Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pichia pastoris Mayasında Rekombinant Pektinaz Üretimi ve Enzimin Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-455, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Laboratuvarı Altyapı Projesi", BAP Diğer, FAP-2017-435, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Rhizomucor miehei L-Asparaginaz Enziminin P pastoris'te Rekombinant Üretimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-509, Yönetici, Devam Ediyor
"Heterolog Maya Promotorlarının Pichia pastoris ile Rekombinant Protein Üretiminde Değerlendirilmesi ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 117Z580, Yönetici, Devam Ediyor
"Pichia pastoris Alkol Dehidrogenaz (ADH3) promotoru üzerine çalışmalar", BAP Doktora, FDK-2015-691, Araştırmacı, 2016
"Pichia Pastoris Alkol Dehidrogenaz Genlerinin Karakterizasyonu ve Rekombinant Protein Üretiminde Kullanılması ", TÜBITAK Projesi, 111T905, , 2015
"Bacillus sp.’den Pullulanaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu, Metanol İndüksiyonlu Hücre Dışı Üretim için Pichia pastoris’te Klonlanması ve Rekombinant Enzimin Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 111T559, , 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi