Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yavuz E., Ateş Y., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, pp.1068-1076, 2018 (Link)
Yavuz E., Akça B., "SON DÖNEM BATUM ULEMASI", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.4, pp.1150-1157, 2018 (Link)
Yavuz E., "SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİNİN 1924 YILI SITMA İLE MÜCADELE RAPORU - SITMA VE BATAKLIK HARİTASI", JOURNAL of SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.5, pp.639-653, 2018 (Link)
Yavuz E., "ERZİNCAN’DA ÜÇ SEÇİM: 1950-1954-1957 GENEL SEÇİMLERİ", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.3, pp.630-647, 2017 (Link)
Yavuz E., "1960 DARBESİ SONRASI BASINDA ALGI YÖNETİMİ VE PROPAGANDA (CUMHURİYET-HÜRRİYET-MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ) ", The Journal of Academic Social Science, pp.95-119, 2017 (Link)
Yavuz E., "AHLAT KAZASINDA FRENGİ (XIX. YY. SONU-XX. YY. BAŞI)", Turkısh Studies, vol.12, pp.223-236, 2017 (Link)
Kaya E., Birol N., Yavuz E., Coşğun Kandal S., "Erzurum, Elazığ, Sivas ve Batum Uleması", International Journal of Social Science Research, vol.6, pp.184-190, 2017 (Link)
Yavuz E., "CUMHURİYET DÖNEMİ ERZİNCAN BASINI VE BASIN-SİYASET İLİŞKİSİ (1960’A KADAR)", THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, no.44, pp.107-124, 2016 (Link)
Yavuz E., "ERZİNCAN’DA EĞİTİM VE EĞİTİM KURUMLARI (1923-1960)", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, pp.75-102, 2016 (Link)
Yavuz E., "SİYASİ MÜCADELE EKSENİNDE ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN DERNEKLER (1941-1960)", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER), cilt.2, ss.105-124, 2016 (Link)
Yavuz E., "MİLLİ KORUNMA KANUNU, VARLIK VERGİSİ KANUNU VE TOPRAK MAHSULLERİ VERGİSİ KANUNU TARTIŞMALARI: ERZİNCAN UYGULAMALARI", ASOS Journal, pp.161-180, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yavuz E., "RESMİ İSTATİSTİKLERE GÖRE 1929 BUHRANININ TÜRKİYE’YE VE DİĞER ÜLKELERE OLAN ETKİSİ", International Congress on Social Sciences III, BUHARA, ÖZBEKISTAN, 17-21 Ekim 2018, vol.1, pp.25-25 (Link)
Yavuz E., "AHISKA TÜRKLERİNİN 70 YILLIK SÜRGÜN HİKÂYESİYLE İLGİLİ BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.2, pp.643-657 (Link)
Yavuz E., Özdemir S. , "TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ANAYASALARINDA DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ İNCELENMESİ", ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, MUĞLA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.91-92 (Link)
Yavuz E., "DEMOKRAT PARTİ'YE MUHALİF YAYIN YAPAN ERZURUM BASININDA 1960 DARBESİ ALGISI (HÜR SÖZ-MAYIS-HAZİRAN SAYILARI)", ULUSLARARASI 15 TEMMUZ ve DARBELER SEMPOZYUMU KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VE DEMOKRASİ, KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.182-183 (Link)
Yavuz E., "1960 DARBESİ SONRASI YEREL BASINDA ALGI YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK:İNKILÂBIN SESİ GAZETESİ", "27 MAYIS 1960'DAN 15 TEMMUZ 2016'YA DARBELER, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DARBE OLGUSU VE MİLLET EGEMENLİĞİ KÜLTÜRÜ" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU , AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2017, pp.81-82 (Link)
Yavuz E., "DEVLET İSTATİSTİKLERİNE GÖRE GÜMÜŞHANE'DE MİLLİ EĞİTİM HAREKETLERİ (1923-1960)", I. ULUSLARARASI GÜMÜŞHANE SEMPOZYUMU, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2017, pp.92-92 (Link)
Yavuz E., "Tek Parti Dönemi Erzincan'da Asayiş İşleri ve Suçluların Islahına Yönelik Hayata Geçirilememiş Bir Proje: Erzincan Zirai Hapishanesi ", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.1, pp.83-91 (Link)
Yavuz E., "1939 Erzincan Depremi ve Depremin Etkileri", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.1, pp.443-452 (Link)
Yavuz E., "Ağrı Halkevi", 3. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, AĞRI, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2010, pp.283-300
Yavuz E., "Tunceli Halkevi", 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, TUNCELİ, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2010, pp.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yavuz E., "TÜRK SİYASİ TARİHİNDE ERZİNCAN (1923-1960)", Arı Sanat Yayınevi, İSTANBUL, 2018 (Link)
Yavuz E., "Türk İktisat Tarihinde Erzincan (1923-1960)", arı Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Yavuz E., "Türk Siyasi Tarihinde Erzincan (1923-1960)", arı Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Yavuz E., "1939 DEPREMİ (ERZİNCAN ve BÖLGEYE ETKİSİ)", arı Arı Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi