Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tuncer M., Şimşek M., Dikmen M., Akmençe A.E., Bahadir F., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Fen Etkinliklerine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi", Eğitim Yansımaları Dergisi, cilt.3, ss.28-41, 2019 (Link)
Tuncer M., Bahadir F., "Lise öğrencilerinin gelecek beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", Journal of Human Sciences, vol.15, pp.541-553, 2018 (Link)
Tuncer M., Bahadir F., "Relationships between success orientation, self efficacy on scientific research and metacognitive thinkıng skills", European Journal of Educational Research, vol.4, pp.49-64, 2018 (Link)
Tuncer M., Dikmen M., Tanaş R., Bahadir F., Temur M., Uluğ H., "Doçentlik süreci ve bazı akademik kadrolardaki düzenlemelere yönelik öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi", Turkish Studies, vol.13, pp.1311-1335, 2018 (Link)
Dikmen M., Bahadır F., Akmençe A.E., "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Eğitim Yansımaları Dergisi, vol.2, pp.24-37, 2018 (Link)
Bahadir F., Tuncer M., Akmençe A.E., Dikmen M., Şimşek M., "Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.635-643, 2018 (Link)
Tuncer M., Bahadir F., "Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Eğitim Yansımaları Dergisi, cilt.1, ss.29-38, 2017 (Link)
Bahadir F., Tuncer M., "Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi", Turkish Studies, vol.12, pp.55-72, 2017 (Link)
Tuncer M., Bahadir F., "Öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerileri algıları ve başarı yönelimlerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.1326-1343, 2017 (Link)
Tuncer M., Bahadir F., "Ortaokul öğrenci görüşlerine göre başarısızlığın nedenleri", KSÜ Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2017 (Link)
Tuncer M., Bahadır F., "Öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi", Turkish Studies, vol.11, pp.839-858, 2016 (Link)
Tuncer M., Bahadir F., "Effect of screen readıng and readıng from prınted out materıal on student success and permanency ın ıntroductıon to computer lesson", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.13, pp.41-49, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tuncer M., Dikmen M., Şimşek M., Bahadir F., Akmençe A.E., "2017 Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Algıları ve Uygulama Öğretmenlerinin Yeterliklerine İlişkin Algılarının Karşılaştırılması", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.347-347
Tuncer M., Şimşek M., Dikmen M., Akmençe A.E., Bahadir F., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Fen Etkinliklerine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Araştırılması", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongres, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.72-72
Tuncer M., Akmençe A.E., Bahadir F., Şimşek M., Dikmen M., "YDS ve Yökdil Sınavına Hazırlananların Bu Sınavlara Yönelik Görüşleri ve Çalışma Alışkanlıkları", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.71-71
Bahadir F., Tuncer M., Akmençe A.E., Dikmen M., Şimşek M., "Ders Akademik Başarılarının Mesleki Programı Yordama Durumunun Değerlendirilmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.73-74
Bahadir F., Tuncer M., "Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.45-45
Tuncer M., Bahadir F., "Öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerileri algıları ve başarı yönelimlerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi", IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.46-46
Tuncer M., Bahadir F., "İlköğretim II. kademe öğrencilerine göre başarısızlık nedenleri", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.300-302
Tuncer M., Bahadir F., "Uzaktan eğitim programlarının bu programlarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine dayalı olarak tartışılması", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.324-325
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi