Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Bal arılarında (Apis mellifera L.) modern arıcılık teknikleri ve arı sütü üretimi eğitimi (Apiterapiye Yönelik Arı ürünlerinin üretilmesinde Dikkat Edilecek Husular), Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
5. Üreticiden Tüketiciye Bal ve Arı ürünleri İstanbul Günleri Kapsamında, Apiterapi sözlü sunumu ve Apiterapi Farkındalığı adlı poster sergisi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
KUDAKA trafından desteklenen Anahtar Çözümler Programı kapsamında Erzincan da “Arı Ürünleri Üretimindeki Kriterler ve Bal Dışındaki Arı Ürünlerinin Önemi” konulu sempozyum( Apiterapi), Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
ADAY ARAŞTIRMACILARIN EĞİTİMİ, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 34
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 12
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 11
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Kiliç E,-, "TEŞEKKÜR BELGESİ, ERZİNCAN VALİLİĞİ , Kasım 2017
Kiliç E, "EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ -Basari Belgesi, International Euroasia pharmacy Cogress, Eylül 2015
Kiliç E,-, "TEŞEKKÜR BELGESİ, ERZİNCAN Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nisan 2015
GRANT-USA.UNİVERSİTY OF FLORİDA, DEPARMENT OF MİCROBİOLOGY AND CELL SCİENCE-UNİVERSİTY OF FLORİDA, Ekim 2011
POSDOC-BURSU, YÖK BURSU, Eylül 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi