciğer Biyopsisi Kursu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 4-4 Mayıs 2018, ss.1-1 (Link)
Karavaş E., Karakeçili F., "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Karotis ve Vertebral Arter Doppler Bulguları.", XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Mart 2018, vol.1, no.1, pp.390-391 (Link)
Karavaş E., Ünver E., "Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Toraks Biyopsisi: Tek MerkezDeneyimimiz", 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.486-486 (Link)
Sürücü Kara İ., Çalmasur A., Orbak Z., Karavaş E., Soytürk M., "Schmorl's node and vitamin D deficiency: cause or coincidence", 8th International Conference on Children's Bone Health, Würzburg, ALMANYA, 10-13 Haziran 2017, vol.1, no.1, pp.68-69 (Link)
Karavaş E., Gürel S., Kiyan A., Halicioğlu S., Dağisatnli E. , "BT Ürografi tetkikinde pron ve supin pozisyonlarının tetkike tanısal açıdan etkileri", 38. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.18-20
Kanmaz L. , Karavaş E., "Baş Boyun Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıya Katkısı", 38. Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.50-52
Işik A., Karavaş E., Peker K., Soytürk M., Yilmaz İ., "Male Mondor s Disease is a Rare Entity", International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2016, pp.24-24
Kanmaz L. , Karakeçili F., Çikman A., Özçiçek F., Karavaş E., "Süpüratif parotis bezi tutulumu ile seyreden brusellez olgusu", KLİMİK 2015 17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Mart 2015, ss.322-323 (Link)
Karavaş E., Soytürk M., Uluğ P., Karakurt Y., Esen Bostanci I. , "Nadir bir olgu olan anoftalminin prenatal tanısı", Türk Radyoloji Derneği 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.1-1 (Link)
Soytürk M., Karavaş E., Eken H., Çimen O., "Persistan pankreatik psödokistin perkutan drenaj ile tedavisi", Türk Radyoloji Derneği 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Kasım 2014, ss.1-1 (Link)
Soytürk M., Karavaş E., Uluğ P., Köroğlu M., "Gebeliğe eşlik eden dev mezenterik kist: Perkutan tedavi ve takibi", Türk Radyoloji Derneği 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Kasım 2014, ss.1-1 (Link)
Karavaş E., Soytürk M., Kaplan M.B., Köroğlu M., Esen Bostanci I. , "Pnömotoraksı taklit eden dev bül", Türk Radyoloji Derneği 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-16 Kasım 2014, ss.1-1 (Link)
Soytürk M., Keleş M.O., Karavaş E., Köroğlu M., "Nefrolitiazisi taklit eden kist içi kalsiyum sütü Nadir bir olgu", 35. Türk Radyoloji Derneği Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Soytürk M., Karavaş E., Biçer Ş., Köroğlu M., "Neonatal dönemdeki dev over kistinin perkutan drenajı ve takibi", 35. Türk Radyoloji Derneği Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Özkan Ö., Sürücü Kara İ., Çikman A., Karavaş E., "İdiopatik tek tarafl damak paralizisi Bir olgu sunumu", 36. Türk Kulak Burun Boğaz ve Boyun Cerrahisi Kongresi, TÜRKIYE,
Karpuz Atar N., Karavaş E., "Nadir Görülen Bir Olgu: Tiroid Hemiagenezisi", Türk Radyoloji Derneği 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Kasım 2013, ss.1-1 (Link)
Sirmatel F., Sirmatel Ö., Karavaş E., İnce N., Fidancioğlu F., "Nadir Bruselloz Kliniği: Tarsal Tünel Sendromu", Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 14. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Mart 2009, ss.1-1
Gürel K., Gürel S., Karavaş E., "Technique and applications of CT urography in pediatric population", 46. Annual Meeting of European Society of Paediatric Radiology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 4 Haziran 2009, pp.1-1
Karavaş E., Gurel S., Gürel K., "Periampuller duodenal divertikülün MRKP bulguları", Türk Radyoloji Derneği 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2008, ss.1-1 (Link)
Şengül N., Şenocak E., Dinler K., Çakmaz R., Karavaş E., Gürel K., et al., "Ultrasonografik Özelliklerine Göre Sınıflandırılmış Komplike Meme Kistlerinde Takip ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ", 9.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2007, cilt.3, no.Ek Sayı, ss.11-11 (Link)
Gürel S., Gürel K., Şenocak E., Karavaş E., "MDCT Urography in pediatric  populaticion: Technique, Application,Limitation.", Radiological Society of North America Annual Meeting, Chicago, A.B.D., 21 Kasım - 1 Aralık 2006, pp.1-1 (Link)
Serin E., Gürel K., Kiyan A., Caglayan M., Karavaş E., "Tiroid Ultrasonografisinin Tiroid ve Paratiroid hormanları üzerine etkileri", Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 3.Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2005, ss.1-1
Gurel S., Gürel K., Karavaş E., Tahaoğlu  M., "Pediatrik BT ürografi : Teknik Uygulama Alanları ve Sınırlamaları.", Türk Radyoloji Derneği 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Ekim 2005, ss.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Karavaş E., "10-.Konu A . Obstetrik- Jinekolojik Radyoloji", Radyoloji Soruları, MERT KÖROĞLU, MEHMET SOYTÜRK, Ed., Dünya Tıp Kıtapevi, Ankara, ss.633-668, 2019
Karavaş E., "3.Radyolojide Kullanılan Kontrast Maddeler", Radyoloji soruları, MERT KÖRĞLU, MEHMET SOYTÜRK, Ed., Dünya Tıp Kitapevi, Ankara, ss.129-137, 2019
Karavaş E., "Pediatrik Radyolojik Uygulamalarımız", Memorial Pediatri Uygulamaları, Metin Karaböcüoğlu, M.Nüvit Sarımurat, Ercan Tutak, Gökhan Aydemir, İsmail Yıldız, Ed., Memorial, İstanbul, ss.851-860, 2017
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Erzincan Tıp Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 15.04.2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
European Society of Radiology , , Üye, 21.12.2017 - Devam Ediyor
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, , Üye, 01.10.2017 - Devam Ediyor
Türk Radyoloji Derneği, , Üye, 01.01.2005 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
24. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantı, , Ankara, Nisan 2019
Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2018
2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Erzurum, Mayıs 2018
7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Mayıs 2018
18. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamali Karaciğer Biyopsisi Kursu, Erzincan, Mayıs 2018
Türk Radyoloji Derneği 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2017
28 th European Congress of Radiology, Wien, Mart 2016
European Society of Thoracic Imaging and the Fleischner Society, Barcelona, Haziran 2015
Tıbbi Ultrasonografi Derneği Doppler Ultrasonografi Uygulamarı Kursu, Ankara, Mayıs 2014
Türk Radyoloji Derneği 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, , Kasım 2014
Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantı, Ankara, Mayıs 2013
Türk Radyoloji Derneği 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2012
Avrupa Pediyatrik Radyoloji (ESPR) 46. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2009
Tıbbi Ultrasonografi Derneği Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamarı Kursu, Ankara, Mayıs 2009
Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2008-2009 Eğitim Yılı Toplantıları: Genel Radyoloji Sempozyumu, Eskişehir, Nisan 2009
Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2008-2009 Eğitim Yılı Toplantıları:  Meme görüntüleme , Ankara, Şubat 2009
Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2008-2009 Yılı Eğitim Toplantıları: Karaciğer Görüntüleme Kursu, , Şubat 2009
Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği ,Girişimsel Radyoloji 4. Yıllık Toplantısı, , Nisan 2009
Türk Radyoloji Derneği 29.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2008
Hacettepe Üniversitesi,Çok Kesitli BT Kursu, , Mayıs 2008
Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları:  Fetal  SSS MR-USG ve Fetal Ekokardiografi, , Nisan 2008
Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları:  Venöz Sistem Patolojilerde Girişimsel Radyoloji , , Ocak 2008
Akademika Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı, Kocaeli, Nisan 2007
Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim Yılı Toplantıları: Prostat ve Alt Genitoürinder Sistem Radyoloji TRD Aylık Eğitim Kursu, , Kasım 2007
Tıbbi Ultrasonografi Derneği Obstetrik Ultrasonografi Kursu, Ankara, Eylül 2007
Türk Toraks Radyoloji Derneği 10. yıllık bilimsel toplantısı, Ankara, Haziran 2005
8.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Haziran 2005
Türk Radyoloji Derneği 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2005
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
18. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamali Karaciğer Biyopsisi Kursu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 33
Web Of Science H İndeksi : 3
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi