Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pinar S., Kaya F., Biçer B., Erzeybek M.S., Çotuk H.B., "Different recovery methods and muscle performance after exhausting exercise: comparison of the effects of electrical muscle stimulation and massage", BIOLOGY OF SPORT, vol.29, pp.23-29, 2012 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya F., Nar D., Erzeybek M.S., "Effect of spinning cycling training on body composition in women", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.154-160, 2018 (Link) (Abstract)
Demirel N., Özbay S., Kaya F., "The effects of aerobic and anaerobic training programs applied to elite wrestlers on BMI and blood lipids", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.58-62, 2018 (Link) (Abstract)
Tüfekçioğlu E., Erzeybek M.S., Kaya F., Göksel O., "Effect of 12-week passive aquatic bodywork on sympathovagal balance of obese youth", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.166-176, 2018 (Link) (Abstract)
Kaya F., Şimşek B., Erzeybek M.S., "Güneydoğu Anadoluda genç nüfusun spor yapma ve fiziksel aktiviteye katılma eğilimleri: Batman il örneği, Türkiye", Spor Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.21-28, 2018 (Link) (Özet)
Demirel N., Kaya F., Pinar S., "The effects of whole body vibration training on some biochemical values in terms of osteoporosis risk in premenopausal women", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.9-12, 2018 (Link) (Abstract)
Kaya F., "Positive effects of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on sports performance: A review", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.1-12, 2018 (Link) (Abstract)
Kaya F., Biçer B., Yüktaşir B., Willems M., Yildiz N., "The effects of two different stretching programs on balance control and motor neuron excitability", Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.85-91, 2018 (Link) (Abstract)
Demirel N., Özbay S., Kaya F., Bayram M., "Elit güreşçilerde uygulanan aerobik ve anaerobik antrenman programının vücut kompozisyonu üzerine etkileri", International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.675-682, 2017 (Link) (Özet)
Kaya F., Karakaş L., Paçaci S., Erzeybek M.S., "Devlet ve özel okullarda öğrenim gören çocukların çocuk oyunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.19-29, 2017 (Link) (Özet)
Yüksel O., Erzeybek M.S., Kaya F., Gülaç M., "The effect of the different strength trainings on the body composition of the female athletes", Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, vol.9, pp.101-107, 2017 (Link) (Özet)
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., Karavelioğlu M.B., Harmanci H., Ersoy A., "Studying hand grip strength development among students who have taken tennis and massage courses", SHS Web of Conferences, vol.37, no.1029, pp.1-6, 2017 (Link) (Abstract)
Kaya F., Erzeybek M.S., Biçer B., Meral T., "Effects of in-water and dryland warm-ups on 50-meter freestyle performance in child swimmer", SHS Web of Conferences, vol.37, no.1047, pp.1-7, 2017 (Link) (Abstract)
Kaya F., Nar D., Erzeybek M.S., Bozdoğan Z., "Among the physical fitness workouts, the efficiency of the weight training and zumba exercises on the body composition in men and women", SHS Web of Conferences, vol.31, no.1018, pp.1-5, 2016 (Link) (Abstract)
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., "Study of the effects of the hand grip and finger strengths on the friction and petrissage - the massage manipulations - of the students who take massage courses: Kütahya City example", SHS Web of Conferences, vol.31, no.1015, pp.1-6, 2016 (Link) (Abstract)
Tüfekçioğlu E., Kanniyan A., Erzeybek M.S., Kaya F., "Impact of psychological variables on playing ability of university level soccer players", Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.30-35, 2014 (Link) (Abstract)
Pinar S., Küçük Yetgin M., Biçer B., Özbar N., Tiryaki Ç., Agopyan A., et al., "The effect of family attitudes and preparation of high school entrance exam on habitual physical activity in children", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.2852-2856, 2014 (Link) (Abstract)
Nar D., Dağlioğlu Ö., Kaya F., "The investigation of the effects of 3 month fitness applications on body compositions in sedentaries", International Journal of Sport Studies, vol.3, pp.836-846, 2013 (Link) (Abstract)
Nar D., Erzeybek M.S., Kaya F., "Members of sporting life center to investigate eating habits according to income level", The Online Journal of Recreation and Sport- TOJRAS, vol.2, pp.31-38, 2013 (Link)
Erdil N.G., Ölçücü B., Kaya F., Sabrioğlu S., Kaya Y., "The effect of the training with recessive hand on the hitting percentage of shots performed with the dominant hand for table tennis players", e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik), cilt.7, ss.68-73, 2013 (Link)
Topal V., Ramazanoğlu N., Yilmaz S., Çamligüney A.F., Kaya F., "The effect of resistance training with elastic bands on strike force at taekwondo", American International Journal of Contemporary Research, vol.1, pp.140-144, 2011 (Link) (Abstract)
Aldemir G.Y., Ramazanoğlu N., Kaya F., Biçer B., Yilmaz S., "Drama and dance education for development of motor skills (peer-reviewed abstracts)", Research Quarterly for Exercise and Sport, vol.82, pp.10-85, 2011 (Link)
Pinar S., Küçük Yetgin M., Kaya F., Pinar Y., Biçer B., "Socio-economic statues and physical activity levels of 3th grade students: A case study in Istanbul Beykoz province", Journal of Social Sciences, vol.7, pp.331-337, 2011 (Link)
Aldemir G.Y., Ramazanoğlu N., Çamligüney A.F., Kaya F., "The effects of dance education on motor performance of children", Educational Research and Reviews, vol.6, pp.979-982, 2011 (Link) (Abstract)
Biçer B., Yüktaşir B., Yalçin H.B., Kaya F., "Yetişkin bayanlarda 8 haftalık aerobik dans egzersizlerinin bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisi", Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.1-14, 2009 (Link)
Yüktaşir B., Kaya F., "Investigation into the long term effects of static and PNF stretching exercises on range of motion and jump performance", Journal of Bodywork and Movement Therapies, vol.13, pp.11-21, 2009 (Link) (Abstract)
Yüktaşir B., Kaya F., Yalçin H.B., Biçer B., Çoknaz H., Ün N., "Modifiye edilmiş iki farklı esneklik antrenmanının gövde esnekliği üzerine akut etkileri", Spor ve Tıp Dergisi, cilt.13, ss.10-20, 2005
Biçer B., Çoknaz H., Yüktaşir B., Yalçin H.B., İlhan A., Kaya F., "Bayan voleybolcularda iki farklı kombine germe egzersizlerinin dikey sıçrama performansı ve hareket genişliği üzerine etkisi", Spor ve Tıp Dergisi, cilt.13, ss.7-13, 2005
Yüktaşir B., Yalçin H.B., Kaya F., "Teaching flexibility for children", Coaching Sports, vol.6, 2004 (Link)
Kaya F., Yüktaşir B., Biçer B., "Esneklik, sürat ve çabukluk ilişkisi", Spor ve Tıp Dergisi, cilt.12, ss.17-24, 2004
Kaya F., Yüktaşir B., Yalçin H.B., Biçer B., Çoknaz H., "Görsel ve zihinsel uyaranın dikey sıçrama test ölçümlerine etkisi", Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.87-101, 2003
Biçer B., Yüktaşir B., Kaya F., Yalçin H.B., "Test araçlarına uyum sürecinin kuvvet ölçüm değerlerine etkisi", Atabesbd, cilt.5, ss.16-21, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., Şentürk A., Yilmaz C., "Yaşlılarda cinsiyete göre fiziksel aktiviteye katılım ve kaygı düzeylerinin incelenmesi", 11. Akademik Geriatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2018, ss.80-80
Şimşek B., Kaya F., Erzeybek M.S., "Güneydoğu Anadoluda genç nüfusun spor yapma ve fiziksel aktiviteye katılma eğilimleri: Batman il örneği, Türkiye", 9. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.171-171
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., Karavelioğlu M.B., Harmanci H., Ersoy A., "Studying hand grip strength development among students who have taken tennis and massage courses", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.52-52
Kaya F., Erzeybek M.S., Biçer B., Meral T., "Effects of in-water and dryland warm-ups on 50-meter freestyle performance in child swimmer", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.55-55
Yüksel O., Erzeybek M.S., Kaya F., Akin S., Kirazci S., "Eksantrik kuvvet antrenmanlarının erkek basketbolcularda dinamik denge üzerine etkisi", 9. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.114-114
Yüksel O., Erzeybek M.S., Kaya F., Kirazci S., "Basketbolcularda vertimax V8 elastiki direnç platformu ve klasik kuvvet antrenmanlarının dinamik dengeye etkisinin incelenmesi", 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.1276-1277
Erzeybek M.S., Kaya F., Demirel N., Bozdoğan Z., Nar D., "Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılım ve yaşam stilinin vücut kompozisyon değerleri açısından incelenmesi", 9. Akademik Geriatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2016, ss.96-96
Nar D., Kaya F., Erzeybek M.S., Şimşek B., "Günümüz fiziksel uygunluk çalışmalarının farklı yaş gruplarında erkeklerin ve kadınların beden kompozisyonları üzerindeki etkinliği", 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.676-676
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., "Uzun dönemli masaj uygulamasının alt ve üst ekstremite kuvvet gelişimine etkisi", 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.262-262
Kaya F., Nar D., Erzeybek M.S., Bozdoğan Z., "Among the physical fitness workouts, the efficiency of the weight training and zumba exercises on the body composition in men and women", ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, pp.89-89
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., "Study of the effects of the hand grip and finger strengths on the friction and petrissage-the massage manipulations-of the students who take massage courses: Kütahya City example", ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, pp.81-81
Candan Yavuz N., Kaya F., Malkoç N., "Beden eğitimi ve spor ders müfredatının çocukların bazı motor beceri gelişimleri üzerindeki etkinliğinin incelenmesi", 1st International Congress on Woman and Child Health and Training, Kocaeli, TÜRKIYE, , pp.63-63
Yüksel O., Kaya F., Erzeybek M.S., Gülaç M., "Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Elit Altı Bayan Sporcularda Beden Kompozisyonuna Etkileri", 7. Ulusal Obezite Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Aralık 2016, ss.133-133
Karakaş L., Paçaci S., Kaya F., "The analysis of opinions of children in private and state schools on children’xxs games a case study in Erzurum province", 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi UBSFTK, Elazığ, TÜRKIYE, , pp.269-269
Demirel N., Özbay S., Kaya F., Şirinkan A., "Güreşçilerde aerobik ve anerobik antrenmanın bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri", International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, CEK CUM., , pp.234-241
Erzeybek M.S., Kaya F., Yüksel O., "Seçmeli yüzme dersi alan öğrencilerde parmak kuvvetindeki gelişimin incelenmesi", 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi UBSFTK, Antalya, TÜRKIYE, , pp.156-156
Demirel N., Tiryaki Sönmez G., Vatansever Ş., Kaya F., Erzeybek M.S., Ölçücü B., "The effects of gymnastics and whole body vibration exercises on some physical fitness parameters", Sixth International Conference on Sports and Society, Toronto, KANADA,
Erzeybek M.S., Kaya F., Kiratli A., Demirel N., "An investigation of the impact of hand prefence distribution and functional lateralization upon grip strength", Sixth International Conference on Sports and Society, Toronto, KANADA,
Erzeybek M.S., Vatansever Ş., Kaya F., Demirel N., Özen G., Tüfekçioğlu E., "The assessment of body compositions and physiological values of female individuals participating in high altitude climbing", Fifth International Conference on Sport and Society, Rio De Janerio, BREZILYA,
Candan N., Kaya F., "Normal ve üstün zekalı çocukların bazı antropometrik ve motor beceri değerlerinin incelenmesi", 3rd Internatonal Counseling and Education Conference, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.11-11
Candan N., Kaya F., Erzeybek M.S., "The analysis of opinions of students from different school types on children’xxs games", 55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.624-624
Kaya F., Nar D., Erzeybek M.S., "The evaluation of the impact of spinning exercises on the body composition of women", 55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.656-656
Nar D., Dağlioğlu Ö., Kaya F., "An investigation on the effects of 3 months fitness exercise on the body compositions of sedentary people", 55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.654-654
Erzeybek M.S., Kaya F., İnal H.S., "The evaluation of motor features with balance and balancing skills of 14-16 year olds attending summer and winter football school camp - Istanbul Sarıyer district sample", 55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.668-668
Erzeybek M.S., Kaya F., Bozdoğan Z., Özdöl Y., Pinar S., Nar D., "Yaşlılarda fiziksel uygunluk düzeyi ve yaşam stili arasındaki ilişki", 5. Akademik Geriatri 2012 Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.197-197
Karadenizli Z.İ., Kaya F., Bakir Z., "Comparision of gender and sport branches between anaerobic power, strength, some anthropometric characteristics, speed and reaction time", 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, INGILTERE, , pp.596-597
Demirel N., Kaya F., Pinar S., "Menopoz öncesi bayanlarda titreşim antrenmanlarının osteoporoz riski açısından bazı biyokimyasal değerler üzerine etkisi", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.960-962
Kaya F., Biçer B., Erzeybek M.S., Erkut A.O., Demirel N., Pinar S., "Kassal dayanıklılık antrenmanında yeni bir yaklaşım: yorgunlukta kuvvet üretme modeli", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.559-561
Demirel N., Kaya F., Pinar S., "Menopoz öncesi bayanlarda titreşim antrenmanlarının fiziksel uygunluk parametrelerinden denge üzerine etkisi", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.97-99
Tüfekçioğlu E., Erzeybek M.S., Çotuk H.B., Kaya F., Pinar S., "Watsu su içi terapi yönteminin psikolojik durum üzerine etkisi", VIII. Ulusal Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 9-10 Nisan 2010, ss.32-32
Demirel N., Kaya F., Pinar S., "Menopoz öncesi bayanlarda titreşim antrenmanlarının kuvvet ve esneklik üzerine etkisi", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.553-555
Pinar S., Kaya F., Küçük Yetgin M., Özdöl Y., Biçer B., Aldemir G.Y., "İlköğretim öğrencilerinin (9-10 yaş) sosyo ekonomik statüleri ile fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılması: İstanbul Beykoz ilçesi örneği", 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , pp.543-550
Keleş A., Kaya F., Erzeybek M.S., Biçer B., Pinar S., "Investigation of the effects of the priority in aerobic and strength training combination on body composition for single work out", 10th International Sport Sciences Congress, Bolu, TÜRKIYE, , pp.826-827
Erzeybek M.S., Kaya F., Biçer B., Demirel N., Çalişkan E., Pinar S., "The investigation of the effects of different intensity level of aerobic training on anaerobic capacity in soccer", 10th International Sport Sciences Congress, Bolu, TÜRKIYE, , pp.834-835
Yüktaşir B., Yalçin H.B., Kaya F., Biçer B., "The effects of hold relax PNF stretching durations on range of motion at knee joint", 9. Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, TÜRKIYE, , pp.523-526
Mert İ., Yüktaşir B., Yalçin H.B., Kaya F., "The effects of creatine loading on the performance of amateur soccer players", 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1002-1013
Biçer B., Sönmez G.T., Yüktaşir B., Yalçin H.B., Kaya F., "The effect of different overloads with thera bands on leg strength", 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.485-494
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karakaş L., Kaya F., "An Investigation of the Relationship among Motor Skill Levels and Course Passing Rate for 12-14 Years of Children According to Their Multiple Intelligence", in: Current Trends in Educational Sciences, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Kotseva Violeta, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.207-237, 2017
Kaya F., Erzeybek M.S., "Electrical Muscle Stimulation and Its Use for Sports Training Programs: A review", in: Recent Advances in Health Sciences, Çamlı A. Adil, Ak Bilal, Arabacı Ramiz, Efe Recep, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.711-733, 2016
Kaya F., Pinar S., Atiş E.S., Lavender A.P., Erzeybek M.S., "Muscular Endurance Training with Electromyostimulation: Is It Possible Torque Production in Fatigue?", in: Recent Advances in Health Sciences, Çamlı A. Adil, Ak Bilal, Arabacı Ramiz, Efe Recep, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.759-770, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi