Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç E., "Isolation and pathogenity test of Entomopathogenic fungi on Colorado Potatobeetle [(Leptinotarsa decemlineata [Say] (Coleoptera: Chrysomelidae)] under the laboratory conditions ", BIOCELL, vol.43, no.4, pp.170-177, 2019
Kiliç E., "ISOLATION, MOLECULER CHARACTERIZATION AND PATHOGENICITY OF METARHIZIUM ANISOPLIAE (METSCH.) SOROKIN (HYPOCREALES: CLAVICIPITACEAE) FROM SOIL IN ERZINCAN PROVINCE, TURKEY", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, pp.5401-5408, 2019
Kiliç E., "The Mortality Effects of Some Entomopathogenic Fungi Against Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Tenebrio molitor and Blattella germanica", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.25, pp.33-33, 2018
Inci A., Kiliç E., Canhilal R., "Entomopathogens in control of urban pests", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.61, pp.155-160, 2014 (Link)
Fan Y., Pereira R.M., Kiliç E., Casella G., Keyhani N.O., "Pyrokinin beta-Neuropeptide Affects Necrophoretic Behavior in Fire Ants (S. invicta), and Expression of beta-NP in a Mycoinsecticide Increases Its Virulence", PLOS ONE, vol.7, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç E., "Isolation Entomopathogenic Fungi at Erzincan Province", Advances in Ecological and Environmental Research, vol.4, pp.39-52, 2019 (Link)
Kiliç E., "Erzincan Tarımında Kimyasal Pestisit Yerine İkame Edilebilecek Biyopestisitler1", Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, vol.8, pp.14-28, 2019
Kiliç E., "KOZMETİK ÜRÜNLERDE KORUYUCU MADDE KULLANIMI VE KORUYUCU ETKİNLİK TESTLERİ", TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ, cilt.3, ss.89-113, 2018
Kiliç E., "KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ HASTALIĞINA SEP OLAN HYOLAMMA KOCH, 1844 (IXODİDAE:ACARINA)TÜRLERİNİN BİYOLOJİK MÜCADELESİNDE ENTOMOPATOJENLERİN KULLANILMA OLANAKLARI", TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ, cilt.3, ss.141-147, 2018 (Link)
Kiliç E., "ISOLATION OF SOME DİFFERENT FUNGI FROM THE LARVAE OF THE EUROPEAN COCKCHAFER - Melolontha melolontha L.(Col: Scarabaeidae ) at Erzincan Province in Turkey", International Journal of Agricultural, Environment and Bioscience, vol.1, pp.1-6, 2018 (Link)
Kiliç E., "Propolis ve Antimikrobiyal Özelliği", Türk Farmakope Dergisi, cilt.3, ss.60-75, 2018
Kiliç E., "A Environmental Friendly Insects is Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)", Advances in Ecological and Environmental Research, 1-13 , cilt.3, no.1(2), ss.5-9, 2018 (Link)
Kiliç E., "TİCARİLEŞMİŞ MİKOİNSEKTİSİTLER VE TEDAVİDE KULLANILAN TOKSİNLERİ", TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ, cilt.3, ss.17-30, 2018 (Link)
Kiliç E., "Engin Kılıç, Maide Kuytul, Sıla Elcik, Ceylan Aylin Yılmaz , Rabia Nalbant, Kader Akkurt , Ayşenur Güler , Betül Özer, Nermin Senanur Nalbant , Güler Merve Yolcu , Erol Yüzgüllü.The Awareness of the Biocidal is the Students of Faculty of Pharmacy at Erzincan University", The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.2, ss.44-44, 2017 (Link)
Kiliç E., "Faruk KARDAŞ1*, Murat BEYTUR2, Haydar YÜKSEK2, Engin KILIÇ3, Önder ALBAYRAK4. Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of Novel Etoksibenzilidenamino Eerived 1,2,4-triazoles", Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.10, no.2, ss.255-265, 2017 (Link)
Kiliç E., "Contribution to the knowledge of Alleculinae Coleoptera Tenebrionidae fauna of Turkey Zoological Record, Biosis Previews", Linzer Biologische Beiträge, vol.1, pp.1011-1016, 2013
Kiliç E., " Erzurum'dan iğde (Eleagnus angustofolia L.) İçin yeni bir zararlı, Omophlus flavipennis Küster (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae)", Atatürk Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.21-24, 2009
Kiliç E., "Pathogenıcıty of Beauverıa bassıana (Balsamo) Viilemin, 1826 (Deuteromycotina: Hypomycetes) Isolates to Various Development Stages of Bemısıa tabacı. (Homoptera: Aleyrodidae))", Bio-Science Research Bulletin, vol.25, pp.17-28, 2009 (Link)
Kiliç E., "Beyazsineklerin (Homoptera: Aleyrodidae) mücadelesinde entomopatojen fungusların kullanım imkanları", Atürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39 , ss.249-254, 2008 (Link)
Kiliç E., "Distributional checklist of the species of genus Omophlus Insecta Coleoptera Alleculidae Omophlinae of Turkey Zoological Record, Biosis Previews", Linzer Biologische Beiträge, vol.1, pp.961-967, 2008
Kiliç E., "Arıcılık Meslek Okulları İle TKV Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi", Teknik Arıcılık Dergisi, cilt.60, ss.27-29, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç E., "The evalation of entomopathogenic Fungi against Myzus persicae (Homoptera; Aphididae)", 4.th International Conference on Advance in Natural &Applied Science (ICANAS, AĞRI, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.28-28
Kiliç E., "evalation of entomopathogenic fungi against Apis gossypi Glover (Homoptera; Aphididae)", 4.th International Conference on Advance in Natural &Applied Science (ICANAS, AĞRI, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.29-29
Kiliç E., "evalation of entomopathogenic fungi aganinst Apis fabae (Homoptera; Aphididae) under laboratory condiditon", HASAT-international Agriculturel and Forest Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.36-36
Kiliç E., "Some Biological Observations on Omuplus caucaiscus Kırsh.1869 and Omuplus flavipennis Küster, 1850 (Alleculidae: Coleoptera) of Potential Harmful on Cultivars Fruit and Vineyard in Erzincan Province", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.48-51
Kiliç E., "TİCARİLEŞMİŞ MİKOİNSEKTİSİTLER VE TEDAVİDE KULLANILAN TOKSİNLERİ", Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, vol.1, no.2, pp.27-27
Tuna Yildirim S., Shirinzadeh H., Polat M.F., Dilek E., Çetin G., Sunar S., et al.,"Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim Programının EczÇEP-2015 ve Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları", 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, vol.P-0700, pp.932 -932
Kiliç E., "Comparing the Potential of Galleria mellonella and Tenebrio molitor Larvae for Isolating Entomopathogenic Fungi from Soil", The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, TOKAT, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2017, ss.16-16
Kiliç E., " Isolation of Entomopathogenic Fungi from Erzincan Province", The sixth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, TOKAT, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2017, pp.42-42
Kiliç E., "erzincanin ekoturizm potansiyeli", I. Ulusal alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.254-254
Kiliç E., "Erzincanda tarim alanlarinda pestisit kullanimi ve yerine ikame edebilecegimiz biyoinsektistler,", Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı" Bildirileri, DÜZCE, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2016, ss.14-14
Kiliç E., "A environmental friendly insect is tenebrio molitor (coleoptera:tenebrionidae)", 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22 Kasım 206 - 25 Kasım 2016, pp.61-61
Kiliç E., "M. Burjanedze' K Koridze, Engin KILIC, T. Abrahamisvili, M. Arjavenidze. Natural occurences entomopathogenic fungi for major harmful pest control in georgia", Stateand perspectives of plant protectionMaterials of the international scientific conference., minsk, RUSYA, 17-19 Mayıs 2016, pp.340-341
Kiliç E., "Engin KILIÇ,Maide Kuytul, Sıla Elcik Rabia Nalbant Kader Akkurt Ayşenur Güler 2Betül Özer Nermin Senanur Nalbant Güler Merve Yolcu, Erol Yüzgüllü. The Awernes of the Biocidal is The Students of Faculty of Pharmacy at Erzincan University", 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22 Kasım 206 - 25 Kasım 2016, pp.22-22
Kiliç E., "saglik turuzminde apiterapi ve erzincan potansiyeli", I. Ulusal alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.436-436
Kiliç E., "The potential of arthropods causes venom allergy at Turkey", Euroasia Pharmacy Congress. , ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2015, pp.68-68
Kiliç E., "Entomoterapy and Turkey ", Euroasia Pharmacy Congress. , ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2015, pp.79-80
Kiliç E., Yürekli Ş., Korkmaz M., "The potential of plants are important in terms of implication the honey, pollen, propolis used in apitherapy", I. Avrasya Uluslararası Eczacılık Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, pp.78-78
Kiliç E., "apiterapy", Euroasia pharmacy congress, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2015, pp.17-17
Kiliç E., "F.Yılmaz,H. Canpolat, S. M. Akın, A. Civaş, H. Yaşar, M. Sözgen, S.N. Aydoğdu, M. Buğa, E. Yüzgüllü, S. Esen, E. Sönmez, S. Güzelgöz, M. B. Özçelık, A. M. Yönet. The awerness of apiterapy at Erzincan University", Euroasia Pharmacy Congress, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2015, pp.78-79
Kiliç E., "Modify method for isolation of entomopathogenic fungi from soil using mealwormTenebrio molitor", The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.29-29
Kiliç E., " Isolation of Beauveria bassiana from the larvae of the European cockchaferMelolontha melolontha L.(Col: Scarabaeidae ) at Erzincan Province in Turkey", The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.17-17
Kiliç E., "The effects of entomopathogenic fungi against Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Tenebrio molitor and Blattella germanica", The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.28-28
Kiliç E., "Factor affecting the occurence and distrubition of entomopathogenic fungi at Erzincan", The Fifth International Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.35-35
Kiliç E., "Biopesticides marked and Turkey", 7. International Biyopesticides Congresses, ANTALYA, TÜRKIYE, 14 Kasım 2015 - 17 Kasım 2014, pp.36-36
Kiliç E., "An evaluation on Beuveria bassiana, its micotoxins and bioactivitiy", Fourth International Meeting On Pharmacy & Pharmaceutical Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2014, pp.105-105
Kiliç E., "-N.A.Iskender, S. Örtücü, Engin KILIÇ, Y.Aksu, (2013).assesment of beuveria bassiana strains ısolated from varıous ınsects to controlDendroctonus micans (Kugel.) larvae.", 4th International participated entomopathogens and microbial control symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, ss.97-97
Kiliç E., "Paniagua, J. Bosswell, A. Wanchoo, E. KILIÇ, N.O.Keyhani (2012) Cemeorecption in insects using odorant-binding and chemosensory proteins", Microbiology Congreses of University of Florida, Gaınesville, A.B.D., 11-11 Şubat 2012, vol.1, pp.27-27
Kiliç E., "O. Kalkar. entomopathogenic fungus of coccinella semptempunctata L. (Col:Coccinellidaer) in the uludaz hill of the cimen mountain , Kahraman maras", society for invertabrata pathology 43. annual meeting, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Ağustos 2010, pp.138-138
Kiliç E., "KILIÇ, E. Ozlem Güvek kalkar, Ömer faruk Algur, Potantial usege of hypomycestes Fungi on the pest in different Agro Ecosystem", Second International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Aydın, Eylül 2009, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, ss.78-78
Kiliç E., "Erzurum Pasinler Ekolojik Şartlarında Kuru Fasulyede Tespit Edilen Entomolojik Problemler. ", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. , TRABZON, TÜRKIYE, 23-26 Haziran 2008, ss.561-561
Kiliç E., "S. Doğan, M.N., Aydoğan, E. KILIÇ, G. Dönel, S. Örtücü (2008) Bazı Yalancı Akreplerin (Pseudoscorpion) Vücut Yüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma.", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. , TRABZON, TÜRKIYE, 23-23 Haziran 2008, ss.481-481
Kiliç E., "Kalkar, Ö., (2008) Böceklerle Mücadelede Alternatif Biyolojik Kontrol Ajanı olarak EntomopatojenikFunguslar.", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. , TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.541-541
Kiliç E., "E.,Ö.F.Algur. M.N., Aydoğan, S. Doğan, F., Sezek, (2008) Halk Sağlığı Açısından Önem Arz Eden Zararlı Arthropodların Mücadelesinde Mikrobiyal Pestisitlerin Kullanılma Olanakları", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi., TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.852-852
Kiliç E., "KILIÇ E., İ., GÜVENÇ (2008) Bombus Arısının (Bombus terrestris ) Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Tozlayıcı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme ", 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2008, ss.77-77
Kiliç E., "Biyopestisitler. ", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. , MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.51-51
Kiliç E., "Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığına Neden Olan Hyalomma C. L. Koch, 1844 (IXODIDAE: ACARİNA)’ın Biyolojik Mücadelesinde Entomopatojenlerin Kullanılma Olanakları. ", II. Ulusal Zoonoz Kongresi. , ERZURUM, TÜRKIYE, 3 Aralık - 6 Haziran 2007, ss.32-32
Kiliç E., "Bal Arısında Zararlı Olan Bazı Arthropodların Entegre Mücadelesi. ", III. Marmara Arıcılık Kongresi. , BURSA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2007, ss.28-28
Kiliç E., "Varrospp. ile Mücadelede Mikrobiyal ve Bitkisel Kökenli Pestisitlerin Kullanılma Olanakları.", III. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2007, ss.35-35
Kiliç E., "E.,Ö. F., Algur, (2007).EntomopatojenFungusların Taksonomisinin Belirlenmesinde PolymraseChainReaction (PCR) Uygulamaları. ", Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2007, ss.48-48
Kiliç E., "S., Doğan, İ., Ocak, E., Yıldırım, (2007).Erzurum ve Yöresinden Toplanan Bazı Böcekler (Insecta) ve TetranhychusurtıcaeKoch (Acarı: Tetranychıdae) Akarından İzole Edilen Funguslar.", Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2007, ss.41-41
Kiliç E., "EntomopatojenFungusların Canlılığına Etki Eden Çevresel Faktörler. ", Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2007, ss.43-43
Kiliç E., "Beauveriabassiana (Balsamo) Viilemin, 1826 (Deuteromycotina: Hypomycetes)’nın Entegre Zararlı Yönetiminde Kullanılma Olanakları.", Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2007, ss.51-51
Kiliç E., "Türkiye’de Kanolada Yeni Bir Zararlı Tür Kafkas Böceği[Omophlus(s.str.)caucasicusKirsch, 1869 (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae)].", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu , SAMSUN, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2007, ss.412-416
Kiliç E., "KILIÇ, E., (2006). Patates Böceğinin Mücadelesinde Entomopatojenlerin Kullanılma İmkanları. ", IV. Ulusal Patates Kongresi., NİĞDE, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2007, ss.330-335
Kiliç E., "KILIÇ, E., G.E., Bababgil, H., Yazıcı, Ö., Çağlar M., Turan, M.F.,Dönmez, Z., Yıldırım, M., Bayraktutan, (2007). Organik ve Minarel Gübre Uygulamalarının Fasulye Bitkisinin (Phaseolus vulgaris L.) Verimi ve Toprakların Gübre Elementi İçeriği Üzerine Olan Etkileri.", VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2007, Erzurum., ERZURUM, TÜRKIYE, 8-11 Ağustos 2007, ss.982-985
Kiliç E., "KILIÇ, E., (2007). Örtüaltında Görülen Zararlıların Mikrobiyal Mücadelesi. ", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 10–13 Eylül 2007, Malatya, 52s., MALATYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2007, ss.52-52
Kiliç E., "Organik Tartımda Zararlılarla Mücadelede Entomopatojen Mikroorganizmaların Kullanılma Olanakları", III. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.483-491
Kiliç E., "KILIÇ, E., (2006). Organik Tarımda Patates Böceğinin Mücadelesi. ", III. Organik Tarım Sempozyumu. , YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.107-107
Kiliç E., ", A., Gökçe, E., Yıldırım, F., Şahin, (2006). Pathogenıcıty of Beauverıa bassıana Isolates to Various Development Stages of Bemısıa tabacı and Their Fatty Acid Profiles. ", VI. Europe Entomology Congress., İZMİR, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2006, pp.149-149
Kiliç E., "KILIÇ, E., M. KARA. (2006). Organik Arıcılık. ", III Organik Tarım Sempozyumu. 1–4 Kasım 2006, Yalova, 141s., YALOVA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.141-141
Kiliç E., "M., Turan, S., Bilen, F., Şahin, (2004). Farklı Azotlu Gübrelerin Kuru Fasulye Bitkisinin (Phasolus vulvaris) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Olan Etkileri ", 3.Ulusal Gübre Kongresi. 11–13 Kasım 2004, Tokat, , TOKAT, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2004, ss.945-952
Kiliç E., "S., Bilen, M., Turan, F., Şahin, (2004). Effects of Organic and Chemical Fertilizers on Yield and Yield Parameters Bean (Phasolusvulvaris). ", International Soil Sciences. Natural Resource Management for Sustainable Development, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Ağustos 2004, vol.1, pp.77-77
Kiliç E., "Erzurum ve Yöresinde Arıcılık. ", IV. Ulusal Hayvancılık Kongresi. , ISPARTA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2004, cilt.2, ss.16-23
Kiliç E., "Ağsakallı, A., S.,Yıldız, KILIÇ, E., G.E. Babagil, (2001). Nohut Islah Çalışmalarında Çeşit Adayı Hatların Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. ", 4. Tarla Bitkileri Kongresi. , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2001, ss.345-353
Kiliç E., "E., Yıldırım (1999). Erzurum ve Yöresinde OmophlusSolier, 1885 (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae) Cinsi Türleri ve Patates Zararlısı Olarak Önemleri", II. Ulusal Patates Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 1999, ss.128-131
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiliç E., "EVALUATION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI AGAINST APIS FABAE SCOPOLI, 1763. (HOMOPTERA: APHİDİDAE) UNDER LABORATUARY CONDİDİTON", in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FOR AGRICULTURAL SCIENS, BİRHAN KUNTER, NURHAN KESKİN, Eds., IVPE, CETİNJE, pp.149-165, 2019 (Link)
Kiliç E., "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması.(Bakteri kullanımı)", Organik Tarım Araştırma Sonuçları, ALAY VURAL, Ayşen, Ed., Tarımsal Araştırma Destekleme ve Geliştirme Vakfı, ankara, ss.128--132, 2011 (Link)
Kiliç E., "Tarımsal Zararlıların Biyolojik Mücadelesi ", Palandöken Dağları (Erzurum) ve Sarıkamış (Kars) Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III KİTABI). Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum) (TÜBİTAK)]., Ö. faruk Algur, M. Nuri aydoğdu, Hasan Turkez, Ed., Atatürk ünivesitesi, Erzurum, ss.124-130, 2007
DİĞER YAYINLAR
Kiliç E., "Özendi R. Neden Erzincan Balı", Diger, ss.8, 2018
Kiliç E., "APİTERAPİ-Erzincan Gıda, Tarım Ve hayvancılık bakanlıgı İl Müdürlüğü BÜLTENİ.", Diger, ss.12, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi