Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. FATİH ÇOLDUR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 446 2243032 | Dahili : 40011
Faks : +90 446 2243016
E Posta Adresi : fcoldurerzincan.edu.tr | fatihcoldurhotmail.com
Web Adresi :
Ofis : B1-Z24
Posta Adresi : Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Yalnızbağ Yerleşkesş/ERZİNCAN
Eğitim Bilgileri
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA, 2004-2010
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA, 2002-2004
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Potansiyometrik Çoklu Mikro-Sensör Sisteminin Tasarımı ve Uygulamaları ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, "Bütünüyle Katı-Hal PVC Membran ve Kompozit Li+-Seçici Potansiyometrik Sensörler ve Uygulamaları ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA Eylül, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
DİPLOMA, TÖMER SAMSUN, 2002
Araştırma Alanları
Sensörler
Kemometri
Elektroanalitik Yöntemler
Polimerler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Analytical
Electrochemistry
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, A.Önder, "Neokuproin Temelli Perklorat-Seçici Potansiyometrik PVC Membran Sensör", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, H.Boz, "Potansiyometrik İzoniazid-Seçici Elektrot Geliştirilmesi ve Farmasotik Numunelerinde Uygulamaları", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez Savunması, Erzincan Üniversitesi, Nisan, 2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Topcu C., Laçin G., Yilmaz V., Çoldur F., Çağlar B., Çubuk O., et al.,"Electrochemical Determination of Copper(II) in Water Samples Using a Novel Ion-Selective Electrode Based on a Graphite Oxide – Imprinted Polymer Composite", ANALYTICAL LETTERS, vol.51, no.12, pp.1-21, 2018 (Link)
Çağlar B., Keleş Güner E., Keleş K., Özdokur K.V., Çubuk O., Çoldur F., et al.,"Fe3O4 nanoparticles decorated smectite nanocomposite: Characterization, photocatalytic and electrocatalytic activities", SOLID STATE SCIENCES, vol.83, pp.122-136, 2018 (Link)
Topcu C., Çağlar B., Önder A., Çoldur F., Çağlar S., Keleş Güner E., et al.,"Structural characterization of chitosan-smectite nanocomposite and its application in the development of a novel potentiometric monohydrogen phosphate-selective sensor", MATERİALS RESEARCH BULLETİN, vol.98, pp.288-299, 2018
Onder A., Topcu C., Çoldur F., "Construction of a novel highly selective potentiometric perchlorate sensor based on neocuproine–Cu(II) complex formed in situ during the conditioning period", Chemija, vol.29, pp.57-66, 2018 (Link)
Çağlar B., Çoldur F., Çağlar S., Çubuk O., Tabak A., Topcu C., "Structural, thermal and morphological properties of a novel poly(acrylamide-co-methacrylic acid)/ organoclay nanocomposite", SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL-ORGANIC CHEMISTRY, vol.47, no.3, pp.360-364, 2017
Birinci A., Eren H., Çoldur F., Coskun E., Andaç M., "Rapid determination of trace level copper in tea infusion samples by solid contact ion selective electrode", JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, vol.24, pp.485-492, 2016
Topcu C., Çağlar S., Çağlar B., Çoldur F., Çubuk O., Sarp G., et al., "Characterization of a hybrid-smectite nanomaterial formed by immobilizing of N-pyridin-2-ylmethylsuccinamic acid onto (3-aminopropyl)triethoxysilane modified smectite and its potentiometric sensor application", Advances in Natural Sciences:ADVANCES IN NATURAL SCIENCES-NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, vol.7, pp.1-11, 2016 (Link)
Çağlar B., Topcu C., Çoldur F., Sarp G., Çağlar S., Tabak A., et al., "Structural, thermal, morphological and surface charge properties of dodecyltrimethylammonium-smectite composites", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1105, pp.70-79, 2016
Topcu C., Çoldur F., Andaç M., Çubuk O., Kanberoglu G.S., Çağlar B., et al.,"Flow Injection Potentiometric Determination of Silver(I) in Photographic Film Developing Solution Samples by Polyvinylchloride Membrane Silver(I) Selective Electrode", JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, vol.38, no.05, pp.882-888, 2016 (Link)
Çubuk O., Çağlar B., Topcu C., Çoldur F., Sarp G., Tabak A., et al., "Structural characterization of hexadecyltrimethylammonium-smectite composites and their potentiometric electrode applications", APPLIED SURFACE SCIENCE, vol.338, pp.99-112, 2015
Kanberoglu G.S., Çoldur F., Topcu C., Çubuk O., "PVC-Membrane Potentiometric Sensor for the Determination of Tamoxifen in Pharmaceutical Formulations", IEEE SENSORS JOURNAL, vol.15, pp.6199-6207, 2015
Çağlar B., Çubuk O., Demir E., Çoldur F., Çatir M., Topcu C., et al., "Characterization of AlFe-pillared Unye bentonite: A study of the surface acidity and catalytic property", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1089, pp.59-65, 2015
Andaç M., Çoldur F., Bilir S., Birinci A., Demir S., Uzun H., "Solid-contact polyvinyl chloride membrane electrode based on the bis[(2-(hydroxyethylimino)phenolato]copper(II) complex for trace level determination of copper ions in wastewater", CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE DE CHIMIE, vol.92, pp.324-328, 2014
Çoldur F., Andaç M., "A Flow-Injection Potentiometric System for Selective and Sensitive Determination of Serum Lithium Level", ELECTROANALYSIS, vol.25, pp.732-740, 2013
Çoldur F., Andaç M., "Calibration of a Potentiometric Multi-Sensor Array for the Determination of Na+, K+ and NH4+ Ions by Using Artificial Neural Networks", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.24, pp.3859-3864, 2012
Çoldur F., Andac M., "All-Solid-State Polyvinyl Chloride Membrane Lithium-Selective Electrode with Improved Selectivity and Its Application in Serum Lithium Assay", SENSOR LETTERS, vol.9, pp.1738-1744, 2011
Topcu C., Çoldur F., Andac M., Isildak I., Senyuz N., Bati H., "Ag+-selective poly(vinyl chloride) Membrane Electrode Based on [N,N '-ethylenebis-(3-methoxy salicylaldimine)]", CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.7, pp.136-145, 2011
Andaç M., Eren H., Çoldur F., "Determination of Nitrate in Leafy Vegetables by Flow Injection Analysis with Potentiometric Detection", JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, vol.19, pp.457-462, 2011
Çoldur F., Andaç M., Işıldak İ., "Flow-injection potentiometric applications of solid state Li+ selective electrode in biological and pharmaceutical samples", JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, vol.14, pp.2241-2249, 2010
Çoldur F., Andac M., Isildak I., Saka T., "A micro-sized PVC membrane Li+-selective electrode without internal filling solution and its medical applications", JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol.626, pp.30-35, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çoldur F., Önder A., Andaç M., "Metiltrioktilamonyum Klorür Temelli Potansiyometrik Perklorat-Seçici PVC-Membran Sensör", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergis, cilt.33, ss.1-9, 2017 (Link)
Çoldur F., Boz H., Önder A., "Bütünüyle Katı Hal PVC Membran İzoniazid-Seçici Potansiyometrik Sensör", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.9, ss.29-39, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kanberoglu G.S., Çoldur F., Çubuk O., Topcu C., Çağlar B., "A Novel Flow-Injection Potentiometric Detector for Determination of Tamoxifen in Anticancer Drug Formulations", SENSOR LETTERS, no.1, pp.59-64, 2016 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kanberoglu G.S., Ekin S., Çoldur F., Çubuk O., Topcu C., Isildak I., "PVC-membrane Potentiometric Sensor fort he Determination Isoproterenol", 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, BULGARISTAN, - , pp.120-
Keleş Güner E., Çağlar B., Topcu C., Çoldur F., Çağlar S., "Synthesis of folic acid functionalized carbon nanotube material and its utilization as ionophore in Cu(II)-selective electrode", II. International Conference on Advanced Engineering Tegnologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.0-0
Topcu C., Çubuk O., Çağlar B., Özdokur K.V., Çoldur F., "Investigation of the Quality of Natural Water Resources in the Region of Erzincan", International Erzincan Symposium, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.3, pp.381-388 (Abstract)
Tabak A., Çağlar B., Çoldur F., Sungur O., Çağlar S., "Synthesis and Characterization of Novel Poly(Acrylamide-co-Methyacrylic Acid) Nanocomposite Modified with Organosmectite", 1.st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), Skopje, MAKEDONYA, 15-19 Mayıs 2015, pp.200-200
Kanberoglu G.S., Ağirtaş M.S., Çoldur F., Çubuk O., Isildak I., "Gümüş-Seçici Sensör ve Durgun Ortamdaki Potansiyometrik Performans Özellikleri", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.271-271
Çoldur F., Önder A., Çubuk O., Topcu C., Sarp G., Andaç M., et al., "İyon Baskılanmış Polimer Temelli Kurşun(II)-Secici Potansiyometrik Sensor ve Potansiyometrik Performans Ozellikleri", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1 Eylül 2014 - 5 Eylül 2015, ss.132-132
Çoldur F., Boz H., Çubuk O., Topcu C., Kanberoglu G.S., "İzoniazid-Seçici Potansiyometrik Sensör ve Performans Özellikleri", 2.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2014, ss.P805-P805
Kanberoglu G.S., Çoldur F., Topcu C., Çubuk O., "Bütünüyle-Katı-Hal-Kontakt PVC-Membran Tamoksifen-Seçici Sensör ve Durgun Ortamdaki Potansiyometrik Performans Özellikleri", 2.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2014, ss.P803-P803
Kanberoglu G.S., Çoldur F., Topcu C., Çubuk O., "Potansiyometrik PVC-Membran Tamoksifen-Seçici Elektrodun Akış Enjeksiyon Analizinde Dedektör Olarak Kullanımı", 2.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2014, ss.P804-P804
Cubuk O., Topcu C., Çoldur F., Sarp G., Çağlar B., Tınkılıç N. , et al.,"Organo-Kil Temelli Potansiyometrik PVC-Membran Tiyosiyanat-seçici Sensör Geliştirilmesi", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, ss.95-95
Kanberoglu G.S., Çoldur F., Çubuk O., Topcu C., Isildak I., Tümür M., "Butunuyle-Katı-Hal-Kontakt PVC-Membran Sisteamin-Secici Sensor ve Durgun Ortamdaki Potansiyometrik Performans Ozellikleri", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, ss.153-153
Kanberoglu G.S., Çoldur F., Isildak I., Tümür M., "Maprotilin-Secici Potansiyometrik Sensor ve Performans Ozellikleri", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, ss.204-204
Çubuk O., Topcu C., Çoldur F., Sarp G., Acar T., Özkinali S., "Kaliksaren Temelli Ag+ Secici Elektrot Geliştirilmesi ve Uygulamaları", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, ss.94-94
Önder A., Çoldur F., Andaç M., Çubuk O., Topcu C., "Bakır(II) Baskılanmış Polimer Sentezi ve Potansiyometrik İyon Secici Elektrot Uretiminde Kullanımı", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2014, ss.62-62
Karakaş K., Kanberoglu G.S., Karakurt T., Çoldur F., "Kimyasal Sensör Yapımında Kullanılan Tamoksifen Bileşiğinin Elektronik Yapısının İncelenmesi", I. Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, VAN, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2014, ss.37-37
Uzun H., Eren H., Çoldur F., Andaç M., "Sensör Dizisi İle Su Örneklerinde Sodyum ve Potasyum İyonlarının Tayini Ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları", Es-An 2012 II. Eser Analiz Çalıştayı, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.83-83
Çelik S., Çoldur F., Birinci A., Demir S., Andaç M., "Cu(II)-Selective Electrode Based on Bis-[(2-(Hydroxyethylimino) Phenolato]Copper(II) Complex", 9th International Electrochemistry Meeting, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2011, pp.135-135
Andaç M., Çoldur F., "Flow-Injection Analysis of Na+, K+ and NH4+ Ions Simultaneously in Water Samples By Multivariate Linear Calibration Models of a Potentiometric Sensor Array", 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, SAMSUN, TÜRKIYE, 14-18 Haziran 2010, pp.284-288
Çoldur F., Andaç M., Isildak I., "Yüksek Seçiciliğe Sahip Bütünüyle-Katı-Hal-Kontakt PVC-Membran Li+-Seçici Sensör ve Potansiyometrik Performans Özellikleri", XXIII Ulusal Kimya Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 2009, ss.AP-034-AP-034
Topcu C., Çoldur F., Andaç M., Isildak I., "Ag+ Seçici PVC Membran Elektrotların Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi Uygulamaları", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Haziran 2009, ss.170-170
Andaç M., Çoldur F., Topcu C., Yolcu M., Isildak I., "PVC membran Bileşimlerinin Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi ile Optimizasyonu", XXIII Ulusal Kimya Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 2009, ss.AP-036-AP-036
Çoldur F., Andaç M., Isildak I., "Simultaneous Determination of Lithium, Sodium and Potassium Ions in Human Serum Samples Using a Potentiometric Sensor Array and Multivariate Calibration Methods", 8th International Electrochemistry Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2009, pp.118-118
Eren H., Sariboğa N., Çoldur F., Çepniler F., Andaç M., Asan A., "Kompozit Membran NO3- Seçici Potansiyometrik Sensör ve Uygulamaları", IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.71-71
Çoldur F., Eren H., Türkmen F., Andaç M., Isildak I., "Potansiyometrik Sensör Dizilerinin Çoklu Doğrusal Regresyon Metodu Kullanılarak Kalibrasyonu", IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.14-14
Sariboğa N., Çoldur F., Bal D., Saka T., Asan A., Andaç M., "İyon Seçici Elektrotlarla Su Sertliğinin Belirlenmesi", IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.70-70
Çoldur F., Isildak I., Andaç M., Yolcu M., "Determination of Na+, K+, Cl- and NO3- Ions in Environmental Samples Using Potentiometric Ion-Selective-Electrode Array", 6th Aegean Analytical Chemistry Days, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, pp.270-270
Saka T., Yolcu M., Çoldur F., Andaç M., Isildak I., "Mikro Büyüklükte Potansiyometrik Kompozit Tiaprid-Seçici Elektrot", IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.65-65
Çoldur F., Andaç M., Isildak I., Andaç Ö., "Mikro Multi-Sensör Dizileri", VI. Elektrokimya Günleri, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2005, ss.23-23
Çoldur F., Andaç M., Isildak I., "Bütünüyle Katı-Hal PVC Membran ve Kompozit Li+-Seçici Potansiyometrik Sensörler ve Uygulamaları", V. Ulusal Elektrokimya Günleri, SAMSUN, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2004, ss.233-236
Andaç M., Çoldur F., Isildak I., "Potentiometric Monovalent Cation-Sensitive Electrodes and Their Comparative Potentiometric Characteristics", 8th International Electrochemistry Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 209, pp.117-117
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Kimyagerler Derneği, , Üye, 04.02.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Scientific Reports, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2016
IEEE Sensors Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
IEEE Sensors Journal, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Analytica Chimica Acta, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
IEEE Sensors Journal, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Electroanalysis, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Sensor Letters, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Sensor Letters, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi