Erzincan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taşçi G., "Criteria for High Quality Biology Teaching: An Analysis", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.1069-1085, 2015
Taşçi G., "DEVELOPING A SCALE FOR PERCEPTIONS OF COMPETENCY IN BIOLOGY TEACHING", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.14, pp.764-778, 2015
Taşçi G., Soran H., "INVESTIGATION OF LEARNING STRATEGIES AND COGNITIVE STRUCTURE OF UNDERGRADUATE BIOLOGY STUDENTS", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.394-405, 2012
Taşçi G., Yaman M., Soran H., "REVIEW OF STATUS REGARDING BIOLOGY TEACHERS' USING NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.267-278, 2010
Taşçi G., Altun A., Soran H., "A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING BIOLOGY TEACHER TRAINEES' LEARNING STRATEGIES", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.284-296, 2008
Taşçi G., Soran H., "The effects of multimedia applications in cell division subject on the comprehension and application levels of learning achievement", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.233-243, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Taşçi G., Atar B., "Developing a Scale for Perception of Competency in Teaching Quality", Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.878-885, 2016
Erten Z. , Taşçi G., " Fen Bilgisi Dersine Yönelik Okul Dışı Öğrenme Ortamları Etkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.638-657, 2016 (Link)
Taşçi G., Looss M., Yurdugül H., Hilfert-Rüppell D. , Sülün A., Hinrichs D. , et al., "Adaptation of scale “Working Like Scientists” (WLS) A Turkish-language version: validation and reliability ", Participatory Educational Research, vol.3, pp.54-65, 2016 (Link)
Taşçi G., Yurdugül H., "Developing a Scale for Quality of Using Learning Strategies", Universal Journal Of Educational Research, vol.4, pp.849-855, 2016
Taşçi G., Yılmaz Soylu M., "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Biyoloji Konuları Bakımından Değerlendirilmesi: Erzincan Örneği. ", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.55-72, 2015 (Link)
Taşçi G., Çepni Z., "Development of Competency of Instruction Quality Scale and Evaluation of Practicum Scale", US China Education Review, vol.5, pp.432-438, 2015 (Link)
Taşçi G., "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Özdüzenleyici Öğrenme Sürecinde Bilişsel Yapılarının İncelenmesi", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.941-956, 2015 (Link)
Yilmaz N., Taşçi G., Fidan M., Nurlu Ö., "4 + 4 + 4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci Sınıflardaki Durum?: Sorunlar ve İhtiyaçlar", Journal of Educational Sciences Research, cilt.4, ss.133-148, 2014 (Link)
Sülün A., Aydoğdu S. , Taşçi G., Yigit D., "Nörofizyolojik Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması: Öğretmen Adaylarının Algılarını Ölçmeye Yönelik", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Detgisi, cilt.16, ss.141-156, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taşçi G., Yaman M., Soran H., "Biyoloji, Fizik, Kimya Öğretmenlerinin Öğretimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Görüşleri", Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu I, AZERBAYCAN, - , pp.101-
Taşçi G., Looss M., Yurdugül H., "“Bilim İnsanları Gibi Çalışmak” Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.101-101
Taşçi G., Çepni Z., "Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri ile Öğretim Kalitesi Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2014, pp.101-101
Taşçi G., Çepni Z., "Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öğretim Yeterliklerine İlişkin Görüşleri.", International Conference on Education in Matematics Science & Technology, KONYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2014, pp.101-101
Yilmaz N., Taşçi G., Fidan M., "İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık öğrencilerine ilişkin Görüşleri", IV. Eğitim Yönetimi Forumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2013, ss.101-105
Yilmaz N., Taşçi G., Fidan M., "İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık öğrencilerine ilişkin Görüşleri", XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.101-101
Taşçi G., Yaman M., Soran H., "Biyoloji Öğretmenlerinin Farklı Bilgisayar Uygulamalarını Öğretimde Kullanma Sıklıkları ", Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2009, pp.438-443
Taşçi G., Yaman M., Soran H., "Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Yeni Teknolojileri Kullanma Durumları ve Şartlarının incelenmesi. ", Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2008, pp.438-443