Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydoğdu F., Gürsoy F., "Çocuk Evi ve Ailesi Yanında Kalan Ergenlerin İhtiyaç Doyum Düzeylerinin İncelenmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.59-84, 2018 (Link)
Aydoğdu F., Dilekmen M., "İlkokul Öğrencilerinin Anneleriyle Geçirdikleri Boş Zamanların Annelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.46-63, 2018 (Link)
Aydoğdu F., "Dijital Oyun Oynayan Çocukların Dijital Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.1-18, 2018 (Link)
Aydoğdu F., Ulaş A.H. , "Bütünleştirilmiş Kukla ve Drama Etkinliklerinin Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Duygusal Gelişimlerine Etkisi", AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , pp.346-354, 2017 (Link)
Gürsoy F., Aydoğdu F., Aysu B., Aral N., "Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.113-127, 2017 (Link)
Aydoğdu F., "Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.1-9, 2017 (Link)
Aydoğdu F., İrice N., Akpinar M., Akalin A., Polat B., "Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Karne Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.53-62, 2016 (Link)
Aydoğdu F., "Çocuk Evinde Kalan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların ve Beklentilerinin İncelenmesi", Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1-2-3, ss.63-71, 2016 (Link)
Aydoğdu F., Dilekmen M., "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi", Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, pp.40-56, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydoğdu F., Akalin A., Polat B., İrice N. , Özker M., "Okulöncesi Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Çocukların Tanılanması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.5, pp.13-21, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydoğdu F., Dilekmen M., "Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.569-585, 2016 (Link)
Aydoğdu F., Kiliç D., "Sınıf, Okulöncesi ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Katılımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.265-274, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydoğdu F., Samanci O., "Çocuklarda Duygusal Gelişim İle Başarı Arasındaki İlişkiler", AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , pp.625-633, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydoğdu F., Dilekmen M., "Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.51-62, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydoğdu F., Ayanoğlu M., "Suriyeli Çocuklara Eğitim Veren İlkokul Öğretmenlerinin Suriyeli Çocuklarla İlgili Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi", 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, pp.283-291 (Link)
Aydoğdu F., Ayanoğlu M., "Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin ‘’Suriyeli Çocuk‘’ İlişkin Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi", 2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, pp.274-282 (Link)
Gürsoy F. , Aydoğdu F., Aysu B., Aral N., "Göçmen Annelerin, Çocuklarının Sağlıklı Yaşamları Konusunda Yaşadıkları Güçlükler Ve Beklentiler", 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.1560-1571 (Link) (Özet) (Abstract)
Aral N., Gürsoy F., Aydoğdu F., Aysu B., "Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Sanat Ve Sanatsal Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.358-363 (Link)
Yasul A.F., Dilekmen M., Aydoğdu F., "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin İncelenmesi ", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.4122-4124 (Link)
Aydoğdu F., Turan S., "Okulöncesi Eğitime Devam Eden 4-6 Yaş Grubu Çocukların Dijital Oyun Oynama Durumları ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki ilişkinin İncelenmesi ", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi , AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.204-204 (Link)
Aydoğdu F., Dilekmen M., Yasul A.F., "Çocuğu İlkokulda Öğrenim Gören Ebeveynlerin Cinsel İstismar Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi ", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.4119-4121 (Link)
Turan S., Aydoğdu F., "Kodlama ve Robotik Eğitiminin Okulöncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi , AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.203-203 (Link)
Siyrik R.E., Aydoğdu F., Pekşen Akça R., "Ahıska Türkü Göçmen Çocuklar ile Yerli Çocukların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi ", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3707-3709 (Link)
Gürsoy F., Aydoğdu F., "Çocuk Evinde Kalan Çocukların Çocuk Evinde Kalmaya İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi", IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.157-165 (Link)
Aydoğdu F., Gürsoy F., "Ahıskalı Göçmen Aile Çocuklarının Okul Yaşantılarıyla İlgili Beklentilerinin İncelenmesi", IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.166-172 (Link)
Aral N., Gürsoy F. , Aydoğdu F., Aysu B., "Okulöncesi Eğitime Devam Eden Göçmen Aile Çocuklarının Sağlıklı Yaşamlarının Desteklenmesi Konusunda Göçmen Annelerin Görüşlerinin İncelenmesi", 4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.263-263 (Link)
Pekşen Akça R., Akgül H. , Fidan E.K., Aydoğdu F., "Çocuklara Öğrenmeyi Kolaylaştıracak Eğitsel Materyaller Hazırlama", Ulead 2017 - VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.14-14 (Link)
Gürsoy F., Aydoğdu F., Aysu B., Aral N., "Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi", 8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.126-126 (Link) (Özet)
Kağan M., Akpinar E., Yilmaz N., Aydoğdu F., "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.367-380 (Link)
Aydoğdu F., Gürsoy F., "An Analysis of Need Satisfaction Levels of Children Staying in the Children's Home", International Association of Social Science Research, Odessa, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, pp.152-159 (Link)
Bilmez B., Aydoğdu F., Tarkoçin S., "Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2017, pp.16-16 (Link)
Aydoğdu F., Gürsoy F., "An Analysis of Need Satisfaction Levels of Children Staying in the Children's Home", XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, UKRAYNA, 23-26 Ağustos 2017, pp.246-246 (Link)
Aydoğdu F., "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.367-380 (Link)
Aral N., Gürsoy F., Aysu B., Aydoğdu F., "Ahıska Türkleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 13 Kasım 2017, pp.575-584 (Link)
Aral N., Gürsoy F., Aydoğdu F., Özdoğan Özbal E., "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.279-291 (Link)
Aydoğdu F., Akalin A., Polat B., İrice N. , Özker M., "Okulöncesi Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Çocukların Tanılanması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi", 3.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, ss.104-104 (Link) (Özet)
Aydoğdu F., Özker M., İrice N. , Polat B., Akalin A., "Okulöncesi Kurumuna Giden Çocukların Ebeveynlerinin “Okul” ve “Öğretmen” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları", 3.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, ss.102-102 (Link) (Özet)
Aydoğdu F., Ayanoğlu M., "Haber Sitelerinde Yer Alan Cinsel İstismar Haberlerinin İncelenmesi milliyet com tr, hürriyet com tr, mynet news, haberturk com, sabah com tr, haberler com, gazetevatan com, sondakika com, ensonhaber com, haber3 com", 1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.3323-3338
Aydoğdu F., Polat B., Polat A., Polat M., İrice N. , "YGS Sınavına Giren Ergenlerin Sınav Kaygılarının Ergen Görüşlerine Göre İncelenmesi", 3.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, ss.103-103 (Link) (Özet)
Aydoğdu F., İrice N. , Özker M., Akalin A., Polat B., "Çocuğu ilkokula Devam Eden Ebeveynlerin Karne Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 3.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, ss.10-10 (Link) (Özet)
Uzuner Yurt S., Aydoğdu F., "4-7 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Dijital Oyunlar Konusundaki Görüşlerinin ve Çocukların Dijital Oyun Yönelimlerinin Ebeveyn Görüşlerine Göre İncelenmesi", XV.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.353-353 (Link)
Aydoğdu F., Dilekmen M., "İlkokul Öğrencilerinin Ebeveynleriyle Geçirdikleri Boş Zamanların Ebeveyn Görüşlerine Göre İncelenmesi", XV.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, ss.114-114 (Link)
Ayanoğlu M., Aydoğdu F., "Babaların Çocuk Sevme Durumları İle Baba Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", İnes Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.3306-3322
Bilmez B., Aysu B., Gürsoy F., Aydoğdu F., "Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi ", III rd International Eurasian Educational Research Congress (3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.199-200 (Link) (Özet)
Aydoğdu F., Göçer F.G. , Sari D., "Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi", 10.Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.15-15 (Link) (Özet)
Aydoğdu F., Sari D. , Göçer F.G. , "Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin İhmal ve İstismar Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi", 10.Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.16-16 (Link) (Özet)
Aydoğdu F., Dilekmen M., "Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi ", YICER: Eğitim Araştırma ve Sosyal Araştırmalar üzerinde YILDIZ Uluslararası Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.12-12 (Link)
Aydoğdu F., "Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Mesleki Uygulama Dersi İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 9.Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, ss.8-8 (Link) (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydoğdu F., "Kişilik Gelişimi", Çocuk Gelişimi I, Ayşe PARLAK GÜROL, Ed., Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2018
Aydoğdu F., "Psikoseksüel Gelişim", Çocuk Gelişimi I, Ayşe PARLAK GÜROL, Ed., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-29, 2018
Aydoğdu F., "Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi ve Cinsel Eğitim", Çocuk Gelişimi-2, Öztürk Aynal, Ş., Ed., Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.71-91, 2017 (Link)
Gürsoy F., Aydoğdu F., "The Situation of the Children's Home in Turkey", in: Recent Advances in Health Sciences, A.Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Eds., ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofia, pp.427-436, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi