Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kemahli F., Karci Ş.M., "SİYASAL YA DA BÜROKRATİK BİR POZİSYON OLARAK TÜRKİYE’DE BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜ", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.618-635, 2017 (Link)
Efe H., Kemahli F., Kotan M.L., "TÜRKİYE’NİN PARLAMENTER SİSTEM DENEYİMİNİN ÖNEMİ ", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.6, ss.149-176, 2015
Akilli H., Kemahli F., Okudan Dernek K., Polat F., "Ekolojik Ayak İzinin Kavramsal İçeriği ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bireysel Ekolojik Ayak İzi Hesaplaması", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-25, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kemahli F., "”Siyasal ya da Bürokratik Bir Pozisyon Olarak Türkiye’de Bakan Yardımcılığı Statüsü”", Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’nun (KAYFOR-14), VAN, TÜRKIYE, , vol.1, pp.618-635
Aydin A., Kemahli F., "”AHISKA TÜRKLERİNDE GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ ÖRNEĞİ”", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.285-298
Kemahli F., "KÜLTÜREL KİMLİK VE KADIN KİMLİĞİ İLİŞKİSİ ERZİNCAN’DA POŞAKADINLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE SİYASAL EĞİLİMLERİ", EUREFE’17 Uluslararası Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.364-365
Kemahli F., "”ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN KADIN SORUNLARINA YAKLAŞIMLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ”", EUREFE’17 Uluslararası Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.362-363
Kemahli F., Efe H., "Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Örneği", 4. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI (4TH INTERNATIONAL REGIONALDEVELOPMENT CONFERENCE), TUNCELİ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1190-1190
Efe H., Kemahli F., Demirci E., "Türkiye’nin Avrupa Birliği Bölgesel Politikası’na Uyum Çabaları", 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, TUNCELİ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.810-828
Kemahli F., Efe H., "ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, TÜRKIYE, , vol.2, pp.839-855
Efe H., Kemahli F., "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VETÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ALGISI", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.811-823
Aysan A., Kemahli F., "Orta Asya’da Demokrasi Sorunu; Kırgızistan Örneği ", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi- II, MALATYA, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2012, pp.---
Aysan A., Kemahli F., "Doğu Türkistan’da Kadın Olmak: Rabiye Kadir ", Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAUM) Uluslararası Kadın Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2012, pp.---
Kemahli F., Okudan K., "Kentsel Dönüşüm: Antalya Örneği ", KAMU YÖNETİMİ FORUMU (V. KAYFOR) Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, KOCAELİ, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2007, ss.58-59
Akilli H., Kemahli F., Okudan K., "Kamu Yönetimi Reform Dinamiklerinin Kavramsal Analizi", III.KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR 3), ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Kasım 2005, ss.153-162
Kemahli F., "Avrupa’da Türkiye - Türkiye’de Avrupa: Bir İmaj Değerlendirmesi ", Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, II. Uluslar arası Avrupa Gençlik Haftası, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-12 Ekim 2003, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Efe H., Kemahli F., "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI", Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016
Kemahli F., "Grup Dinamiği", Yönetim Bilimi , Yücetürk E., Öge S., Ed., LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, ss.133-143, 2013 (Link)
Öztoprak Sağir M., Polat F., Kemahli F., "Seçmenin Din, Toplum ve Siyasete Bakışı; Antalya Örneği", Boyut Yayın Grubu, İSTANBUL, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi