Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akin H., "-(X)p bar- (-(X)b ba:-/(X)b bar-) TASVİR FİİLİ", ERZİNCAN ÜNİNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, pp.1-11, 2010
Akin H., "II. Meşrutiyet Döneminde Kısa Ömürlü Bir Dergi: Hıyâbân", TURKISH STUDIES, vol.5, pp.709-720, 2010 (Link)
Akin H., "Cahit Sıtkı'nın Şiirine Kaynak Olarak Din", TURKISH STUDIES, vol.5, pp.762-771, 2010 (Link)
Akin H., "Müellifinin Ölümüyle Yarım Kalmış Bir Mesnevî: Leylâ vü Mecnûn", TURKISH STUDIES, vol.4, pp.28-96, 2009 (Link)
Akin H., "Milli Edebiyat Dönemi Romanlarında Çocuk Eğitimi", TURKISH STUDIES, vol.4, pp.427-441, 2009 (Link)
Akin H., "BEHÇET NECATİGİL'DE İNANÇ/SIZLIK", TÜRK EDEBİYATI, ss.66-70, 2009
Akin H., "Fuzûlî’nin “Görgeç” Redifli Gazelinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi", TURKISH STUDIES, vol.4, pp.1-12, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akin H., "OSMANLI TÜRKÇESİNDEN YAPILAN SADELEŞTİRME/ÇEVİRİLERDE ÜSLUP PROBLEMLERİ VE ÇEVİRİ HATALARI", 2. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, ISPARTA, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2011, vol.1, pp.33-45
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi