Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fen Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan ‘’Canlılar ve Hayat ‘’ Ünitesine Yönelik İnformal Öğrenme Ortamı Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkililiklerinin Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, EGT-C-YLP-120515-0135, Yönetici, 2016
"Türkiye ve Almanya’daki Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EGT-A-090614-0084, Yönetici, 2015
"Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özel Alan Öğretmenlik Yeterliklerine Yönelik Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, EGT-A-140613-0023, Yönetici, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi