Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Scrophularia fatmae Kandemir & İlhan (Scrophulariaceae)-Dağ Güzeli ve Scrophularia erzincanica R.R.Mill (Scrophulariaceae)-Sürek Pulotu, Türlerinde Polinatör Çeşitliliğinin Genetik Çeşitlilik ve Üreme Başarısı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 1001FB, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Toprak kökenli Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu, Tanısı ve Biyopestisit Olma Potansiyellerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-300614-0104, Yönetici, 2016
"Development of A New Generatıon of Fungal Based Bıologıcal Control Agents Targeted Towards Invasıve Pests", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2010-03019, Araştırmacı, 2012
"Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Kuru fasulye Üretiminin Araştırlması (MİKROBİYAL BAKTERİ GÜBRE KULLANIMI)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19395, Yönetici, 2007
"Erzurum ve yöresinde seralarda zararlı olan Aphidae ve Aleyrodidae familyalarına ait böceklerin tespiti ve bazı moleküler tekniklerle karekterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2002/45, Araştırmacı, 2003
"Doğu Anadolu Bölgesinde sera koşullarında organik tarım üreticiliğini teşvik etmek için önemli sera zararlılarına karşı mikrobiyal pestisitlerin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2001/2, Araştırmacı, 2004
"Sera zararlılarına karşı etkili biyolojik preparatların geliştirilmesi ve kullanıma sunulması", BAP Arastırma Projesi, 2001/11, Araştırmacı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi