Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeter G.B., "SABAHATTİN ALİ’NİN “SES” ADLI HİKÂYESİNDE ESTETİK BİR UNSUR OLARAK RİTİM ", TURKISH STUDIES, vol.30, pp.1308-2140, 2017 (Link)
Yeter G.B., "HASAN ALİ TOPTAŞ’IN “GÖLGESİZLER” ADLI ANLATISINDA POSTMODERN ÖGELER ", TURKISH STUDIES, vol.3, pp.1869-1892, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeter G.B., Altunsoy A., "RECAİZADE MEHMET CELÂL’İN HAYAL-İ CELÂL ADLI ESERİNİN SADELEŞTİRİLMİŞ METNİNİN DİLİÇİ ÇEVİRİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.251-264, 2018
Yeter G.B., "Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol Dilinin Kullanımı ", Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.21-32, 2018
Yeter G.B., "Edebiyat ve Hastalık İlişkisi Üzerine Yeni Bir Kaynak Kitap: Edebiyat ve Hastalık", YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI/Modern Turkısh Lıterature Researches, ss.166-168, 2016
Yeter G.B., ""Elif Şafak’ın ‘Aşk’ının Arketipsel Sembolizm Açısından İncelenmesi"", YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI/Modern Turkısh Literature Researches, ss.139-162, 2013
Yeter G.B., " “Bir Poetika Metni Olarak Ziya’ya Mektuplar”", YENİ TÜRK EDEBİYATI, ss.173-192, 2012
Yeter G.B., "Erdal Öz’ün ‘Güvercin’ Adlı Öyküsünde Labirent Bir Mekân Olarak Hapishane", HECE / ÖYKÜ, ss.101-109, 2012
Yeter G.B., "“Modern Türk Şiiri İçin Yeni Bir Kaynak Kitap: Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960)”", YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI /Modern Turkısh Literature Researches, ss.231-233, 2010
Yeter G.B., "“Ontolojik Analiz Metoduyla Yunus Emre’nin Bir Şiirinin İncelenmesi”", MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.141-154, 2010
Yeter G.B., "“Sinekli Bakkal Romanında Sosyal Meseleler”", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.223-252, 2009
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yeter G.B., "Türk Postmodern Anlatılarında Modernizm Eleştirisi", Bilge Kültür Sanat, İSTANBUL, 2019
Yeter G.B., "Hasan Ali Toptaş'ın 'Yatak' Adlı Hikâyesinde Arayış Motifinin Psikanalitik Çözümlemesi", SESSİZLİĞİN GÖLGESİNDE/HASAN ALİ TOPTAŞ KİTABI, HÜLYA ARGUNŞAH, Ed., KESİT, İSTANBUL, ss.219-238, 2018
Yeter G.B., "YENİ TÜRK ŞİİRİNDE TASFİYE HAREKETLERİ", KURGAN, ANKARA, 2014
Yeter G.B., "1839-1928 YILLARI ARASINDA BASILMIŞ TÜRKÇE ŞİİR KİTAPLARI BİBLİYOGRAFYASI", KURGAN, ANKARA, 2013
DİĞER YAYINLAR
Yeter G.B., "", , pp.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi