Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hitit M., Çorum O. , Durna Çorum D., Dönmez H. , Çetin G., Dik B., et al., "A Cardioprotective Role of Nerium oleander with the Expression of Hypoxia Inducible Factor 2A mRNA by Increasing Antioxidant Enzymes in Rat Heart Tissue", ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, vol.46, pp.1-8, 2018
Uney K., Altan F., Çetin G., Aboubakr M., Dik B., Sayın Z., et al., "Pharmacokinetics of cefquinome in red-eared slider turtles (Trachemys scripta elegans) after single intravenous and intramuscular injections", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.41, pp.e40-e44, 2018
Altan F., Uney K., Er A., Çetin G., Dik B., Yazar E., et al.,"Pharmacokinetics of ceftiofur in healthy and lipopolysaccharide-induced endotoxemic newborn calves treated with single and combined therapy", JOURNAL OF VETERİNARY MEDİCAL SCİENCE, vol.79, pp.1245-1252, 2017
Tras B., Çetin G., Uney K., Dik B., Corum O., Atalay S., "Effects of BCRP and P-gp Modulators on the Penetration of Aflatoxin B-1 into the Mouse Brain", KAFKAS UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.95-100, 2017
Uney K., Altan F., Aboubakr M., Çetin G., Dik B., "Pharmacokinetics of meloxicam in red-eared slider turtles (Trachemys scripta elegans) after single intravenous and intramuscular injections", AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, vol.77, pp.439-444, 2016
Er A., Tras B., Çetin G., Dik B., "Amiodarone May Prevent the Tilmicosin-caused Lethal Toxicity", ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, vol.42, 2014
Er A., Dik B., Corum O., Çetin G., "Cardiac Safety of Diclofenac at a Single Dose in Ram", THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, 2013
Er A., Dik B., Çetin G., Altan F., Uney K., Elmas M., et al., "Etanercept - Can It be Used in the Treatment of Endotoxemia?", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.133-139, 2013
Er A., Altan F., Çetin G., Dik B., Elmas M., Yazar E., "ASSESSMENT OF THE CARDIOTOXICITY OF TULATHROMYCIN IN RABBITS", ACTA VETERINARIA HUNGARICA, vol.59, pp.327-335, 2011
Er A., Ulutas E., Altan F., Çetin G., Bulbul A., Elmas M., et al., "Tulathromycin disturbs blood oxidative and coagulation status", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.3243-3247, 2011
Er A., Yazar E., Uney K., Elmas M., Altan F., Çetin G., "EFFECTS OF TYLOSIN ON SERUM CYTOKINE LEVELS IN HEALTHY AND LIPOPOLYSACCHARIDE-TREATED MICE", ACTA VETERINARIA HUNGARICA, vol.58, pp.75-81, 2010
Er A., Altan F., Çetin G., Uney K., Tras B., Elmas M., et al., "Effects of Enrofloxacin, Flunixin and Dexamethasone on Indicators of Oxidative and Organ Damage in Lipopolysaccharide-Induced Endotoxemia", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1495-1500, 2010
Er A., Uney K., Altan F., Çetin G., Yazar E., Elmas M., "EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF DEXAMETHASONE PLUS FLUNIXIN MEGLUMINE ON SURVIVAL RATE IN LETHAL ENDOTOXEMIA", ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, vol.59, pp.47-51, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Er A. , Çorum O. , Çetin G., Dik B., "Nerium oleander distilatı uygulamasının serum nitrik oksit düzeyine etkisi", Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.31, no.2, ss.70-74, 2015
Er A., Dik B., Çorum O. , Çetin G., Yazar E., "Effect of Halofuginone on Blood Thiobarbituric Acid Reactive Substances, Testosterone and 13,14- dihydro-15-keto-Prostaglandin F2? Levels in Male Yearling Sheep", Journal of Applied Life Sciences International, vol.2, no.3, pp.126-133, 2015
Çetin G., Tras B., "Transmembran Taşıyıcı Proteinlerin Fenotipleri", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 2015
Traş B., Üney K., Çetin G., "Antibakteriyel İlaçların Akılcı Kullanımı", Turkiye Klinikleri J Vet Sci, cilt.3, ss.8-16, 2012
Çetin G., Tras B., "İlaç Davranışında P glikoprotein in Rolü", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi Dergisi, cilt.2, ss.196-204, 2011
Çetin G., Er A., Uney K., Yazar E., Elmas M., Altan F., et al., "Effects of Drugs on Kinetic Values of Cytokines Adenosine Deaminase and 13 14 dihydro 15 keto prostaglandin F2 in Endotoxemia a Different Approach", Eurasian Journal of Veterinary Science, cilt.26, ss.15-19, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hitit M., Çetin G., Çorum D., Dönmez H., Çetin G., "Transcriptional Regulation of Hypoxia Inducible Factors (HIF1?, HIF2?, HIF3?) by Nerium Oleander Distilate in Rat Testis", International 5th KOP Regional Development Symposium, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çetin G., "Antiviral İlaçlar", Koyun Keçi El Kitabı, Prof. Dr. Muammer ELMAS, Ed., Billur Yayınevi, Konya, ss.365-377, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi