Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dilmaç O., Demir G., "Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.383-403, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demir G., Kiratli A.D., "ÇAĞDAŞ SANAT DERSİNİN ATÖLYE DERSLERİNE YANSIMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ", EJER 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, vol.0, no.0, pp.520-531 (Link)
Demir G., Öznülüer H., "Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Meslek Kaygılarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma", 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.1111-1112
Demir G., "Görsel Sanatlar Eğitimi Derslerinde Uygulamaya Konulabilecek Alternatif Yöntemler", Erpa International Congresses On Education, ATİNA, YUNANISTAN, 4-7 Haziran 2015, ss.213-213
Demir G., "Anadolu Kadınının İç Dünyasının Bir İfadesi Olarak Oya Motiflerinin Kullanımı ve Anlamları", Atatürk Üniversitesi 6. Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2015, pp.40-40
Demir G., Dilmaç O., "Sanat ve Kültür Eğitimi Bağlamında Ortaokullarda Verilen Halk Kültürü Dersinin İncelenmesi ve Derse İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri", Hacettepe Üniversitesi 11. Ulusal Sanat Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2015, no.47, ss.201-212
Dikkaya A., Demir G., "Müzik ve Resim Sanatında Dışavurumculuk Akımının Psikolojik Temelleri", 'Atatürk Üniversitesi 6. Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 5-6 Haziran 2015, pp.8-8
SANATSAL ETKİNLİKLER
Demir G, "The post mail art", Karma Sergi, İştirakçi, Temmuz-2018.
Demir G, "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KADIN AKADEMİSYENLER SERGİSİ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2018.
Demir G, "EAST YORUM KARMA SERGİSİ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Demir G, "UGES 'KESİŞEN İMGELER' KARMA SERGİ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2018.
Demir G, "Barış Aydın Anısına 2. Uluslararası Plastik sanatlar sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2018.
Demir G, "I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat Turizminde Adım Adım Sanat Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2017.
Demir G, "International Mail Art Festival", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2017.
Demir G, "Barış Aydın Anısına Plastik Sanatlar Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2017.
Demir G, "Barış Aydın Anısına Ankara Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2017.
Demir G, "''Dünya Sanat Günü Karma Resim Sergisi'' ", Karma Sergi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Nisan-2017.
Demir G, "''Uluslararası 1. Posta Sanatı Bienali'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2016.
Demir G, "'' 15x15 Penceresinden Anadolu Karma Sergisi'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Demir G, "'Ünidap Uluslararası Karma Resim ve Heykel Sergisi'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2016.
Demir G, "''Dünya Sanat Günü Karma Resim Sergisi'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Demir G, "'' 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi'' ", Karma Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Kasım-2015.
Demir G, "'' Niğde Üniversitesi 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi''", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2015.
Demir G, "'' Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrenciler Karma Resim Sergisi'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2015.
Demir G, "'' Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması 2''", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2015.
Demir G, "''Birlikte III'' Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2015.
Demir G, "'' Bakmalar Denizi'' ", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2014.
Demir G, "'' Prints for Peace Grabados por la Mexico'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2012.
Demir G, "''Karma Resim Sergisi'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2012.
Demir G, "''Tıp ve Sanat Karma Sergisi'' ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2012.
Demir G, "''San Min Cup'' Uluslar Arası Exlibris Yarışması", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi