Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Danaci M.C., Aldirmaz Akkaya F., "KEMALİYE (EĞİN)’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ EKSENİNDE GELECEK PROJEKSİYONU", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.233-250, 2018 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aldirmaz Akkaya F., "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE KADIN KOOPERATİFLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE KADIN KOOPERATİFLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ ", 2. Uluslararası Kadın Konferansı, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek, İZMİR, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2018, pp.385-386
Aldirmaz Akkaya F., Güngör H.Y., "Kemaliye (Eğin)'de Kültür ve Doğa Turizmi", I. Alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.148-157 (Link)
Aysöndü M.H., Aldirmaz Akkaya F., "Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği (Keklik Yetiştiriciliği) ve Sürdürülebilir Av Turizmi", I. Alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.266-274 (Link)
Akkaya H., Aldirmaz Akkaya F., "Erzincan İli Kemaliye İlçesinde Pagan İnanç İzleri", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.1-10
Armutlu M.R., Güngör H.Y., Aldirmaz Akkaya F., "Turizmin Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarını Gidermedeki Rolü", I. Alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.296-300 (Link)
Aldirmaz Akkaya F., Danaci M.C., "Kemaliye (Eğin)'nin Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, pp.1-15
Aldirmaz Akkaya F., "Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin ve Kadın Kooperatiflerinin Etkisi", 3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2014, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aldirmaz Akkaya F., "Türkiye'de Kadın Kooperatiflerinin Sürdürülebilir Kırsal Turizmdeki Önemi ve Finansal Performanslarının Analizi", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi